Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Бухгалтерський облік розрахунків з персоналом з оплати праці

Реферат Бухгалтерський облік розрахунків з персоналом з оплати праці

Введення

облік зарплати праця

Актуальність обраної теми дослідження пояснюється залежністю величини заробітної плати від рівня життя населення будь-якої країни. Для переважної більшості людей заробітна плата є основним джерелом доходу. Тому питання, пов'язані із заробітною платою (її величиною, формою нарахування і виплати та інші), є одними з найбільш актуальних як для працівників, так і для роботодавців. p align="justify"> Проблема оплати праці - одна з ключових в російській економіці. Від її успішного вирішення багато в чому залежать як підвищення ефективності виробництва, так і зростання добробуту людей, сприятливий соціально-психологічний клімат у суспільстві. p align="justify"> Одним з основних принципів організації заробітної плати в сучасній економіці є принцип матеріальної зацікавленості працівника в результатах своєї праці.

Облік праці і заробітної плати повинен забезпечити: контроль за виконанням завдання по зростанню продуктивності праці, за дисципліною праці, використанням часу і виконанням норм виробітку робітниками; своєчасне виявлення резервів подальшого росту продуктивності праці; точне обчислення заробітної плати, належної кожному працівнику, та її розподіл за напрямами витрат; контроль за правильністю та своєчасністю розрахунків з працівниками підприємства по заробітній платі; контроль за витрачанням фонду заробітної плати (оплати праці) та виплатою премій і т. д.

Раціональна організація обліку праці та заробітної плати сприяє сумлінному відношенню до праці. Важливе значення при цьому має посилення залежності заробітної плати і премій кожного працівника від його особистого трудового вкладу та кінцевих результатів роботи колективу, рішуче усунення елементів зрівнялівки, подальше вдосконалення нормування трудових витрат і форм оплати праці. p align="justify"> Нові системи організації праці та заробітної плати повинні забезпечити співробітникам матеріальні стимули. Ці стимули можуть бути задіяні найбільш ефективно при жорсткій індивідуалізації заробітної плати кожного працівника, тобто при впровадженні безтарифної, гнучкої моделі оплати праці, при якій заробіток працівника знаходиться в прямій залежності від попиту на вироблену ним продукцію і виконувані інформаційні послуги, від якості та конкурентоспроможності виконуваних робіт і, звичайно, від фінансового стану підприємства, на якому він працює.

Необхідно враховувати так само, що формування і величина прибутку залежать від обраної системи оплати праці.

Облік праці та заробітної плати по праву займає одне з центральних місць у всій системі обліку на підприємстві.

Мета роботи - дослідження організації обліку розрахунків з персоналом з оплати праці ТОВ НВП В«ПульсВ» для формування пропозиції щодо її вдосконалення.

Для досягнення поставл...


сторінка 1 з 27 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дослідження організації обліку фонду заробітної плати та аудиторська переві ...
  • Реферат на тему: Бухгалтерський облік заробітної плати і розрахунків з персоналом з оплати п ...
  • Реферат на тему: Бухгалтерський облік заробітної плати і розрахунків з персоналом по оплаті ...
  • Реферат на тему: Особливості обліку праці, заробітної плати та розрахунків з працівниками то ...
  • Реферат на тему: Формування обліку праці та заробітної плати на підприємстві