Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Сучасні види, методи і системи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (на прикладі ТОВ "Чорна перлина")

Реферат Сучасні види, методи і системи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (на прикладі ТОВ "Чорна перлина")


Предмет: Бухгалтерський фінансовий облік

Тема: Сучасні види, методи і системи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції

Типу роботи: Курсова


Зміст


Введення

Глава 1. Теоретичні основи калькулювання собівартості і методів обліку витрат

.1 Поняття собівартості продукції: її склади і види

.2 Поняття і роль калькулювання собівартості продукції в управлінні виробництвом

.3 Системи обліку витрат

.4 Методи обліку витрат і калькулювання собівартості

Глава 2. Калькулювання собівартості, методи і системи обліку витрат в ТОВ «Чорна перлина»

.1 Організаційно-економічна характеристика досліджуваної організації

.2 Аналіз роботи відділу збуту в ТОВ «Чорна перлина»

Висновок

Список використаної літератури


Введення


Витрати виробництва - одне з найважливіших аспектів підприємницької діяльності організації. Їх формування, звернення та облік є основоположними пластами в обчисленні собівартості продукції.

Основою для розробки та реалізації управлінських рішень є відповідна інформація про стан справ у тій чи іншій сфері діяльності організації в конкретний момент часу. Так, дані обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) є важливим засобом виявлення виробничих резервів, використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів з метою підвищення рентабельності виробництва. Це визначає, що ділянка витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) займає найбільш важливе місце в системі організації. Відомо, що покупця цікавить якість продукції, а також її ціна. Чим вище якість і нижча ціна, тим краще і вигідніше для покупця. Ці показники як раз і укладені в калькуляції собівартості. Калькулювання є основою цін. Чим менша собівартість виробленої продукції, тим більше конкурентоспроможно підприємство, доступнішим продукція для споживача і тим відчутнішими економічний ефект від її продажу, всі ці умови роблять тему даної роботи найбільш актуальною.

В даний час на комерційних підприємствах особлива увага приділяється зниженню та оптимізації витрат на виробництво і продаж. Це вимагає систематичного контролю витрат виробництва. Для контролю витрат потрібна інформація про витрати за місцями їх використання, за видами продукції, по підприємству в цілому.

Метою курсової роботи є характеристика сучасних видів, методів і систем обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

. Дати поняття показників собівартості продукції (робіт, послуг) та її економічної сутності.

. Розглянути принципи калькулювання, його об'єкт і методи.

. Дослідити методи і системи обліку витрат і калькулювання за технологічним принципом, способом включення до собівартості продукції (робіт, послуг).

. Зробити практичні висновки по всій роботі.

Об'єктом даної курсової роботи є види, методи і системи обліку витрат, а так само...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції ...
  • Реферат на тему: Організація обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості проду ...
  • Реферат на тему: Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, робіт і ...
  • Реферат на тему: Облік витрат на виробництво при попроцессном методі калькулювання собіварто ...
  • Реферат на тему: Методика обліку витрат і калькулювання собівартості продукції та їх вплив н ...