Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Функціональні особливості використання старослов'янізми в сучасній усній і письмовій мові

Реферат Функціональні особливості використання старослов'янізми в сучасній усній і письмовій мові

Зміст
Введення

1 Функціональні особливості використання старослов'янізми в сучасній усній і письмовій мові

1.1 Поняття старослов'янізмами

1.2 Функціонування старославянизмов в російській художнього мовлення XIX - XX століть

2 Функціонування старослов'янізми в сучасній усній і писемного мовлення

2.1 Особливості використання старослов'янізми в телеефірі

2.2 Особливості використання старослов'янізми в сучасній пресі

2.3 Особливості використання старослов'янізми в сучасній розмовної мови

Висновок

Список використаної літератури


Введення


Всім добре відомо, що наш сучасний російська мова стався від старослов'янського. У процесі розвитку мови багато слова виходили з ужитку, змінювали своє значення або замінялися іншими. У сучасній мові ми давно говоримо не вуста, а губи, що не скроня, а щоки, що не персти, а пальці. Але, незважаючи на це, іноді якесь застаріле слівце все ж промайне в розмові з одним або зустрінеться в газетній статті.

Так значить, відгомони старослов'янської мови все ж живуть ще й у живої розмовної мови, і в пресі, так широко поширеною сьогодні. Значить, не тільки на церковних богослужіннях, а й у світу можна почути старослов'янські слова і характерне для того часу побудова фраз. Але, звичайно ж, в тому і в іншому випадку мовець переслідує різні цілі, а значить, і старослов'янізми в обох випадках виконують різні функції.

Метою цієї роботи є визначення функціональних особливостей використання старослов'янізми в сучасній усній і письмовій мові. Дана мета визначає завдання:

1) визначення поняття старослов'янізмами

2) збір мовного матеріалу

3) класифікація його за цілями використання старославянизмов

4) виявлення семантико-граматичних і функціональних особливостей використання подібної лексики в сучасній мові.

Дана тема може вважатися досить актуальною, тому що всі ми дивимося телевізор, читаємо газети, спілкуємося один з одним, і мова дикторів і кореспондентів мимоволі служить для нас прикладом. Тому стає дуже цікаво подивитися, яка наша мова і на кого ми орієнтуємося у вживанні в розмові тих чи інших мовних одиниць. У цій роботі об'єктом дослідження буде усна і письмова публічна мова, а предметом дослідження - старослов'янізми.

В якості матеріалу для даної роботи були використані статті газет: В«Золоте кільцеВ» (за 29.08, 09.11, 27.12 2007 року), В«КультураВ» (за 13 - 19 грудня 2007 року), В«РадонежВ» (Березень 2007року), В«Літературна газетаВ» (30.01 - 05.02 2008 року), усне мовлення ведучих і гостей телепередач: В«Школа лихослів'яВ» (НТВ, листопад - грудень 2007року), В«Культурна революціяВ» (Культура, грудень 2007 - січень 2008), усне мовлення вчителів і знайомих. Матеріал для даної роботи був зібраний шляхом часткової вибірки з усній і письмовій мові і письмовій його фіксації.


1 Функціональні особливості використання старослов'янізми в сучасній усній і письмовій промови

1.1 Поняття старослов'янізмами

За визначенням А.І. Власенкова і Л.М. Рибченкова, старослов'янізми - це слова і частини слів, прийшли з старослов'янської мови (найдавнішого мови слов'ян). У сучасному тексті їх можна розрізнити за такими ознаками:

1) неповноголосні поєднання з фонетичної сторони: ра, ла, ре, на місці російських оро, оло, ере, (Град, здоровий, глава, брег);

2) поєднанням жд, відповідним російській ж: ходіння (ходжу), чужий (чужий);

3) приставки: воз-, пре-, низ-, пред-, чрез-(віддати, зневажати, скинути, віддавати перевагу, надмірний);

4) суфікси: ейш, їм, ом, ущ, енн (найдобріший, гнаний, ведений, прийдешній, благословенний).

Пізніше старослов'янська мова, піддавшись звуковому і граматичному впливу російської мови, отримав назва церковнослов'янської і до XVII століття вживався як один з різновидів російської літературної мови. У цей час старослов'янізми використовувалися для підвищення стилю мови, додання особливої вЂ‹вЂ‹урочистості і виразності викладу, відтворення подій минулого, стилізації мови віддаленої епохи. В даний час на церковнослов'янською мовою ведуться богослужіння в храмах і видаються церковні книги, але він вже не має такого широкого розповсюдження, як раніше, поступаючись місцем сучасному російському мови.


1.2 Функціонування старослов'янізми в російської художньої мови XIX - XX століть

Провівши аналіз використання старославянизмов авторами ХХ століття, ми прийшли до наступних висновків:

1) старослов'янізми функціонують у мові в якості назв частин тіла, дій і вчинків, людських почуттів, ознак предмета, службових частин мови;

2) найбільш часто старослов'янізми використовувалися для створення комічног...


сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Голосні і приголосні звуки старослов'янської мови
  • Реферат на тему: Робота з архівними документами. Читання старослов'янських текстів
  • Реферат на тему: Слов'янізми в російській мові
  • Реферат на тему: Ділова етика в усній і письмовій мові
  • Реферат на тему: Динамічні процеси в письмовій мові, що виникають під впливом усній