Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Нетрадиційні форми уроку як засіб підвищення мотивації до іноземної мови

Реферат Нетрадиційні форми уроку як засіб підвищення мотивації до іноземної мовиКурсова робота

Нетрадиційні форми уроку як засіб підвищення мотивації до іноземної мови


Виконала студентка

Недовідеева Наталія Олександрівна


Введення

нетрадиційний урок німецька мова

Сучасні психологи і педагоги сходяться на думці, що якість виконання діяльності і її результати залежать, насамперед, від спонукання і потреб індивіда, його мотивації. Саме мотивація викликає цілеспрямовану активність, яка в свою чергу визначає вибір засобів і прийомів, їх впорядкування для досягнення цілей, тобто Мотивація позначає систему факторів, що визначають поведінку людини. Мотив завжди пов'язаний з процесами пізнання: сприйняттям, мисленням, пам'яттю, мовою. Метою називають той безпосередній результат, на який в даний момент спрямована поведінка. І.А. Зимова називає мотивацію «запускним механізмом» будь-якої людської діяльності: будь то праця, спілкування або пізнання.

Проблема мотивації в навчанні виникає по кожному шкільному предмету. Однак особливо гостро стоїть проблема мотивації вивчення іноземних мов у середній школі. Досвід показує, що відбувається її зниження від класу до класу. До моменту вивчення іноземної мови і на самому початку в учнів, як правило, висока мотивація. Їм хочеться висловлюватися іноземною мовою, декламувати вірші, співати пісні, читати. Але ось починається процес оволодіння іноземною мовою, і ставлення учнів змінюється, багато розчаровуються. Адже цей процес передбачає період накопичення «будівельного матеріалу», подолання різноманітних труднощів, що відсуває досягнення цілей, про які мріялося. В результаті зменшується мотивація, пропадає активність, знижується успішність. А надалі, вже будучи дорослими, жалкують з приводу упущеного, виникає невдоволення постановкою навчання іноземної мови.

На загострення проблеми масова практика відреагувала створенням і впровадженням так званих нетрадиційних, нестандартних форм уроку, які забезпечують активну участь в уроці кожного учня, підвищують авторитет знань і індивідуальну відповідальність школярів за результати навчальної праці і мають головною метою збудження і утримання інтересу учнів до навчального предмета. Але, як показують дослідження, не всі вчителі застосовують ці форми, вважаючи, що традиційний урок володіє достатньою кількістю методичних засобів для підвищення мотивації учнів до іноземної мови. Ті ж вчителі, які застосовують нестандартні уроки, не завжди роблять це цілеспрямовано, з урахуванням факторів, що впливають на підвищення мотивації.

В результаті теоретичного аналізу літератури ми дійшли висновку, що актуальність обраного напрямку дослідження визначається низкою суперечностей: 1. між зниженням мотивації школярів та його значенням в процесі навчання; 2. Між потребою освітнього процесу у створенні особистісно орієнтованого уроку і прагненням вчителів зберегти традиційний підхід у навчанні при підтримці мотивації школярів; 3. Між підвищенням статусу іноземної мови та її недостатнім використанням для підвищення пізнавального інтересу школярів до предмета.

Виявлені протиріччя дозволили сформулювати проблему дослідження: які можливості нетрадиційних форм уроку в підвищенні ...


сторінка 1 з 15 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Нетрадиційні форми уроку як один із способів підвищення ефективності навчан ...
  • Реферат на тему: Шляхи і прийоми підвищення мотивації до вивчення іноземної мови дітьми дошк ...
  • Реферат на тему: Формування стійкої мотивації до вивчення іноземної мови на середньому етапі ...
  • Реферат на тему: Формування позитивної мотивації у молодших школярів за диференційованого пі ...
  • Реферат на тему: Підвищення ефективності уроку іноземної мови за допомогою ігрових методів