Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Розвиток монологічного та діалогічного мовлення молодших школярів з порушеннями інтелекту

Реферат Розвиток монологічного та діалогічного мовлення молодших школярів з порушеннями інтелекту

випускної кваліфікаційної роботи

Розвиток монологічного та діалогічного мовлення молодших школярів з порушеннями інтелектуВведення


Актуальність дослідження. Формування зв'язного монологічного та діалогічного мовлення є основним завданням розвитку мовлення дошкільнят. Зв'язкова мова, з точки зору лінгвістів, - це смислове розгорнуте висловлювання (ряд логічно поєднаних речень), що забезпечує спілкування і взаєморозуміння. Ми зупинили свій вибір на даній темі, тому що розвиток монологічного та діалогічного мовлення у дітей молодшого шкільного віку з порушенням інтелекту належить до найважливіших завдань навчання в школі. Це необхідно як для найбільш повного подолання мовного недорозвинення, так і для підготовки дітей до майбутнього шкільного навчання в 5-10 класі. Успішність навчання дітей у школі багато в чому залежить від рівня оволодіння ними зв'язного монологічного та діалогічного промовою. Адекватне сприйняття і відтворення текстових навчальних матеріалів, вміння давати розгорнуті відповіді на питання, самостійно викладати свої судження - всі ці та інші завдання вимагають достатнього рівня розвитку зв'язного монологічного та діалогічного мовлення. Значні труднощі в оволодінні навичками контекстної мовлення у дітей молодшого шкільного віку з порушенням інтелекту обумовлені недорозвиненням основних компонентів мовної системи - фонетико-фонематичного, лексичного, граматичного, недостатньою сформованістю як произносительной (звуковий), так і семантичної (смислової) сторін мови. Наявність у дітей вторинних відхилень у розвитку провідних психічних процесів (сприйняття, уваги, пам'яті, уяві тощо) створює додаткові труднощі в оволодінні монологічного та діалогічного промовою. Дану тему в своїх працях торкалися Головань Н.А., Лурія А.Р., Зикеев А.Г., Дологова Л.А., Нечаєва О.А., Леонтьєв А.А., Ладиженська Т.А., Сохін Ф . А. і багато інших дослідників.

Проблемою нашого дослідження є виявлення рівня сформованості монологічного та діалогічного мовлення у дітей молодшого шкільного віку з порушенням інтелекту.

Рішення даної проблеми становить мету нашої роботи.

Відповідно до метою ми поставили наступні завдання:

. Вивчення спеціальної психолого-педагогічної літератури з даної теми.

. Визначити критерії та показники сформованості монологічного та діалогічного мовлення у дітей молодшого шкільного віку з порушенням інтелекту.

. Розробити та апробувати методику дослідно експериментальної роботи;

. Перевірити ефективність застосовуваної методики.

Об'єкт дослідження - монологічне і діалогічне мовлення як форми зв'язного мовлення.

Предмет дослідження - формування монологічного та діалогічного мовлення у дітей молодшого шкільного віку з порушенням інтелекту.

Гіпотеза дослідження базується на тому, що процес формування монологічного та діалогічного мовлення у дітей молодшого шкільного віку з порушенням інтелекту буде ефективніше, якщо при проведенні корекційної роботи будуть враховані психолого-фізіологічні особливості дітей молодшого шкільно...


сторінка 1 з 43 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості розвитку зв'язного мовлення у дітей молодшого шкільного вік ...
  • Реферат на тему: Розвиток зв'язного монологічного мовлення у молодших школярів з порушен ...
  • Реферат на тему: Методи розвитку діалогічного мовлення у дітей дошкільного віку, як засіб фо ...
  • Реферат на тему: Процес розвитку зв'язного монологічного мовлення у дітей старшого дошкі ...
  • Реферат на тему: Використання казкотерапії у розвитку зв'язного монологічного мовлення у ...