Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до Впровадження здоров'язбережувальніх технологій

Реферат Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до Впровадження здоров'язбережувальніх технологійМАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

на тему:

ПІДГОТОВКА

Майбутнього вчителя початкових класів до Впровадження здоровий язбережувальніх технологійЗМІСТ


ВСТУП

РОЗДІЛ І. Теоретичні АСПЕКТИ

.1 Аналіз психолого-педагогічної літератури з досліджуваної проблеми

.2 Сутнісна та узагальнена характеристика здоровя збережувальніх технологій

.3 Впровадження СУЧАСНИХ інноваційніх педагогічних технологій здоровий язбереження

Висновки До розділу І

РОЗДІЛ ІІ. Дослідно-експериментальний РОБОТА З ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ вчителів ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВИЙ ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

.1 Стан готовності вчителя початкової школи до провадження здоровий язбережувальніх технологій у навчально-виховний процесі

.2 Експериментальна робота з підготовкі майбутнього вчителя початкових класів до Впровадження здоровий язбережувальніх технологій

.3 Аналіз результатів експериментального Дослідження

Висновки До розділу ІІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

інноваційний педагогічний здоровий язбереження навчальнийВСТУП


Актуальність Дослідження. Вивчення проблем здоров я дітей у наш годину набуває особлівої актуальності. Про це свідчіть статистика стану здоров я школярів, яка СЬОГОДНІ є й достатньо невтішною. З різніх причин кількість Хворов дітей у Нашій державі зростає. Велике значення в цьом відіграє соціально-економічна перебудова Суспільства, незадовільні умови життя Частини населення, что зніжує компенсаторно-пристосувальні возможности дитячого організму та йо опірності до Дії різніх шкідливих факторів, а такоже несприятливим екологічна Ситуація. Це виробляти до того, что 10% дітей закінчують школу умовно здоровими, Інші, Вже в підлітковому віці мают хронічні захворювання (42%), погіршені показатели фізічного та розумово розвітку.

Окрім зазначеніх Вище причин незадовільного стану здоров я дітей, у медико-психолого-педагогічних дослідженнях звертається увага на «шкільні» чинників ризику, Які негативно вплівають на здоров я дітей. СЬОГОДНІ школа пред являє значні вимоги до дитини, Які нерідко НЕ відповідають ее фізіологічнім можливіть. У результаті цього збільшується емоційне нервово-Психічне НАВАНТАЖЕННЯ на центральну нервова систему, спостерігається зниженя ФІЗИЧНОЇ актівності дітей, Порушення режиму їхньої праці та відпочинку.

Усе це переконує у важлівості здоровий яспрямованої ДІЯЛЬНОСТІ Навчальних Закладів, необхідності запровадження спеціальніх ЗАХОДІВ для Збереження и Зміцнення здоров я школярів. Провідна роль у реалізації цього ВАЖЛИВО Завдання захи педагогам.

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчіть, что різнімі аспектами проблеми Збереження здоров я цікавілось Багато вчених. Так, питання Формування культури здорового способу життя дітей розкріті в чисельного працях І.Брехмана, М.Гончаренко, В.Горащука, В.Колбанова, Г.Зайц...


сторінка 1 з 51 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Формування пізнавального інтересу у дітей з обмеженими можливостями здоров& ...
  • Реферат на тему: Формування пізнавального інтересу у дітей з обмеженими можливостями здоров& ...
  • Реферат на тему: Специфіка впровадження здоров'язберігаючих технологій
  • Реферат на тему: Здоров'язберігаючих технологій дітей дошкільного віку
  • Реферат на тему: Здоров'я та здоровий спосіб життя молоді