Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Сегментування міжнародного ринку товару (на прикладі легкових автомобілів)

Реферат Сегментування міжнародного ринку товару (на прикладі легкових автомобілів)


Курсова робота

з дисципліни «Міжнародні ринки товарів послуг»

Сегментування міжнародного ринку товару (на прикладі легкових автомобілів)


Студент групи

Н.А. Угодско


Реферат


Обсяг с., гл., рис., табл., джерел, дод.

Ключові слова: сегмент, міжнародний ринок товару, сегментування, методи сегментування, критерії сегментування, легкові автомобілі, середній рівень доходу, учасники ринку, суб'єкти попиту та пропозиції, ключові базиси, ефективність, ідентифіковані.

Предмет дослідження: методика сегментування міжнародного ринку та її застосування на прикладі міжнародного ринку легкових автомобілів.

Об'єкт дослідження: сегменти міжнародного ринку легкових автомобілів.

Мета роботи: вивчення теоретичних і практичних аспектів сегментування, виділення сегментів міжнародного ринку легкових автомобілів.

Результати дослідження: виділені основні сегменти міжнародного ринку легкових автомобілів із заданими обмеженнями, виявлено основні проблеми сегментації міжнародного ринку.

Рекомендації щодо впровадження: результати дослідження можуть бути використані для виділення цільових сегментів і позиціонування товару.


Введення


Сегментація ринку - одна з найважливіших стратегій сучасного маркетингу. Сегментація полягає в поділі ринку на однорідні групи споживачів, що володіють певною спільністю. Це дозволяє створити конкурентні переваги будь-якому новому суб'єкту, який виходить на ринок, а лідеру ринку - перешкоджати конкуренції. Сегментація дозволяє робити товари більш привабливими для певних груп споживачів - цільових сегментів, підвищити частоту споживання в цих групах і забезпечити перетворення потенційних споживачів у реальних. Результативне функціонування підприємств в сучасних умовах вимагає проведення глибокого аналізу ринкових процесів і явищ з метою раціонального використання наявних ресурсів і якісного задоволення запитів споживачів.

Однак, необхідно відзначити, що висвітлення процесу сегментування в науковій літературі носить, в основному, описовий характер і, належним чином, не відображає методичних проблем формування оптимального набору критеріїв і вибору способів сегментування конкретних товарних ринків з виходом на моделі формування у виробництві продукції із заданим споживачем якістю. Більшість авторів стверджує, що єдиного підходу до процесу сегментування ринку не існує і пропонує дослідникам самостійно вирішувати питання про критерії та методи сегментування в кожному конкретному випадку. Як наслідок, публікації з проблем сегментування зводяться, найчастіше, до викладу результатів разових досліджень по окремих товарних ринків без продовження лінії на позиціонування товарів і без розгляду можливостей практичного застосування отриманих результатів у конкретному виробництві.

Метою даної роботи є вивчення теоретичних і практичних аспектів сегментування, виділення сегментів міжнародного ринку легкових автомобілів.

У роботі поставлені такі за...


сторінка 1 з 25 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дослідження російської практики сегментування ринку кінцевих споживачів і р ...
  • Реферат на тему: Дослідження російської практики сегментування ринку кінцевих споживачів і р ...
  • Реферат на тему: Сегментування і позиціонування товару на ринку
  • Реферат на тему: Сегментування ринку. Вибір цільових ринків
  • Реферат на тему: Сегментування ринку на прикладі ринку нерухомості міста Краснодара