Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Психолого-педагогічні умови формування передумов етнічної самосвідомості у дітей старшого дошкільного віку

Реферат Психолого-педагогічні умови формування передумов етнічної самосвідомості у дітей старшого дошкільного віку

, ідей етнічної групи, які відображають знання про власну етнічної групи і ставленні до цієї групи.

Людина, яка визнав свою етнічну приналежність, не змінює її протягом усього життя. Проявом етнічної самосвідомості є здатність етнічної групи до самовираження: мова, систематично традиційна кухня, стиль.

До кінця XX, початку XXI століття вже накопичено багатий досвід вивчення етнічної самосвідомості. Цією проблемою займалися Ю.В. Бромлей, Л.Н. Гумільов, Л.М. Дробижева, А.Ф. Даждаміров, В.Н. Козлов, Г.У. Кцоева, В.П. Левкович, B.C. Мухіна, Б.Ф. Поршнєв, Г.В. Старовойтова, І.А. Снєжкова та ін

Формування етнічної самосвідомості - це тривалий процес, що бере початок у ранньому віці і триває протягом усього життя особистості. В цілому, у своєму розвитку воно проходить ряд етапів або стадій (Н.Є. Веракса, О.М. Дьяченко, А.І. Оконешнікова, BC Мухіна, Т.Г. Стефаненко, І.А. Снєжкова, Ю.В. Бромлей та ін.) В даний час накопичений досвід формування етнічної самосвідомості дітей шкільного віку, а залишилася проблема формування передумов етнічної самосвідомості у дітей дошкільного віку залишається до кінця неопрацьованою.

Всі вище перераховані аспекти розглянутої проблеми, а також обмеженість емпіричного матеріалу з формування етнічної самосвідомості в дошкільному віці; актуалізація національно-культурного відродження; потреба в етнокультурної консолідації народів і розвитку гармонійної особистості, спрямованої на миротворчу творчу діяльність, зумовили вибір теми нашого наукового дослідження.

Об'єкт дослідження - процес розвитку етнічної самосвідомості особистості.

Предмет дослідження - особливості формування передумов етнічної самосвідомості у дітей старшого дошкільного віку.

Мета дослідження - вивчити проблеми формування передумов етнічної самосвідомості у дітей старшого дошкільного віку і виявити психолого-педагогічні умови та чинники, націлені на його формування.

Гіпотеза дослідження формування передумов етнічної самосвідомості у дітей старшого дошкільного віку буде здійснюватися успішно, якщо:

підвищити загальний рівень самосвідомості дітей 7 - року життя через формування адекватної самооцінки і самоставлення;

долучити дошкільнят до культури свого народу з урахуванням вікових особливостей, бажання та інтересів дітей;

актуалізувати у свідомості дітей 7-го року життя всі структурні компоненти етнічної самосвідомості (когнітивного, емоційно-ціннісного та поведінкового).

Завдання дослідження:

. Проаналізувати сутність і структуру етнічної самосвідомості в дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених;

. Виділити етапи становлення та види етнічної самосвідомості особистості;

. Виявити специфіку формування передумов етнічної самосвідомості у дітей старшого дошкільного віку;

. Дослідити рівні сформованості передумов етнічної самосвідомості у дітей старшого дошкільного віку.

. Визначити психолого-педагогічні умови формування передумов етнічної самосвідомості у дітей старшого дошкільного віку.

Методологічна основа роботи:

культурно-історична теорія розв...


Назад | сторінка 2 з 33 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Виховання етнічної самосвідомості особистості
  • Реферат на тему: Процес розвитку самосвідомості дітей дошкільного віку
  • Реферат на тему: Виявлення передумов до оволодіння читанням дітей старшого дошкільного віку ...
  • Реферат на тему: Психолого-педагогічні умови розвитку мислення дітей старшого дошкільного ві ...
  • Реферат на тему: Формування етнічної культури Ізраїлю