Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Бухгалтерський облік розрахунків з персоналом з оплати праці

Реферат Бухгалтерський облік розрахунків з персоналом з оплати праці

Федеральне агентство з освіти

ГОУ ВПО «Нижегородський державний університет ім. Н.І. Лобачевського »

Фінансовий факультет

Кафедра бухгалтерського обліку, економічного аналізу і аудиту


Курсова робота

з дисципліни: Бухгалтерський облік

Тема: «Бухгалтерський облік розрахунків з персоналом з оплати праці»

Варіант: 5
Нижній Новгород 2012

Зміст


ВСТУП

Глава 1. Теоретичні аспекти розрахунків з персоналом з оплати праці

.1 Нормативно-правове регулювання

.2 Види, форми і системи оплати праці

.3 Організація розрахунків з персоналом з оплати праці

Глава 2. Бухгалтерський облік розрахунків з персоналом з оплати праці

.1 Документальне оформлення розрахунків з персоналом з оплати праці

.2 Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з персоналом з оплати праці

.3 Облік утримань із заробітної плати

.4 Облік розрахунків по соціальному страхуванню і забезпеченню

ВИСНОВОК

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

облік розрахунки оплата праці персонал


Введення


Одним з найважливіших напрямків діяльності бухгалтерії будь-якого підприємства, як у Росії, так і за кордоном, є врахування заробітної плати працівників підприємства. Облік праці та заробітної плати - один з найбільш трудомістких і відповідальних ділянок роботи бухгалтера. Він по праву займає одне з центральних місць у всій системі обліку на підприємстві.

При переході до ринкової економіки відбулися кардинальні зміни у багатьох сферах економічної діяльності, у тому числі і в системі оплати праці. Складаються нові відносини між державою, підприємством і працівником з приводу організації праці. Перехід на ринкові відносини вніс зміни і до форми регулювання трудових відносин. Тепер безпосередньою юридичною формою регулювання трудових відносин є тарифні угоди і колективний договір. Підприємства мають право вибирати системи і форми оплати праці самостійно, виходячи із специфіки і завдань, що стоять перед підприємством.

Перехід до ринкових відносин викликав до життя нові джерела отримання грошових доходів у вигляді сум, нарахованих до виплати по акціях і внесках членів трудового колективу у майно організації (дивіденди, відсотки). Таким чином, трудові доходи кожного працівника визначаються по особистим вкладах, з урахуванням кінцевих результатів роботи підприємства, регулюються податками і максимальними розмірами не обмежуються. Мінімальний розмір оплати праці працівників підприємств усіх організацінно-правових форм встановлюється законодавством.

Тема обліку розрахунків з персоналом з оплати праці є важливою складовою частиною всього бухгалтерського обліку, роботи з співробітниками і податкових нарахувань. Важливо не тільки правильно відобразити розрахунки по заробітній платі в бухгалтерському обліку, але і правильно розрахувати суму, належну до виплати кожному працівникові за всі підставах, а також своєчасно утримати із заробітної плати суми обов'язкових чи інших відрахувань.

Метою даної роботи є вивчення методики бухгалтерського обліку розрахунків з персоналом з оплати праці. Для досягнення мети в роботі ставляться наступні завдання:

· вивчити діючі види, форми і системи оплати праці;

· розглянути основні моменти нормативно-правового регулювання розрахунків з персоналом з оплати праці;

· проаналізувати особливості нарахування заробітної плати з урахуванням доплат, надбавок і утримань із заробітної плати;

· вивчити облік заробітної плати на рахунках бухгалтерського обліку.

Організація оплати праці повинна бути спрямована на гарантованість заробітку за фактично виконану роботу відповідно до кількістю і якістю праці на стимулювання працівника до високопродуктивної праці.


Глава 1. Теоретичні аспекти розрахунків з персоналом з оплати праці


1.1 Нормативно-правове регулювання


Заробітна плата - основне джерело доходу персоналу організації, з її допомогою здійснюється контроль за мірою праці і споживання, вона використовується як найважливіший економічний важіль управління економікою. Тому держава приділяє особливу увагу правовим засадам організації та оплати праці. ...


сторінка 1 з 23 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Бухгалтерський облік заробітної плати і розрахунків з персоналом з оплати п ...
  • Реферат на тему: Дослідження організації обліку фонду заробітної плати та аудиторська переві ...
  • Реферат на тему: Бухгалтерський облік розрахунків з персоналом з оплати праці
  • Реферат на тему: Облік розрахунків з персоналом з оплати праці
  • Реферат на тему: Облік розрахунків з персоналом з оплати праці