Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Методи управління персоналом організації та вдосконалення управлінської діяльності

Реферат Методи управління персоналом організації та вдосконалення управлінської діяльності

Введення


Метою проходження переддипломної практики є закріплення і поглиблення отриманих теоретичних знань та набуття практичних навичок в галузі управління персоналом, а також збір фактичного матеріалу для дипломної роботи в області методів управління персоналом організацією та вдосконалення управлінської діяльності.

Завданнями проходження практики є: вироблення умінь проведення аналізу діяльності організації з управління персоналом і формування на цій основі обгрунтованих висновків.

У процесі господарської діяльності підприємства велику важливість має використання підприємством трудових ресурсів.

Управління персоналом - це свідома, цілеспрямована діяльність по створенню трудового колективу, який найкращим чином сприяв би поєднанню цілей і пріоритетів підприємства і його працівників.

Місце проходження практики: відділ кадрів ВАТ В«Виробниче об'єднанняВ« Електрохімічний завод В»(ВАТ ПЗВ« ЕХЗ В»).

За час практики сталося знайомство з діяльністю кадрової служби, з основними документами з обліку кадрів, з професійними та посадовими обов'язками фахівців відділу.

Отримані в результаті проходження практики знання і дані представлені в звіті, який складається з трьох розділів.

У першому розділі дана загальна характеристика ВАТ ПЗ В«ЕХЗВ». Другий розділ присвячений теоретичним аспектам управління на підприємстві. У третьому розділі представлений аналіз кадрової політики на підприємстві. br/>

. Загальна частина


.1 Характеристика підприємства


ВАТ В«Виробниче об'єднанняВ« Електрохімічний завод В»(ВАТ ПЗВ« ЕХЗ В»). Адреса: 663690, РОСІЯ, Красноярський край, г.Зеленогорска, вул.Першого Промислова, 1. Засновник ВАТ В«ВОВ« Електрохімічний завод В»: Російська Федерація в особі Федерального агентства з управління державним майном. p align="justify"> ВАТ ПЗ В«ЕХЗВ» - одне з підприємств розділової-субліматного комплексу атомної галузі Росії, що забезпечує єкти ядерно-паливного циклу (ЯПЦ) Держкорпорації В«РосатомВ» енергетичним ураном.

Основні напрямки діяльності ВАТ ПЗ В«ЕХЗ":

переробка, транспортування і зберігання ядерних матеріалів, в тому числі виробництво низькозбагаченого урану для виготовлення палива реакторів атомних електростанцій;

поділ стабільних і радіоактивних ізотопів різних хімічних елементів;

виробництво і монтаж машинобудівних виробів, включаючи машини та обладнання спеціального призначення, сталеві труби і фітінги;

конструювання і виробництво електротехнічної продукції, статичні перетворювачі частоти з мікропроцесорним управлінням спеціального та загальнопромислового призначення, електронні лічильники електроенергії та ряд інших високотехнологічних товарів.

Корпоративна політика ВАТ ПЗ В«ЕХЗВ» і прийняті в її розвиток документи націлені на те, щоб забезпечити дотримання основних принципів і збереження базових цінностей акціонерного суспільства:

відповідність продукції і послуг найвищим міжнародним вимогам і стандартам;

неухильне дотримання законодавчих норм;

повагу і дотримання прав акціонера, партнерів і споживачів;

забезпечення гідного рівня життя і самореалізації персоналу;

дбайливе використання природних ресурсів та відповідальне ставлення до навколишнього середовища.

Структура управління (рис.1):

Органами управління ВАТ ПЗ В«ЕХЗВ» є:

Загальні збори акціонерів;

Рада директорів;

Директор (одноосібний виконавчий орган).


В 

Рисунок 1 - Структура управління ВАТ ПЗ В«ЕХЗВ»


Рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів, приймаються єдиним акціонером одноосібно.

Органом контролю фінансово-господарської діяльності є Ревізійна комісія.


.2 Характеристика діяльності підприємства


Електрохімічний завод - один з провідних російських виробників збагаченого урану і постачальників послуг з розділення ізотопів урану, як для російської, так і світової атомної енергетики.

Випуск високотехнологічної продукції і надання послуг в інтересах ф...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Управління персоналом - один з найважливіших аспектів теорії і практики упр ...
  • Реферат на тему: Формування кадрової політики організації, вдосконалення системи управління ...
  • Реферат на тему: Аналіз системи управління персоналом підприємства (на прикладі ВАТ &Казансь ...
  • Реферат на тему: Результати діяльності та аналіз основних показників управління персоналом в ...
  • Реферат на тему: Управління показниками рентабельності виробничо-господарської діяльності пі ...