Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Нетрадиційні форми уроку як один із способів підвищення ефективності навчання та інтересу до іноземної мови

Реферат Нетрадиційні форми уроку як один із способів підвищення ефективності навчання та інтересу до іноземної мови

Міністерство освіти і науки Республіки Казахстан

Костанайский соціально технічний університет імені академіка З. Алдамжаров

Спеціальність 050119 - «Іноземна мова: дві іноземні мови»
ДИПЛОМНА РОБОТА

На тему:

Нетрадиційні форми уроку як один із способів підвищення ефективності навчання та інтересу до іноземної мови

Виконала Ю.В. Гросс

Науковий керівник

Ст. препод. М.Г. ЗимаКостанай - 2012


Зміст


Введення

. Теоретична частина

. 1 Формування інтересу до іноземної мови і його вплив на ефективність процесу навчання

. 2 Особливості нетрадиційних уроків

. 3 Характеристика різних видів нетрадиційних уроків

. Ефективність застосування нетрадиційних уроків в середніх класах Ключовий середньої школи

. 1 Підготовчий етап дослідження

. 2 Проведення констатуючого етапу експерименту

. 3 Проведення дослідження. Формуючий етап експерименту

. 4 Проведення дослідження. Контрольний зріз

. 5 Аналіз та інтерпретація результатів

. 5.1 Аналіз результатів діагностики мотивації учнів, а так само ефективності традиційних уроків

2.5.2 Аналіз результатів діагностики мотивації учнів, а так само ефективності нетрадиційних уроків

Висновок

Список використаної літератури

Додаток
Введення


Проблема викладання іноземної мови в школі в даний час особливо актуальна, тому зміни в характері освіти все більш явно орієнтують його на «вільний розвиток людини», на творчу ініціативу, самостійність учнів, конкурентоспроможність, мобільність майбутніх фахівців. [1, 2]

Високоякісна система освіти є одним з основних факторів забезпечення сталого зростання економіки країни, стрижнем розвитку держави.

Кожен предмет шкільного навчання грає свою роль в освіті та вихованні молодого покоління, у формуванні особистості дитини.

Іноземна мова як загальноосвітній навчальний предмет володіє великим виховним, освітнім і розвиваючим потенціалом і вносить свій внесок у вирішення поставлених перед школою завдань.

В даний час навчання іноземної мови розглядається під кутом зору навчання комунікативної діяльності, вмінню спілкуватися. Учень отримує можливість користуватися мовою в його комунікативної функції насамперед на уроці, тому увага вчених, методистів та вчителів спрямоване на пошук резервів для вдосконалення уроку іноземної мови, на підвищення його ефективності, дієвості, а отже, і підвищення якості навчання. Всьому цьому сприяє включення в навчальний процес нестандартних форм уроку, які сприяють підвищенню рівня мотивації вивчення іноземної мови на різних етапах, зв'язку навчального матеріалу з життєвими ситуаціями, розвитку самостійності й творчої ініціативи школярів.

Знання англійської мови в сучасних умовах розвитку суспільства є нагальною необхідністю для кожної людини. Від організації навчального процесу спирається на вікові та психічні особливості дітей залежить успіх освоєння дітьми іноземної мови.

Для організації сприятливого клімату, що орієнтує учнів на комунікацію, необхідно вибирати такі форми уроку, які стимулюватимуть діяльність учнів.

Формування позитивної мотивації повинно розглядатися учителем як спеціальна задача. Як правило, мотиви пов'язані з пізнавальними інтересами учнів, потребою в оволодінні новими знаннями, навичками, вміннями. Але перша і природна потреба вивчає іноземну мову - комунікативність. Для організації сприятливого клімату, що орієнтує учнів на комунікацію, необхідно вибирати такі форми уроку, які стимулюватимуть діяльність учнів. Для плідної та ефективної діяльності учнів характерні нетрадиційні форми проведення занять.

Нетрадиційні форми проведення занять спрямовані на підвищення ефективності діяльності учнів. Сьогодні педагоги-новатори активно впроваджують і заохочують нетрадиційні форми занять, такі як відеоурок, урок-свято, інтернет-урок та інші форми. [2, 3]

Досвід шкільних викладачів і дослідження педагогів-новаторів показали, що нетрадиційні форми проведення уроків п...


сторінка 1 з 49 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Нетрадиційні форми уроку як засіб підвищення мотивації до іноземної мови
  • Реферат на тему: Підвищення ефективності уроку іноземної мови за допомогою ігрових методів
  • Реферат на тему: Метод проектів на уроках іноземної мови як фактор підвищення ефективності н ...
  • Реферат на тему: Самостійна робота учнів як засіб розвитку комунікативної компетенції на уро ...
  • Реферат на тему: Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літерату ...