Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Бухгалтерський облік заробітної плати і розрахунків з персоналом по оплаті праці в умовах ринкової економіки

Реферат Бухгалтерський облік заробітної плати і розрахунків з персоналом по оплаті праці в умовах ринкової економіки


«Бухгалтерський облік заробітної плати і розрахунків з персоналом з оплати праці в умовах ринкової економіки»

заробітна плата бухгалтерський облік

Введення


Відповідно до змін в економічному і соціальному розвитку країни істотно змінюється і політика в області оплати праці, соціальної підтримки і захисту працівників. Багато функцій держави по реалізації цієї політики покладено безпосередньо на підприємства, які самостійно встановлюють форми, системи та розміри оплати праці, матеріального стимулювання його результатів. Поняття «заробітна плата» наповнилося новим змістом і охоплює всі види заробітків (а також різних видів премії, доплат, надбавок і соціальних пільг), нарахованих на грошових і натуральних формах (незалежно від джерел фінансування), включаючи грошові суми, нараховані працівникам відповідно до законодавства за не відпрацьований час (щорічна відпустка, святкові дні тощо).

Ринкові відносини викликали до життя нові джерела отримання грошових доходів у вигляді сум, нарахованих до виплати по акціях і вкладів членів трудового колективу в майно підприємства (дивіденди, відсотки).

Таким чином, трудові доходи кожного працівника визначаються його особистим внеском, з урахуванням кінцевих результатів роботи підприємства, регулюється податками і максимальними розмірами не обмежуються. Мінімальний розмір оплати праці працівників усіх організаційно-правових форм встановлюються законодавством.

Статутний юридичної формою регулювання трудових відносин, у тому числі у сфері оплати праці працівників, стає договір підприємства, в якому фіксуються всі умови оплати праці, що входять до компетенції підприємства.

Метою даної курсової роботи є провести дослідження обліку розрахунків з оплати праці, проаналізувати діючі системи і форми оплати праці, здійснити аналіз використання фонду оплати праці.

Для здійснення цієї мети необхідно виконати наступні завдання: визначити сутність категорії заробітної плати; розглянути існуючі форми і системи оплати праці, порядок нарахування заробітної плати; синтетичний облік оплати праці та розрахунків з персоналом з оплати праці; розглянути облік утримань і відрахувань із заробітної плати працівників, а також їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку.

1.Сущность оплати праці в сучасних умовах


.1 Заробітна плата, поняття і сутність


В умовах ринкової економіки підприємства шукають нові моделі оплати праці.

Найбільш принциповим є не шукати нове в термінології, а більш докладно виявити суть і властивості економічної категорії «зарплата» в умовах, що змінилися. Визначення заробітної плати як частки суспільного продукту (сукупного суспільного продукту, національного доходу тощо), що розподіляється за працею між окремими працівниками, суперечить ринку.

Тут розкривається тільки джерело заробітної плати, до того не зовсім конкретно називається це джерело. Крім того - заробітна плата розподіляється не тільки за кількістю та якістю праці, але її розміри залежать і від фактичного тр...


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Бухгалтерський облік заробітної плати і розрахунків з персоналом з оплати п ...
  • Реферат на тему: Дослідження організації обліку фонду заробітної плати та аудиторська переві ...
  • Реферат на тему: Облік розрахунків з оплати праці та аналіз продуктивності праці на прикладі ...
  • Реферат на тему: Бухгалтерський облік розрахунків з персоналом з оплати праці
  • Реферат на тему: Бухгалтерський облік розрахунків з персоналом з оплати праці