Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Особливості розвитку різних форм мислення у молодших школярів

Реферат Особливості розвитку різних форм мислення у молодших школярів

ЗмістВведення

Глава 1. Особливості розвитку різних форм мислення у молодших школярів

1.1. Загальне поняття мислення

1.2. Розумові процеси

1.3. Особливості мислення молодших школярів

Глава 2. Форми мислення

2.1. Форми мислення

2.2. Розвиток форм мислення у молодших школярів

Глава 3. Експериментальна частина

3.1. Діагностика (Вивчення мислення та інтелекту)

3.2. Аналіз результатів дослідження

Висновок

Список літератури
Введення

Мислення є формою людського пізнання. У Російській педагогічної енциклопедії під мисленням розуміється В«процес пізнавальної активності людини, що характеризується узагальненим і опосередкованим відображенням предметів і явищ дійсності в їх істотних властивостях, зв'язках і відносинах В»

Мислення відбувається за законами, загальним для всіх людей, разом з тим у мисленні виявляються вікові та індивідуальні особливості людини. Так, психолог А.А. Смирнов відзначав, що мислення молодшого школяра - це В«Узагальнене, здійснюване за допомогою слова і опосередковане наявними знаннями відображення дійсності, тісно пов'язане з чуттєвим пізнанням світу В».

У різні вікові періоди провідне значення для загального психічного розвитку людини набуває будь-якої один із психічних процесів. Так, в ранньому дитинстві основне значення має розвиток сприйняття, в дошкільному віці - пам'яті.

Яка ж сторона розумового розвитку забезпечує подальше вдосконалення психіки дитини в молодшому шкільному віці? Психологічні дослідження показують, що в цей період головне значення набуває подальший розвиток мислення. Причому мислення дитини молодшого шкільного віку знаходиться на переломному етапі розвитку. У цей період відбувається перехід від мислення наочно-образного, є основним для даного віку, до словесно-логічного, понятійному мисленню.

Актуальність теми обумовлена ​​тим, що в період молодшого шкільного віку відбуваються істотні зміни в психіці дитини засвоєння нових знань, нових уявлень про навколишній світ перебудовує сформовані раніше у дітей життєві поняття, а шкільне мислення сприяє розвитку теоретичного мислення в доступних учням цього віку формах. p> Завдяки розвитку нового рівня мислення, відбувається перебудова всіх інших психічних процесів, тобто за словами Д. Б. Ельконіна В«Пам'ять стає мислячою, а сприйняття - думаючим В». Тому саме перебудова всієї пізнавальної сфери в зв'язку з розвитком теоретичного мислення становить основний зміст розумової розвитку в молодшому шкільному віці.

Як показують численні дослідження вчених, в тому числі Л. С. Виготського, розвиток теоретичного мислення, тобто мислення в поняттях, сприяє виникненню до Наприкінці молодшого шкільного віку найважливіших новоутворень:

рефлексії яка перетворює не тільки пізнавальну діяльність учнів, а й характер їхнього ставлення до оточуючих людей і самим собі, довільності і здатності до саморегуляції.

Рівень сформованості мислення служить показником розумового розвитку дитини. За думку Л. В. Занкова такими показниками служать:

-доказовість мислення;

-критичність;

-гнучкість мислення.

З. І. КОЛМИКОВА додає до них:

-економічність;

-самостійність мислення.

Мета даної роботи-розглянути стан розвитку різних форм мислення у молодших школярів, провести діагностику рівня розвитку мислення і проаналізувати результати

Завдання:

1. Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження

2. Вивчення особливостей мислення молодших школярів.

Об'єкт дослідження: мислення дітей молодшого шкільного віку

Предмет дослідження: розвиток форм мислення у дітей молодшого шкільного віку.

Методи дослідження: вивчення психологічної, педагогічної та методичної літератури, статистична обробка результатів експерименту
Глава 1. Особливості розвитку різних форм мислення у молодших школярів

1.1. Загальне поняття мислення

Предмети і явища дійсності володіють такими властивостями і відносинами, які можна пізнати безпосередньо, за допомогою відчуттів і сприйнять (кольори, звуки, форми, розміщення і переміщення тіл у видимому просторі), і такими властивостями і відносинами, які можна пізнати лише опосередковано і завдяки узагальненню, тобто за допомогою мислення. Мислення - це опосередковане і узагальнене відображення дійсності, вид розумової діяльності, що полягає в пізнанні суті речей і явищ, закономірних зв'язків і відносин між ними. p> Перша особливість мислення - його опосередкований ха...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості мислення у дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічно ...
  • Реферат на тему: Розвитку логічного мислення молодших школярів
  • Реферат на тему: Розвиток логічного мислення молодших школярів за допомогою інноваційних тех ...
  • Реферат на тему: Моделювання тексту завдання як засіб розвитку математичного мислення молодш ...
  • Реферат на тему: Формування просторово мислення у дітей молодшого шкільного віку