Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Предметно-розвиваюче середовище як одна з умов формування дослідницьких умінь у дітей старшого дошкільного віку

Реферат Предметно-розвиваюче середовище як одна з умов формування дослідницьких умінь у дітей старшого дошкільного віку


Предметно-розвиваюче середовище як одна з умов формування дослідницьких умінь у дітей старшого дошкільного вікуПроцес пізнання - творчий процес, і наше завдання - підтримати і розвивати в дитині інтерес до досліджень, відкриттів, створити необхідні для цього умови [3, С.8].

Виходячи з цього, одне з головних завдань, що стоять перед нами - пошук оптимальних умов формування умінь дослідницького пошуку. Філософський енциклопедичний словник дає визначення: Умова - це те, від чого залежить щось інше (зумовлює), істотний компонент комплексу об'єктів, з наявності якого з необхідністю випливає здійснення даного явища raquo ;. У теорії виховання прийнято розглядати умови як середовище, в якому протікають ті чи інші педагогічні процеси. Тому умова - це не тільки те, що впливає на річ, але і те, без чого не може бути речі як такої, що служить передумовою, підставою її виникнення (Мороз А.Г.).

Важливою умовою в організації дослідницької діяльності дітей дошкільного віку, є відносини вихователя з дітьми, які важливо будувати на основі партнерства, коли педагог виступає як співучасник діяльності, що дозволяє дитині проявляти власну дослідницьку активність [3, С. 10].

При створенні в ДОУ сприятливих умов за період дошкільного дитинства дитина може досягти високого рівня розвитку дослідницьких умінь.

Одним з найважливіших умов формування умінь дослідницького пошуку у старших дошкільнят є предметно - розвиваюче середовище.

Під предметно-розвиваючого середовищем дошкільного закладу слід розуміти таке предметне наповнення, організація якого впливає на розвиток дитини найбільш ефективно. Неодмінна умова її побудови - опора на особистісно-орієнтовану модель взаємодія між дітьми і дорослими. Звідси ми робимо висновок, що предметно - розвиваюче середовище повинна виконувати дві найважливіші функції.

Одна з функцій носить інформативний характер, інша - розвиваючий. Предметно-розвиваюче середовище включає в себе різноманітність предметів та об'єктів соціальної дійсності, де кожен предмет і кожен об'єкт, у свою чергу несуть певні знання про навколишній світ, стають засобом передачі соціального досвіду.

Приміщення повинні бути влаштовані так, щоб відповідно до призначення вони створювали різний емоційний настрій. Оснащення кімнати дозволяє дітям самостійно визначити зміст діяльності, намітити план дій, розподілити час і активно брати участь у навчанні, взаємодіючи з предметами, і один з одним, що дуже важливо в дослідницькій діяльності та у формуванні вмінь дослідницького пошуку. Середа повинна представляти єдиний комплекс [2, С.29]. педагогічний дослідний розвиток дошкільник

При створенні середовища необхідно враховувати не тільки вікові особливості вихованців, а й інтереси, нахили хлопчиків і дівчаток, а також період навчання і сезонність [2, С.28].

Діти люблять грати з піском, водою, глиною, фарбами, світлом, дзеркалом і піною; куточки - лабораторії допомагають розвивати допитливість і ініціативність.

середу організується таким чином, щоб вона могла сприяти формуванню дослідницьких умінь у кожної дитини [2, С. 30].

До умов формування дослідницьких умінь у дітей старшого дошкільного віку відноситься і екскурсія. Екскурсія займає особливе місце в ряду ефективних шляхів активізації дослідницької активності дітей. Екскурсія - це одна з форм організації дослідницької діяльності, яка повинна використовуватися при проведенні дітьми власних досліджень.

Екскурсія дозволяє вивчати самі різні об'єкти в їх реальному оточенні, в дії, дає нескінченно великий матеріал для власних спостережень, аналізу та осмислення. Часто екскурсія служить стартовим майданчиком для дитячих досліджень, дає потужний імпульс дитячому мисленню, дозволяє побачити безліч цікавих тем для власних пошуків, продукувати безліч різних гіпотез [4, С.401].

Екскурсія надає велику кількість джерел для отримання нових відомостей. Створює базу для вироблення суджень, умовиводів і висновків, що, безумовно, важливо для формування дослідницьких умінь у дітей [5, С.40].

Під час екскурсій діти експериментують, спостерігають, вчаться не просто дивитися, а бачити те, що їх оточує, розповідати про свої враження. Вони отримують навички орієнтування в часі і в просторі, роблять замальовки, що допоможе їм у структуруванні матеріалу, при роботі з висновками і висновками, а також при захисті власних ідей [5, С.163].

Тренінг також є однією з умов формування дослідницьких умінь у дітей старшого дошкільного віку. Можна нав...


сторінка 1 з 3 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Предметно-розвиваюче середовище як одна з умов формування дослідницьких умі ...
  • Реферат на тему: Педагогічні умови формування у дітей середнього дошкільного віку трудових у ...
  • Реферат на тему: Формування ігрової діяльності дітей молодшого дошкільного віку в предметно- ...
  • Реферат на тему: Особливості розвитку комунікативних умінь у дітей старшого дошкільного віку
  • Реферат на тему: Формування трудових умінь и навічок у дітей дошкільного віку