Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Методи навчання на уроках географії у школі

Реферат Методи навчання на уроках географії у школі

Вступ


У наш годину Йде становлення Нової системи освіти, орієнтованої на входження в світовий освітній простір. Загальні Тенденції розвітку освіти - Це не Тільки Значне Розширення сфери знання и умінь школярів, и Підвищення їх культури, максимальний Розвиток здібностей, творчого потенціалу и індівідуальності, Формування у них гуманістічної системи цінностей, а такоже Збереження и Зміцнення здоров'я школярів. Тому суспільство вісуває перед сучасности школою Завдання Сформувати всебічно розвинення особу, яка винна задовольніті спожи Суспільства. p align="justify"> Підготовка школярів до життя, праці и творчості закладається в загальноосвітній школі. Для цього процес навчання и Організаційна методика уроку винна буті побудовали так, щоб широко залучаті учнів у самостійну творчу діяльність по засвоєнню новіх знань и успішному! Застосування їх на практіці. Яким бі НЕ БУВ урок за формою проведення, йо слід організуваті так, щоб Забезпечити максимально можливий актівність учнів з Постійно діючім зворотнього зв'язку. p align="justify"> Класно-урочна система передбачає Різні форми організації учбово-виховного процесу: домашня Учбова робота (самопідготовка), Екскурсії, практичні заняття и виробнича практика, семінарські заняття, позакласна Учбова робота, факультатівні заняття, консультації, залікі, міжнародні по. Альо основною формою організації навчання в школі є урок. p align="justify"> Педагогічна наука и шкільна практика направляються свои зусилля на Пошуки Шляхів Вдосконалення уроку.

Об'єктом Дослідження є ефектівні методи навчання на уроках географії у школі, а предметом Дослідження віступають Сучасні методи навчання что Використовують на різніх етапах уроку та сформовані вміння и навички дітей у процесі навчання географії. p align="justify"> Мета роботи: узагальнення и осмислення Використання ефективного методів на уроках географії на сучасности етапі, а такоже їх роль у розвітку умінь та навічок.

Для Досягнення цієї мети необхіднім є Вирішення таких Завдання:

. Опрацювати науково-педагогічну літературу по вивченню питання Підвищення ефектівності уроків географії у сучасній школі. p align="justify">. Проаналізуваті Чинник, Які підвіщують ефективність навчання та спріяють розвітку умінь та навічок учнів. p align="justify">. Охарактеризувати Сучасні підході до проведення уроків. Курсова робота Складається Зі вступимо, двох розділів, вісновків, списку літератури. Загальний ОБСЯГИ роботи 33 сторінки. p align="justify"> 1. Урок - основна форма навчання географії


.1 Тіпі и структура уроків географії


Основною формою організації Процес навчання учнів географії є ​​урок. Найхарактернішими ознакой его є ті, что ВІН проводитися при постійному складі учнів и под безпосереднім керівніцтвом вчителя, за сталлю Расписание. К...


сторінка 1 з 20 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Формування досвіду творчої діяльності в процесі навчання географії (на прик ...
  • Реферат на тему: Диференційована технологія навчання як одна з форм пізнавальної організації ...
  • Реферат на тему: Інтерактівні методи навчання на уроках географії
  • Реферат на тему: Активні форми навчання на уроках географії
  • Реферат на тему: Розумовий вдосконалення школярів і навчання географії