Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Фразеологічні одиниці

Реферат Фразеологічні одиниці

Зміст


Введeніе

. Характеристика мовних особливостей фразеології

.1 Фразеологія - як лінгвістична дисципліна

.2 Класифікація фразеологічних одиниць

.3 Розкладання фразеологічних одиниць

.4 проблеми моделювання

Висновки по I-му розділі

. Аналіз виразних засобів у складі фразеології

.1 Освітлення теорії стилістичного контексту

.2 Лексичні виразні засоби

.4 Фонетичні виражальні засоби

2.5 Конвергенція виразних засобів у складі фразеології

Висновки по II главі

Висновок

Бібліографія

мовної фразеологія стилістичний конвергенція

Введення


Постанова Президента Республіки Узбекистан 10 грудня 2012года наголошується, що в рамках реалізації Закону Республіки Узбекистан Про освіту та Національної програми з підготовки кадрів в країні створена комплексна система навчання іноземним мовам, спрямована на формування гармонійно розвиненої, високоосвіченої, сучасно мислячого підростаючого покоління, подальшу інтеграцію республіки у світове співтовариство. З метою кардинального вдосконалення системи навчання підростаючого покоління іноземним мовам, підготовки фахівців, які вільно володіють ними, шляхом впровадження передових методів викладання з використанням сучасних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій і на цій основі створення умов і можливостей для широкого їх доступу до досягнень світової цивілізації і світовим інформаційних ресурсів, розвитку міжнародного співробітництва та спілкування. [3, 1] .овременние методичні концепції навчання іноземним мовам розвиваються все виразніше і виразніше в гуманістичному напрямку, пов'язаному з пошуком нових підходів до розкриття змісту, стратегій засобів оптимізації реального процесу навчання.

Дана бакалаврська робота присвячена системному дослідженню фразеологічних одиниць/ФЕ /, а також ж експресивності та емоційності в сучасній англійській мові. Безпосереднім завданням дослідження є розгляд способів вираження експресивно-емоційної функції ФЕ в художньому тексті. Передбачається вирішення наступних завдань більш приватного характеру:

1. визначити системний характер фразеології як лінгвістичної науки;

. простежити, якою мірою стилістичним забарвленням володіють фразеологічні єдності, фразеологічні сполучення і фразеологічні зрощення;

. описати випадки можливого розкладання фразеологічних одиниць;

. висвітлити теорію стилістичного контексту;

. провести стилістичний аналіз фразеологічних одиниць та їх функціонування в контексті;

. розглянути окремі випадки конвергенції виразних засобів у складі фразеології.

Для розширення вище поставлених завдань у даній роботі використовуються описовий, порівняльний методи та багатоступінчастий метод дефініціонного аналізу, які дозволили розкрити образний зміст ФЕ.

Робота базується на матеріалі англо-російського фразеологічного словника А. В.Куніна.

У роботі аналізується велика кількість прикладів/250 /, узятих в контексті з творів англійських та американських класиків, сучасних прогресивних письменників Т.Драйзера, С.Моема, Дж. Голсуорсі, У. Теккерея, В.Скотта , Е. Гемінгвея, Дж.Пристли та ін.

Деякі контексти даються з перекладом, у зв'язку з їх важкодоступним змістом, і в деяких випадках для більш детального аналізу тієї чи іншої ФЕ.

Для вирішення поставлених завдань необхідно з'ясувати ряд понять, пов'язаних з контекстом. Для цієї мети використані теоретичні дослідження наших і зарубіжних учених, які зробили свій внесок у вивчення фразеології і контексту. Це роботи В.В. Виноградова, А.В. Куніна, М. Ріффатера, Н.Н.Амосовой та ін.

Актуальність бакалаврської роботи визначається зростаючим інтересом дослідників до такого явища як стилістичні функції фразеологічних одиниць; їх експресивності та емоційності.

У першому розділі розглядається характеристика мовних особливостей фразеології, лінгвістична сутність фразеології, класифікація фразеологічних єдностей, поєднанні і зрощенні.

У другому розділі аналізуються виразні засоби у складі фразеології. Висвітлюється теорія стилістичного контексту. Також розглядається синтаксичний і фонетичні виражальні засоби.

Наприкінці даються висновки за виконану роботу.


1. Характеристика мовних особливостей фразеології


1.1 Фразеологія - як лінгвістична дисципліна


У сучасній лінгвістичній науці фразеології розглядається як оди...


сторінка 1 з 19 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Стилістичні засоби лексікології та фразеології
  • Реферат на тему: Визначення особливостей перекладу фразеологічних одиниць
  • Реферат на тему: Семантичні особливості фразеологічних одиниць біблійного походження в англі ...
  • Реферат на тему: Функціонування фразеологічних одиниць у газетних статтях
  • Реферат на тему: Прагмалінгвістіческіх аналіз німецьких окказіональних фразеологічних одиниц ...