Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Фразеологічні одиниці французької мови

Реферат Фразеологічні одиниці французької мови

Зміст


Введення. Фразеологія французької мови

. Фразеологія і об'єкт її вивчення

. Ознаки фразеологічної одиниці та її визначення

. Класифікація фразеологізмів

. Способи освіти ФЕ у французькому мовою

Висновки по I чолі. Фразеологічні одиниці з компонентом кольору

. Цветообозначений у французькому мовою

. Використання квітів у фразеологізмах

Висновки по II главі

Висновок

БібліографіяВведення


Фразеологізми відіграють важливу роль у відображенні національно-культурних особливостей мови. У них найбільш яскраво проявляються особливості сприйняття світу, характерні риси матеріального і духовного життя носіїв мови. Все більше приковують до себе увагу як зарубіжних, так і вітчизняних лінгвістів фразеологізми з компонентом цветообозначения. Це відбувається тому, що численні кольори і їх символічний зміст є для будь-якого народу своєрідним відображенням культурологічної картини світу. Великі зміни в житті суспільства і важливі для людства елементи природи асоціюються з певними квітами.

Актуальність даної теми полягає в тому, що фразеологізми з компонентом кольору займають велике місце у фразеологічному фонді французької мови, де вони залишаються областю, що вимагає додаткового вивчення.

Об'єктом дослідження є фразеологічні одиниці.

Предмет дослідження представляють фразеологічні одиниці з компонентом кольору.

В якості теоретичної бази для даного дослідження послужили роботи різних представників вітчизняного та зарубіжного мовознавства, В.В. Виноградова, Ш. Баллі, А.Г. Назаряна, В.Г Гака, А.В. Куніна та інших.

Метою роботи є виявлення загальних характеристик і національно-культурних особливостей фразеологічних одиниць з компонентом кольору у французькому мовою.

У рамках сформульованої вище мети передбачається вирішення наступних завдань:

. Розглянути походження фразеологізмів і їх класифікації;

. Виявити особливості фразеологізмів у сучасній французькій мові;

. Визначити особливості цветообозначения у французькому мовою.

Враховуючи поставлені завдання, було обрано такі методи дослідження: структурно-семантичний, метод контекстуального аналізу, метод словникових дефініцій, метод компонентного аналізу лексики.

Робота включає в себе вступ, теоретичні глави, практичну главу, висновки по двох главам, висновок і список бібліографії.I. Фразеологія французької мови


. Фразеологія і об'єкт її вивчення


Вивчення фразеології має давні традиції. Родоначальником теорії фразеології є швейцарський лінгвіст Шарль Баллі. З того часу дослідження фразеології зробило крок далеко вперед.

Ш. Баллі розглядав фразеологічні звороти як стійкі сполучення з різним ступенем спаяності компонентів і розрізняв зовнішні та внутрішні ознаки цих оборотів. Під зовнішніми ...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Фразеологічні одініці з компонентом заперечення: Особливості семантики та Ф ...
  • Реферат на тему: Фразеологічні одиниці як засіб художньої виразності в російській і англійсь ...
  • Реферат на тему: Фразеологічні одиниці
  • Реферат на тему: Структурно-семантичний аналіз жаргонізовану лексики в побутовому мовленні м ...
  • Реферат на тему: Фразеологізмі з компонентом найменування кольору в англійській та українськ ...