Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Мовні засоби вираження ввічливості в англійській мові

Реферат Мовні засоби вираження ввічливості в англійській мові

y"> на основі розглянутих теорій ввічливості вивчити принципи ввічливості в мовленнєвому спілкуванні в англійській лінгвокультуре;

провести аналіз категорії ввічливості, репрезентувати формулами мовного етикету, в англійській лінгвокультуре;

класифікувати засоби вираження ввічливості на лексичному, граматичному і синтаксичному рівнях по їх відповідності комунікативної ситуації.

Теоретичною та методологічною базою для дослідження послужили основні положення теорії категорії ввічливості як предмета дослідження когнітивної лінгвістики та лінгвокультурології, представлені в роботах Н.І.Формановской, В.І.Карасіка, Г.Г.Слишкіна, Т . В.Ларіной, Л.В.Хохлова, А.Харчарека, І.А.Романова, Е.А.Зацепіна, та інших авторів, а також концепція взаємозв'язку мови і культури та впливу колективного мовної свідомості на формування національно-специфічної категорії в працях фон Гумбольдта, Б.Уорфа, Е. Сепіра, Х.П. Грайса, Дж.Ліча, Р. Лакофф, П. Браун і С.Левінсона, Й.Л.Вайсгербера, А. Вежбицкой, Г.Д.Гачева, OAКорнілова, В.А.Масловой, С.Г. Тер-Минасова.

Структурно робота представлена: введенням, двома головами, укладенням, списком використаної літератури, що включає: теоретичні джерела, словники, електронні ресурси.

У першому розділі розкриваються теорії класифікації категорії ввічливості, принцип ввічливості в мовленнєвому спілкуванні, формулюються поняття даної категорії в різних наукових джерелах.

У другому розділі аналізуються засоби вираження ввічливості на лексичному і граматичному рівнях. Описується їх використання в різних мовних ситуаціях

Список використаної літератури включає 56 джерел, з них 17 іноземною мовою.1. Категорія ввічливості і норми мовного спілкування


.1 Поняття ввічливості і теорії класифікації категорії ввічливості


Мовне спілкування є однією з привабливих областей дослідження. Досить високий ступінь поширеності діалогічного виду мовлення в умовах сучасної комунікації робить вивчення одиниць мови актуальною проблемою. У фокусі уваги дослідників виявилися феномени, які раніше перебували на периферії лінгвістичної науки: мовний акт, інтенція мовця, мовленнєвий вплив, проблеми взаємодії комунікантів, особливості мовної ситуації, причини комунікативних невдач, комунікативні стратегії і тактики розмовної мови.

Останнім часом в лінгвістиці намітився зростаючий інтерес до вивчення її антропоцентричних аспектів в цілому і категорії ввічливості, зокрема. Вона вивчається на матеріалі однієї мови в рамках окремо лінгвокультурної спільності, а також на матеріалі кількох мов у різних лінгвокультурних спільнотах, що дозволяє проводити міжкультурні порівняння в цій галузі.

Існує величезна кількість теорій пов'язаних з категорією ввічливості. Деякі з них ми будемо згадувати далі, але для початку визначимо, що таке ввічливість. А також розглянемо, як вона реалізує себе в мовному спілкуванні.

Багато хто думає, що чітко уявляють, що таке ввічливість, ввічливе поводження. Але дати визначення ввічливості не так просто, як це здається, на перший погляд. Різні люди по-різному описують ввічливе поводження.

Розглянемо дефініції поняття ввічли...


Назад | сторінка 2 з 27 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Мовні засоби вираження категорії ввічливості в художньому тексті
  • Реферат на тему: Мовні засоби вираження категорії ввічливості в сучасних німецькій та російс ...
  • Реферат на тему: Категорія ввічливості і засоби її вираження в мові роману К. Маккалоу " ...
  • Реферат на тему: Англійські форми ввічливості
  • Реферат на тему: Національний етикет і правила міжнародної ввічливості в американців