Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Методи і прийоми розвитку навичок самостійної творчої діяльності в процесі навчання Иностр ...

Реферат Методи і прийоми розвитку навичок самостійної творчої діяльності в процесі навчання Иностр ...

Введення


Іноземний мова як один із засобів спілкування та пізнання навколишнього світу займає особливе місце в системі сучасної освіти в силу своїх соціальних, пізнавальних і розвиваючих функцій.

Навчання іноземної мови пов'язане з розвитком, як мислення, так і з емоціями і іншими сферами особистості. У методичній літературі останніх років з навчання іноземним мовам підкреслюється важливість і необхідність включення мотиваційної та емоційної сфер особистості учня при вивченні їм іноземної мови [9].

Оволодіння мовою в штучних умовах, тобто поза середовища, де на нього говорять, вимагає створення уявних ситуацій, здатних стимулювати спілкування на досліджуваному мовою, і пов'язано з розвитком уяви.

Процес вивчення іноземної мови сприяє формуванню творчої самостійності, тому що в рамках даного предмета є можливість використовувати творчі завдання та вправи, які вимагають від учнів самостійної роботи і вчать їх користуватися мовним матеріалом для вираження своїх думок у діалогічного і монологічного мовлення [1].

Навчання англійської мови може і повинно забезпечувати досягнення практичної, виховної, освітньої та розвиваючої цілей, тісно взаємопов'язаних між собою, при цьому провідною є практична мета, а виховна, освітня і розвиваюча цілі досягаються в процесі оволодіння англійською мовою в умовах активної пізнавальної речемислітельной діяльності учнів.

Вивченню творчого процесу при навчанні іноземних мов присвячені роботи М. Я. Віленського, Б. М. Кедрова, A. M. Коршунова, Ю. Н. Кулюткіна, Л. Н.Ланди, Г. С. Сухобская, O. K. Тихомирова, В. Ф.Шаповалова, В. С.Шубинский та інших вчених. p> Педагогіка, спираючись і синтезуючи ці аспекти, визначає бачення проблеми зі своєю специфічною точки зору.

Актуальність даної курсової роботи полягає в недостатньому дослідженні методів і прийомів розвитку навичок самостійної творчої діяльності в процесі навчання іноземної мови.

Об'єктом роботи є методи і прийоми процесу навчання іноземної мови.

Предметом даної курсової роботи є розвиток навичок самостійної творчої діяльності в процесі навчання іноземної мови.

Мета - вивчення методів і прийомів розвитку навичок самостійної творчої діяльності в процесі навчання іноземної мови, а також сприяти формуванню та розвитку інтелектуальних умінь у учнів, що підвищить ефективність навчально- виховного процесу.

Спираючись на все вищесказане, ми виділяємо наступні завдання даної курсової роботи:

розглянути поняття - В«самостійна творча діяльність у процесі навчання іноземної мови В»;

проаналізувати навчальну гру як засіб формування і розвитку мовних умінь;

розглянути практичне застосування методів і прийомів розвитку самостійної творчої діяльності на уроках англійської мови;

розглянути практичне застосування методів і форм викладання, що сприяють розвитку навичок самостійної діяльності школярів у процесі навчання;

Методами дослідження даної роботи є вивчення наукових праць, пов'язаних з виявленням її психологічних аспектів, підходів до методики організації творчої діяльності в школі, критеріїв оцінки її ефективності і т.д. забезпечують успішність формування і розвитку творчих здібностей особистості. Визначальне значення при розгляді методологічних аспектів проблеми комплексного формування творчих здібностей, формування її творчого потенціалу мали роботи відомих вчених.

Теоретичною базою для написання даної роботи послужили праці вчених - психологів і педагогів, їхні авторські методики і розробки: В. Н. Богородицької В«Навчання англійській мові в VI класі загальноосвітніх установ. Іноземні мови в школі В», наукова робота Є. К. Мішнева В«Про один із прийомів розвитку загальнонавчальних умінь учнів у курсі оволодіння іноземною мовою на середньому етапі навчання. Іноземні мови в школі В», Г.С АльтшуллераВ« Розвиток творчої уяви В»та інші роботи вчених у цій галузі знань.

Практичної значимістю нашої курсової роботи - є вивчення методів і прийомів розвитку навичок самостійної діяльності в процесі навчання іноземної мови, що підвищує ефективність навчально-виховного процесу учнів та удосконалення методів викладання самого вчителя.

Структура курсової роботи - наша робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури. p> Глава I . Розвиток самостійної творчої діяльності в

процесі навчання

1.1 Навчання самостійної діяльності на уроках іноземної мови


Прагнення самостійно і творчо оволодіти знаннями, виконати завдання, що вимагають прояви критичності розуму, уяви, фантазії, мрії, - ось неодмінні умови виникнення глибокого інтересу до навчальних предметів. Самостійна робота розглядається як специфічна форма навчальної д...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Організація самостійної роботи учнів на уроках іноземної мови
  • Реферат на тему: Роль діалогічного мовлення в процесі навчання іноземної мови в основній шко ...
  • Реферат на тему: Удосконалення мовленнєвих умінь старшокласників на уроці іноземної мови в п ...
  • Реферат на тему: Принципи навчання навчальному співробітництву у процесі вивчення іноземної ...
  • Реферат на тему: Розвиток навичок самостійної роботи молодших школярів у процесі дослідницьк ...