Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Властивості модальних дієслів у сучасній французькій мові

Реферат Властивості модальних дієслів у сучасній французькій мові


Властивості модальних дієслів у сучасній французькій мові


Введення


Всі світові мови відрізняються за структурою, граматичному ладу та іншим параметрам, але поняття модальності існує у всіх мовах. Порівняння мов за лексико-граматичним структурам, з точки зору конфігурації і перетину областей застосування надзвичайно важливо для їх вивчення. Оцінка ступеня достовірності подій у світі є одним з основних якостей існування людини, його активності та розуміння світу, і є критично важливою для виживання. p align="justify"> Модальність, розглянута в даний час як комплексна і багатоаспектна категорія, демонструє активну взаємодію з цілою системою інших функціонально-семантичних категорій мови і тісний зв'язок з категоріями прагматичного рівня. Це обумовлює переваги порівняльно-історичного і порівняльного підходів до аналізу мовних фактів як основі для когнітивно-історико-культурної їх інтерпретації. p align="justify"> Актуальність дослідження полягає в необхідності ретельного вивчення всіх аспектів категорії модальності як лексико-семантичних і граматичних, так і прагматичних.

Наукова цінність дослідження полягає в зіставленні лексико-семантичних і граматичних характеристик модального дієслова vouloir, як найменш вивченого.

Практичне застосування результатів дослідження можливо при подальшому дослідженні даної категорії модальності французької мови.

Поняття модальності досліджують, як вітчизняні вчені Потебня А.А., Виноградов В.В., Шахматов АА., а також вчені-лінгвісти: Панфілов В.З., Васильєва Н.М., Падучева О.В, Сабанеева М.В., Корді Є.Є., так і зарубіжні дослідники Ch. Bally, E. Benveniste та інші. p align="justify"> Об'єкт дослідження - засоби реалізації модального значення волюнтатівной, модальне дієслово vouloir.

Предметом дослідження є системне уявлення мовних засобів, що виражають значення волюнтатівной у французькій мові.

Мета роботи - опис лексико-граматичних засобів вираження волюнтатівной у французькій мові, вивчення його семантики. Поставлена ​​мета передбачає вирішення таких основних завдань:

) розглянути лексико-семантичні потенції дієслова волюнтатівной vouloir;

) подати граматичні характеристики дієслова vouloir.


1. Поняття про модальності у французькій мові


У французькій мові присутні вербальні одиниці для вираження модальності. Це, в першу чергу, модальні дієсл...


сторінка 1 з 18 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Засоби вираження модальності в англійській мові
  • Реферат на тему: Суб'єктивно-модальні конструкції зі значенням негативної оцінки в сучас ...
  • Реферат на тему: Категорія модальності в англійській мові
  • Реферат на тему: Деякі Особливості перекладу Економічних термінів у сучасній французькій мов ...
  • Реферат на тему: Функціонування термінологічної та професійної лексики у французькій мові