Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Розвиток усного та писемного мовлення учнів на уроках російської мови як іноземної

Реферат Розвиток усного та писемного мовлення учнів на уроках російської мови як іноземної
Курсова робота

на тему: "Розвиток усного та писемного мовлення учнів на уроках російської мови як іноземної"


Зміст


Введення

Глава 1. Теоретичне обгрунтування навчанню усного та писемного мовлення

.1 Усне мовлення на уроках російської як іноземної. Аудіювання і говоріння

.2 Письмова мова на уроках російської як іноземної. Читання і лист

Глава 2. Розвиток усного та писемного мовлення на уроках російської як іноземної

.1 Вправи, застосовні до розвитку усного мовлення

.2 Вправи, орієнтовані на розвиток писемного мовлення

Висновок

Список літератури


Введення


Зміст навчання російської як іноземної реалізує його основні цілі, спрямовані на розвиток у школярів культури спілкування в процесі формування всіх компонентів іншомовної комунікативної компетенції. Дані компетенції припускають формування і суто лінгвістичних навичок (лексичних, фонетичних, граматичних), як і їх нормативне використання в усній і письмовій мові. Пропоновані теми, тексти, проблеми, мовні завдання орієнтовані на формування різних видів мовленнєвої діяльності (говоріння, читання, аудіювання, письма), розвиток соціокультурних навичок і вмінь, що забезпечує використання іноземної мови як засобу спілкування, освіти та самоосвіти, інструменту співробітництва та взаємодії в сучасному світі.

Актуальність теми курсової роботи обумовлена ​​необхідністю вивчення методики викладання російської як іноземної на рівні усної та письмової мови і проблеми перенесення теоретичних знань на практику, тобто вивчення на сучасному етапі.

Об'єкт дослідження: усна і письмова мова, зокрема аудіювання, говоріння, читання, письмо.

Предмет дослідження: розвиток навичок усного та писемного мовлення на уроках російської як іноземної на прикладі вправ.

Виходячи з вищевикладеного, метою дослідження даної роботи було вибрано вивчення розвитку усного та писемного мовлення на уроках російської як іноземної.

Поставлена ​​мета, у свою чергу, вимагає вирішення ряду завдань:

вивчення теоретичних матеріалів, присвячених проблемі навчання усній і письмовій мові;

розгляд видів роботи з навчання усній і письмовій мові;

розробка вправ з навчання усній і письмовій мові.

Цілі і завдання даної роботи виз...


сторінка 1 з 18 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості навчання письма та писемного мовлення на заняттях з іноземної м ...
  • Реферат на тему: Розвиток граматичного ладу мовлення учнів на уроках російської мови
  • Реферат на тему: Особливості усного та писемного мовлення
  • Реферат на тему: Розвиток зв'язного мовлення молодших школярів на уроках російської мови
  • Реферат на тему: Розвиток мовлення молодших школярів за допомогою написання стислого викладу ...