Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Функціонування термінологічної та професійної лексики у французькій мові

Реферат Функціонування термінологічної та професійної лексики у французькій мові

Введення


Ця курсова робота являє собою дослідження функціонування термінологічної та професійної лексики на матеріалі роману Еміля Золя «Germinal».

Актуальність: Ми живемо у вік технологічного та інформаційного прогресу, в століття безлічі відкриттів і нововведень у галузі науки, техніки, інформації. Ці процеси впливають і на склад сучасної французької мови. Лексика поповнюється новими термінами, профессионализмами, що необхідно для позначення нових і вже існуючих понять і явищ. В умовах бурхливого зростання кількості професійних і термінологічних одиниць важливість вирішення як теоретичних, так і практичних проблем систематизації термінологічної та професійної лексики, визначення їх місця в лексичній системі та особливостей функціонування є безперечною.

Об'єктом дослідження є мова роману Еміля Золя «Germinal».

Предмет дослідження: функціонування термінологічної та професійної лексики в романі Еміля Золя «Germinal».

Мета роботи: виявлення та аналіз особливостей функціонування професійної та термінологічної лексики в романі Еміля Золя «Germinal».

Поставлена ??мета передбачає вирішення таких завдань :

) розгляд поняття «лексична система»;

2) визначення стилістичних пластів лексики сучасної французької мови;

) уточнення поняття «лексика обмеженою сфери вживання»;

) розгляд і уточнення понять «термін» і «професіоналізм»;

) встановлення способів систематизації термінологічної та професійної лексики;

) виявлення особливостей функціонування термінологічної та професійної лексики в тексті романі Еміля Золя «Germinal».

Матеріалом для дослідження послужили термінологічні та професійні одиниці роману Еміля Золя «Germinal».

Теоретична значимість полягає в тому, що в даному дослідженні узагальнено теоретичні знання про професійну і термінологічній лексиці, визначено особливості її функціонування в романі Еміля Золя «Germinal».

Практична цінність дослідження полягає в тому, що його результати можуть бути застосовані в процесі подальшого вивчення лексики обмеженою сфери вживання у французькій мові, в практичних і спеціальних курсах французької мови.

Структура роботи визначається поставленими цілями і завданнями. Курсова робота складається з вступу, п'яти розділів, висновків та списку використаної літератури. У першому розділі розглядається стилістичне розшарування лексики сучасної французької мови, дається визначення поняття «лексики обмеженою сфери вживання». У другому розділі досліджується наукова література з питання «термінологічна лексика», систематизуються морфологічні та семантичні способи утворення термінологічної лексики. У третьому розділі розглядається професійна лексика: визначається семантика поняття і сфера вживання, дається класифікація професіоналізмів по способам освіти. У четвертому розділі узагальнено теоретичні знання про натуралізм, як літературному напрямі, найбільш точно і детально изображающем сучасну йому дійсність за допомогою термінів і професіоналізмів. П'ята глава містить аналіз функціонування термінологічної та професійної лексики, взятої з тексту роману «Germinal». Висновок містить висновки по роботі в цілому. У списку використаної літератури наведені матеріали, які з'явилися теоретичною базою даного дослідження.


1. Лексика як система лінгвістичних одиниць


.1 Системна організація лексичних одиниць

французький лексика професійний термінологічний

Характеристика лексичного значення слова включає в себе не тільки опис плану змісту кожного окремого слова, але й встановлення його відносин до інших слів. Між словами, що утворюють словниковий склад мови виявляються певні відносини. Ці відносини різноманітні і складні, оскільки слова можуть вступати у взаємодію і входити як складова частина в структурно організовані одиниці того чи іншого типу на основі повного збігу або подоби їх зовнішнього вигляду (омонімія і паронимия), належності до одного й того ж граматичному класу ( частини мови), схожості або протилежності лексичного значення (синонімія і антонімія), особливостей їх сполучуваності (лексичної і синтаксичної). Найбільш глибоко сутність системної організації лексики проявляється у різноманітних семантичних зв'язках між словами. Ці зв'язки можуть виникати як на основі екстралінгвістичній спільності охоплюють словами реалій (за їх подібністю, суміжності, функції, призначенням і т.п.), так і на внутрилингвистическ...


сторінка 1 з 20 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості перекладу англійської термінологічної лексики в Галузі медицини
  • Реферат на тему: Структурно-семантичний аналіз жаргонізовану лексики в побутовому мовленні м ...
  • Реферат на тему: Функціонування застарілої лексики в романі Ю. Мушкетика "Яса"
  • Реферат на тему: Особливості класіфікації інтернет-лексики сучасної китайської мови
  • Реферат на тему: Особливості Функціонування та відтворення у перекладі різніх тіпів лексики ...