Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Удосконалення мовленнєвих умінь старшокласників на уроці іноземної мови в процесі навчання переказу

Реферат Удосконалення мовленнєвих умінь старшокласників на уроці іноземної мови в процесі навчання переказу


Удосконалення мовленнєвих умінь старшокласників на уроці іноземної мови в процесі навчання переказу

говоріння іноземну мову урок

Введення


На сучасному етапі розвитку шкільної освіти стратегічною метою навчання іноземної мови в школі є практичне оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності: аудіюванням, говорінням, читанням і письмом, при цьому провідним видом мовленнєвої діяльності традиційно вважається говоріння.

Проблема навчання говорінню є однією з ключових у методиці викладання іноземних мов. Навчання говорінню як процесу продуктивному, який вимагає від учня побудови висловлювання, обумовленого ситуацією спілкування, являє собою складну методичну задачу, яка передбачає серйозні часові витрати і зусилля як з боку вчителя, так і учнів.

Таким чином, актуальність теми дослідження обумовлена ??протиріччям між метою і завданнями навчання іноземної мови у школі і недостатньо високим рівнем розвитку мовленнєвих умінь у старшокласників.

Теоретичною основою цієї роботи є дослідження І.М. Верещагиной, Н.Д. Гальскова, М.К. Колкова, А.А. Миролюбова, Г.В. Роговий, Е.Н. Соловову, В.М. Філатова та інших.

Об'єктом дослідження є процес вдосконалення мовленнєвих умінь старшокласників, а предметом - переказ як прийом вдосконалення мовленнєвих умінь на уроках англійської мови на старшому етапі.

Метою роботи є визначення ефективності переказу як прийому, що сприяє вдосконаленню мовленнєвих умінь учнів на старшому етапі навчання.

Для досягнення даної мети були сформульовані завдання:

1. вивчити особливості говоріння як виду мовленнєвої діяльності;

2. розглянути прийоми навчання монологічного мовлення на уроках англійської мови на старшому етапі;

3. розробити серію вправ на використання переказу, спрямованих на вдосконалення мовних умінь на уроках англійської мови на старшому етапі, і провести дослідно-експериментальне дослідження.

У ході дослідження застосовувалися такі методи дослідження: теоретичні (аналіз психолого-педагогічної літератури з теми; аналіз отриманих результатів), емпіричні (спостереження) і метод проблемного навчання.

Практична цінність роботи полягає в тому, що її результати, основні методичні висновки, а також апробована методика використання переказу, як прийому вдосконалення мовленнєвих умінь, можуть бути застосовані студентами і вчителями на практичних заняттях з англійської мови.

Структура роботи включає вступ, два розділи, висновок та 7 додатків.

У вступі дається обгрунтування актуальності роботи, визначаються цілі, завдання, об'єкт, предмет і методи дослідження.

У першому розділі розкривається сутність поняття «мовні вміння», тексту як одиниці мови і переказу як способу розвитку мовленнєвих умінь. Крім того, розглядаються етапи роботи при навчанні усного мовлення, психологічний аспект учнів на старшому етапі навчання.

У другому розділі описаний комплекс завдань, спрямований на роботу з текстом при підготовці...


сторінка 1 з 36 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості навчання письма та писемного мовлення на заняттях з іноземної м ...
  • Реферат на тему: Методи і прийоми навчання іноземної мови на старшому етапі
  • Реферат на тему: Вивчення іноземної мови на старшому етапі навчання школярів
  • Реферат на тему: Використання ігор для навчання говорінню на початковому етапі вивчення іноз ...
  • Реферат на тему: Формування орфографічних умінь молодших школярів на уроках російської мови ...