Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Предметно-розвиваюче середовище як одна з умов формування дослідницьких умінь у дітей старшого дошкільного віку

Реферат Предметно-розвиваюче середовище як одна з умов формування дослідницьких умінь у дітей старшого дошкільного віку


Предметно-розвиваюче середовище як одна з умов формування дослідницьких умінь у дітей старшого дошкільного вікуПроцес пізнання - творчий процес, і наше завдання - підтримати і розвивати в дитині інтерес до досліджень, відкриттів, створити необхідні для цього умови [3, С.8].

Виходячи з цього, одне з головних завдань, що стоять перед нами - пошук оптимальних умов формування умінь дослідницького пошуку. Філософський енциклопедичний словник дає визначення: «Умова - це те, від чого залежить дещо інше (обумовлюється), суттєвий компонент комплексу об'єктів, з наявності якого з необхідністю випливає здійснення даного явища». У теорії виховання прийнято розглядати умови як середовище, в якому протікають ті чи інші педагогічні процеси. Тому умова - це не тільки те, що впливає на річ, але і те, без чого не може бути речі як такої, що служить передумовою, підставою її виникнення (Мороз А.Г.).

Важливою умовою в організації дослідницької діяльності дітей дошкільного віку, є відносини вихователя з дітьми, які важливо будувати на основі партнерства, коли педагог виступає як співучасник діяльності, що дозволяє дитині проявляти власну дослідницьку активність [3, С. 10].

При створенні в ДОУ сприятливих умов за період дошкільного дитинства дитина може досягти високого рівня розвитку дослідницьких умінь.

Одним з найважливіших умов формування умінь дослідницького пошуку у старших дошкільнят є предметно - розвиваюче середовище.

Під предметно-розвиваючого середовищем дошкільного закладу слід розуміти таке предметне наповнення, організація якого впливає на розвиток дитини найбільш ефективно. Неодмінна умова її побудови - опора на особистісно-орієнтовану модель взаємодія між дітьми і дорослими. Звідси ми робимо висновок, що предметно - розвиваюче середовище повинна виконувати дві найважливіші функції.

Одна з функцій носить інформативний характер, інша - розвиваючий. Предметно-розвиваюче середовище включає в себе різноманітність предметів та об'єктів соціальної дійсності, де кожен предмет і кожен об'єкт, в свою чергу несуть певні знання про навколишній світ, стають засобом передачі соціального досвіду.

Приміщення повинні бути влаштовані так, щоб у відповідності з призначенням вони створювали різний емоційний настрій. Оснащення кімнати дозволяє дітям самостійно визначити зміст діяльності, намітити план дій, розподілити час і активно брати участь у навчанні, взаємодіючи з предметами, і один з одним, що дуже важливо в дослідницькій діяльності та у формуванні вмінь дослідницького пошуку. Середа повинна представляти єдиний комплекс [2, С.29]. педагогічний дослідний розвиток дошкільник

При створенні середовища необхідно враховувати не тільки вікові особливості вихованців, а й інтереси, нахили хлопчиків і дівчаток, а також період навчання і сезонність [2, С.28].

Діти люблять грати з піском, водою, глиною, фарбами, світлом, дзеркалом і піною; куточки - лабораторії допомагають розвивати допитливість і ініціативність.

середу організується таким чином, щоб вона могла сприяти формуванню дослідницьких умінь у кожної дитини [2, С. 30].


сторінка 1 з 4 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Предметно-розвиваюче середовище як одна з умов формування дослідницьких умі ...
  • Реферат на тему: Предметно-розвиваюче середовище для ігрової діяльності в групі раннього вік ...
  • Реферат на тему: Предметно-розвиваюче середовище в ДОУ для поведінки сюжетно-рольових ігор с ...
  • Реферат на тему: Предметно-розвиваюче середовище в дошкільному закладі для проведення сюжетн ...
  • Реферат на тему: Формування ігрової діяльності дітей молодшого дошкільного віку в предметно- ...