Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Активні форми навчання на уроках географії

Реферат Активні форми навчання на уроках географії

Зміст


Введення

Глава I. Загальна характеристика і поняття навчання

. 1 Поняття навчання

. 2 Порівняння інноваційного і традиційного підходів до побудови процесу навчання

. 3 Типи інноваційних підходів

. 4 Особистісно-орієнтовані моделі навчання

Глава II. Активні форми навчання на уроках географії

. 1 Проектна діяльність

. 2 Адаптивна модель навчання

. 3 Евристична модель навчання

. 4 Модель різнорівневого навчання

Висновок

Список використаної літератури

ПрограмиВведення


Настійної потребою сучасної освіти є пошук нових, більш дієвих педагогічних технологій навчання. У сучасній практиці навчання інновації розглядаються як необхідна умова інтелектуального, творчого і морального розвитку учнів.

Актуальність теми дослідження визначається тим, що на сучасному етапі розвитку шкільної географічної освіти спостерігаються тенденції до зниження якості знань і посиленню негативного ставлення до навчання, через загального зниження пізнавального інтересу у школярів починаючи з 6-7 класу. Поряд з цим відбувається погіршення міжособистісних відносин в учнівських колективах, спостерігаються націоналістичні настрої при сприйнятті матеріалів курсу географії.

Розвиток індивідуальних якостей особистості стає найважливішим завданням сучасної освіти. Випускник сучасної школи, якому належить жити і трудитися в постіндустріальному суспільстві, повинен володіти певними якостями особистості:

гнучко адаптуватися до мінливих життєвих ситуацій, самостійно здобувати необхідні знання, вміння застосовувати їх на практиці для вирішення поставлених завдань;

самостійно критично мислити, вміти побачити виникає проблему, грамотно і раціонально підібрати необхідне рішення;

вміти творчо мислити і генерувати принципово нові ідеї;

грамотно працювати з інформацією;

бути комунікабельним, вміти працювати в команді;

Таким чином, головний стратегічний напрямок розвитку системи шкільної освіти лежить на шляху вирішення проблеми особистісно-орієнтованої освіти - такої освіти, в якому особистість учня була б в центрі уваги педагога, в якому провідною була б пізнавальна діяльність, а не викладання. Саме так побудована система освіти в лідируючих країнах світу. Вона відображає гуманістичний напрямок у філософії, психології та педагогіці.

В умовах особистісно-орієнтованого навчання вчитель набуває іншу роль і функцію в навчальному процесі, анітрохи не менш значиму, ніж при традиційній системі навчання, але іншу. Тепер вчитель виступає не тільки в ролі носія знання і контролюючої інстанції, але і в ролі організатора самостійної пізнавальної діяльності учня.

Об'єктом даного дослідження є активні форми навчання, предметом дослідження - способи їх застосування на уроках географії.

Метою даної роботи є вивчення використання активних форм навчання на уроках географії.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

ознайомитися із загальною характеристикою і поняття навчання;

вивчити поняття «навчання»;

ознайомитися з порівнянням інноваційного і традиційного підходів до побудови процесу навчання;

вивчити типи інноваційних підходів;

вивчити особистісно-орієнтовані моделі навчання;

розглянути активні форми навчання на уроках географії;

ознайомитися з проектною діяльністю;

вивчити адаптивну модель навчання;

вивчити евристичну модель навчання;

розглянути модель різнорівневого навчання.Глава I. Загальна характеристика і поняття навчання


. 1 Поняття навчання


Одне з ключових уживаних далі понять модель навчання. Поняття - модель навчання ми пропонуємо в інструментальному значенні як позначення схеми або плану дій педагога при здійсненні навчального процесу, її основу складає переважна діяльність учнів, яку організовує, вибудовує учитель. Модель навчання складається з верхнього ярусу - це методи і форми навчання, відображені в тематичному плані і нижнього ярусу - педагогічної техніки, тобто засобів і прийомів, за допомо...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Застосування методики особистісно-орієнтованого навчання на уроках дисциплі ...
  • Реферат на тему: Диференційована технологія навчання як одна з форм пізнавальної організації ...
  • Реферат на тему: Теоретичні основи розвитку мотивації навчання молодших школярів у процесі н ...
  • Реферат на тему: Активні методи і форми навчання на уроках математики
  • Реферат на тему: Технологія дистанційного навчання: поняття, ознаки, переваги та недоліки. ...