Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Навчання і труд, їх місце в психічному розвитку молодшого школяра, новоутворення молодшого шкільного ...

Реферат Навчання і труд, їх місце в психічному розвитку молодшого школяра, новоутворення молодшого шкільного ...

Зміст

Глава I. Психічні особливості молодших школярів та новоутворення учнів початкових класів:

1.1. Особливості навчання в початкових класах ........................ 6

1.2. Довільна увага як одне з центральних новоутворень молодшого шкільного періоду та інші психічні функції у молодшого школяра ........................... 10

1.3. Особистісна рефлексія як одне з новоутворень в молодшому шкільному періоді ............................................................. 16

1.4. Інтелектуальна рефлексія у молодших школярів ............ 17

1.5. Розвиток внутрішнього плану дій у молодших

Глава II. Експериментальне вивчення зв'язку успішності та успішності навчання молодших школярів з розвитком властивостей уваги: ​​

2.1. Методи дослідження ..................................................... 23

2.2. Отримані результати ................................................ 25


Введення

В 

Молодший шкільний вік починається в сім років, коли дитина приступає до навчання в школі, і триває до десяти років [5], [13]. Провідною діяльністю даного періоду стає навчальна діяльність. Молодший школяр приступає до засвоєння людського досвіду, представленого у формі наукових знань. Також молодший шкільний період характеризується подальшим вдосконаленням вищої нервової діяльності, кістково-м'язового апарату, розвитком психічних функцій. Молодший шкільний період займає особливе місце в психології ще й тому, що цей "період навчання в школі є якісно новим етапом психологічного розвитку людини. Адже в цей час психічний розвиток здійснюється головним чином у процесі навчальної діяльності і, отже, визначається ступенем включеності в нього самого школяра "[17, C.183]. Незважаючи на підготовку до школи, здійснювану в дитячому саду і батьками, адаптація до школи вимагає чималих зусиль від дитини. Відбувається різка зміна режиму всього дня. Навчальна діяльність, ставши ведучою, ставить свій ряд вимог до молодшого школяреві. Ритм шкільного життя сприяє розвитку необхідних для успішного навчання навичок і вмінь. Школяр тепер сам повинен розподіляти свій час, спілкується з великою кількістю дітей. Дитина менше рухається, але зате йому приходити виносити навантаження, пов'язані з розумовою діяльністю. До того ж у школяра як і раніше залишається потреба в ігровій діяльності [3, C.32].

Результат вирішення цих нових, що встали перед ним завдань, має великий вплив на подальше життя школяра. Події, що відбуваються з молодшим школярем у школі, позначаються на його подальшому особистісному розвитку. Цей відрізок життя має високу значимістю, що і визначає актуальність даної роботи .

Молодший шкільний період - це "етап інтенсивного соціального розвитку психіки, її основних підструктур, вираженого як у процесі соціалізації індівідних утворень, так і в новоутворенні в особистісній сфері і у формуванні суб'єкта діяльності "[17, C.183]. На даному періоді в учнів початкових класів основними новоутвореннями є особистісна і інтелектуальні рефлексії, становлення внутрішнього мовлення, самоконтроль, довільність і усвідомленість пізнавальних процесів і поведінки [13].

Мета роботи: розглянути новоутворення молодшого шкільного віку і визначити місце навчання і праці в діяльності учня початкових класів. p> Об'єкт дослідження: розвиток учнів молодшого шкільного віку.

Предмет дослідження: психологічні закономірності навчання у молодшому шкільному віці.

Гіпотеза дослідження: зв'язок успішності і успішності навчання молодших школярів з розвитком властивостей уваги .

Для досягнення мети дослідження та перевірки гіпотези були поставлені наступні завдання:

1. Проаналізувати існуючі трактування центрального психологічного новоутворення молодшого шкільного періоду розвитку.

2. Вивчити взаємозв'язок центральних психологічних новоутворень молодшого шкільного віку з новоутвореннями дошкільного віку і психологічним новоутворенням кризи семи років.

3. Розглянути умови розвитку цих новоутворень.

Методи дослідження: Для проведення експериментальної частини роботи підбір методів здійснювався у відповідності з цілями і завданнями дослідження. Були використані методика вивчення уваги у школярів третіх-четвертих класів [15], методика В«Так і ніВ». Для вивчення особливостей розвитку довільної уваги застосовувалася В«Корректурная пробаВ» (Тест Бурдона) [9, C. 78]. br/>Глава I . Психічні особливості молодших школярів та новоутворення учнів початкових класів


1.1 Особливості навчання в початков...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дослідження особливостей уваги у дітей з затримкою психічного розвитку моло ...
  • Реферат на тему: Розвиток мнемічних процесів дітей молодшого шкільного віку в роботі вчителя ...
  • Реферат на тему: Особливості адаптації часто хворіючих дітей молодшого шкільного віку до нав ...
  • Реферат на тему: Психолого-педагогічні Особливості розвитку уваги у дітей молодшого шкільног ...
  • Реферат на тему: Особливості початкового навчання плаванню дітей молодшого шкільного віку з ...