Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Розвитку логічного мислення молодших школярів

Реферат Розвитку логічного мислення молодших школярів

ЗМІСТ


Введення

Глава 1. Теоретичні аспекти мислення молодших школярів

.1 Зміст мислення і його види

.2 Особливості логічного мислення молодших школярів

.3 Теоретичні основи використання дидактичних ігрових завдань у розвитку логічного мислення молодших школярів

Глава 2. Розвиток логічного мислення молодшого школяра в умовах експерименту

.1 Визначення рівнів розвитку логічного мислення молодшого школяра

.2 Результати констатуючій діагностики

.3 Формуючий експеримент

.4 Результати контрольного дослідження

Висновок

Список використаної літератури

ВСТУП


У молодшому шкільному віці діти мають значними резервами розвитку. З надходженням дитини в школу під впливом навчання починається перебудова всіх її пізнавальних процесів. Саме молодший шкільний вік є продуктивним у розвитку логічного мислення. Це пов'язано з тим, що діти включаються в нові для них види діяльності і системи міжособистісних відносин, що вимагають від них наявності нових психологічних якостей.

Проблема полягає в тому, що учням вже в 1-му класі для повноцінного засвоєння матеріалу потрібні навички логічного аналізу. Проте дослідження показують, що навіть у 2-му класі лише незначний відсоток учнів володіє прийомами порівняння, підведення під поняття, виведення наслідків і т.п.

Вчителі початкової школи в першу чергу часто використовують вправи тренувального типу, засновані на наслідуванні, що не вимагають мислення. У цих умовах недостатньо розвиваються такі якості мислення як глибина, критичність, гнучкість. Саме це і вказує на актуальність проблеми. Таким чином, проведений аналіз показує, що саме в молодшому шкільному віці необхідно проводити цілеспрямовану роботу з навчання дітей основним прийомам розумових дій.

Можливості формування прийомів мислення не реалізуються самі собою: вчитель повинен активно і вміло працювати в цьому напрямку, організовуючи весь процес навчання так, щоб, з одного боку, він збагачував дітей знаннями, а з іншого, всіляко формував прийоми мислення, сприяв зростанню пізнавальних сил і здібностей школярів.

Спеціальна педагогічна робота з розвитку логічного мислення дітей молодшого віку дає сприятливий результат, підвищуючи в цілому рівень їх здібностей до навчання в подальшому. У більш старшому віці ніяких принципово нових інтелектуальних операцій в системі розумової діяльності людини вже не виникає.

Багато дослідників відзначають, що цілеспрямована робота з розвитку логічного мислення молодших школярів повинна носити системний характер (Е.В. Веселовська, Е.Е. Останіна, А.А. Столяр, Л. Фрідман та ін.). При цьому дослідження психологів (П.Я. Гальперін, В.В. Давидов, Л.В. Занков, А.А. Люблінська, Д. Б. Ельконін та ін.) Дозволяють зробити висновок про те, що результативність процесу розвитку логічного мислення молодших школярів залежить від способу організації спеціальної розвиваючої роботи.

Об'єкт роботи - процес розвитку логічного мислення молодших школярів.

Предмет роботи - завдання, спрямовані на розвиток логічного мислення молодших школярів.

Таким чином, мета даної роботи - дослідження оптимальних умов і конкретних методів розвитку логічного мислення молодших школярів.

Для досягнення поставленої мети нами були визначені наступні завдання:

проаналізувати теоретичні аспекти мислення молодших школярів;

виявити особливості логічного мислення молодших школярів;

- провести дослідно-експериментальну роботу, підтверджуючу нашу гіпотезу;

на закінчення роботи підвести підсумки проробленому дослідженню.

Гіпотеза - розвиток логічного мислення в процесі ігрової діяльності молодшого школяра буде ефективним якщо:

теоретично обгрунтовані психолого-педагогічні умови, що визначають формування і розвиток мислення;

виявлено особливості логічного мислення у молодшого школяра;

структура і зміст ігор молодших школярів будуть спрямовані на формування і розвиток у них логічного мислення;

- визначено критерії та рівні розвитку логічного мислення молодшого школяра.

Методи дослідження:

. Теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури.

. Емпіричні: експеримент в єдності його етапів: констатуючого, формуючого та контрольного.

. Методи обробки даних: кількісний і якісний аналіз отриманих результатів.

. Методи презентації даних: таблиці і діаграми....


сторінка 1 з 18 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розробка системи розвитку логічного мислення молодших школярів засобами нав ...
  • Реферат на тему: Розвиток логічного мислення молодших школярів на уроках математики
  • Реферат на тему: Розвиток логічного мислення молодших школярів за допомогою інноваційних тех ...
  • Реферат на тему: Формування логічного мислення молодших школярів на уроках математики з навч ...
  • Реферат на тему: Розвиток логічного мислення школярів на уроках математики