Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Розвиток граматичного ладу мовлення учнів на уроках російської мови

Реферат Розвиток граматичного ладу мовлення учнів на уроках російської мови

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа

вищої професійної освіти

В«Рязанський державний університет імені С.А. Єсеніна В»

Факультет російської філології та національної культури
Кафедра сучасної російської мови


Курсова робота

Розвиток граматичного ладу мовлення учнів на уроках російської мови
Рязань 2012

Зміст


Введення

Глава 1. Теоретичні основи оволодіння школярами граматичною будовою мови

1.1Понятіе граматичного ладу мови

1.2Етапи формування граматичного ладу мовлення у школярів. Основні труднощі і помилки

.3 Методичне осмислення питання формування і розвитку граматичного ладу мовлення школярів

Глава 2. Загальні питання методики керівництва мовним розвитком школярів на уроках російської мови

2.1 Методика формування морфологічного ладу мовлення

.2 Методика формування синтаксичного ладу мовлення

.3 Методика освоєння способів словотворення

Висновок

Список використаної літератури


Введення


Основними завданнями сучасної освіти є розвиток кожного учня з урахуванням його індивідуальності і перехід від інформаційно-репродуктивного навчання до активно-творчого. Вирішення цих завдань стає можливим за умови гуманізації та гуманітаризації освіти. Причому справжня гуманітаризація - це не розширення змісту освіти з гуманітарних дисциплін, а розкріпачення внутрішніх можливостей особистості. Однак скорочення годин, відведених на вивчення предметів гуманітарного циклу ускладнює виконання цієї умови. p align="justify"> В«Школа покликана орієнтувати зростаючої людини в культурі, накопиченої суспільством за тисячоліття цивілізації і постійно твориться їм.В» Разом з тим школа може і повинна сприяти самовизначенню переважаючих здібностей учня, підготовці до реальної участі в житті суспільства і усвідомленому вибору професії. Так само слід зазначити, що в умовах сучасного інформаційного суспільства актуальним стає процес не накопичення знань, а набуття досвіду самовираження. Саме тому ми вважаємо за необхідне приділяти особливу увагу розвитку граматичного ладу мовлення учнів, основному чиннику позитивного формування комунікативної компетенції школярів. p align="justify"> Об'єкт нашого дослідження - процес навчання російській мові.

Предмет - система вправ, спрямованих на розвиток граматичного ладу мовлення учнів.

Мета - аналіз теоретичної літератури з заявленого питання і розробка системи вправ для розвитку граматичного мови.

Завдання курсово...


сторінка 1 з 26 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розвиток граматичного ладу мови в нормі і у дітей із загальним недорозвинен ...
  • Реферат на тему: Корекційна робота з удосконалення граматичного ладу мовлення учнів 7-х клас ...
  • Реферат на тему: Розвиток граматичного ладу мови в учнів із затримкою психічного розвитку в ...
  • Реферат на тему: Формування граматичного ладу мовлення у дітей старшого дошкільного віку з О ...
  • Реферат на тему: Шляхи та засоби збагачення словникового запасу та граматичного ладу мовленн ...