Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Особливості використання нових інформаційних технологій у процесі навчання у ВНЗ

Реферат Особливості використання нових інформаційних технологій у процесі навчання у ВНЗ

Зміст


Введення

. Концептуальні положення застосування інформаційних технологій навчання у ВУЗі

.1 Понятійний апарат інформаційних технологій навчання

.2 Дидактичні принципи застосування інформаційних технологій навчання у вузі

. Дидактичні умови застосування інформаційних технологій навчання у вузі

.1 Управління пізнавальною діяльністю студентів при використанні інформаційної технології навчання

. Психологічні аспекти навчання із застосуванням сучасних інформаційних технологій

.1 Позитивні і негативні сторони використання сучасних інформаційних технологій з точки зору психології

Висновок

Список використаної літературиВведення


Сучасний рівень розвитку суспільства, вимагає високоосвічених фахівців, людей творчих, здатних до вільного мислення. Це ставить перед сучасною педагогікою завдання виробити методи для розвитку такої конкурентно-спроможної особистості. В останні десятиліття ця задача успішно вирішується за допомогою розробки і впровадження в освітній процес різних педагогічних технологій. p align="justify"> Педагогічна технологія - це науково обгрунтований вибір характеру впливу в процесі організовуваного вчителем взаімообщенія з учнями, вироблений з метою максимального розвитку особистості як суб'єкта навколишньої дійсності. Педагогічна технологія є деяка проекція теорії та методики виховання на практику виховання, індивідуалізована в силу найширшого різноманіття персональних особливостей особистості викладача і студента. p align="justify"> Процес цілеспрямованого виховання особистості, її інформатизація та соціалізація, акти корекції в її розвитку і саморозвитку здійснюються в педагогічних системах. Але багато хто до цих пір побоюються, що інформаційна технологія приведе до дегуманізації освіти. Однак ті, хто стояв біля витоків комп'ютеризації суспільства в цілому і освіти зокрема, бачили, який захват охоплює студентів, які обмінюються дружніми посланнями через океани, можуть констатувати: технологія, навпаки, здатна гуманізувати середу освіти. Змушуючи постійно вчитися, вона перетворить цей процес в задоволення і відразу ж дасть відчути практичні результати. p align="justify"> Для системи освіти виграш від успішного розвитку інформатизації полягає у високій професійній підготовці працівників за рахунок передачі елітних знань, комп'ютерної підтримки творчих здібностей та інтелектуалізації праці викладачів і студентів.

Інформатизація вищої освіти - це реалізація комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня підготовки фахівців шляхом розширення сфери використання обчислювальної техніки та комп'ютерних технологій у навчальній та науков...


сторінка 1 з 28 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Можливості інформаційних технологій навчання у процесі розвитку творчого ми ...
  • Реферат на тему: Державна політика розвитку освіти в сфері правових інформаційних технологій ...
  • Реферат на тему: «Використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій у навчальн ...
  • Реферат на тему: Використання сучасних інформаційних технологій у роботі муніципального осві ...
  • Реферат на тему: Проблема професійної підготовки фахівців військово-морського флоту за допом ...