Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Імідж керівника як частина корпоративного іміджу

Реферат Імідж керівника як частина корпоративного іміджу

Курсова робота

Імідж керівника як частина корпоративного іміджу


Введення


Актуальність даного дослідження визначається тим фактом, що протягом останніх років у світовій та вітчизняній соціології спостерігається постійно зростаючий інтерес до дослідження проблем, так чи інакше пов'язаних з феноменом, який міцно увійшов в науковий обіг під терміном «імідж».

Інтерес дослідників до цієї проблеми зростає у зв'язку з наступними факторами. Бурхливий розвиток таких сфер соціальної практики, як реклама, «паблік релейшнз», іміджологія, комунікаційний менеджмент потребують наукового обгрунтування природи, закономірностей формування та функціонування іміджу. У зв'язку з чим актуалізується та імідж керівника як фактор, який впливає на свідомість і поведінку як окремих індивідів, так і великих соціальних груп. Ринкові відносини в даний момент часу впливають на всі сфери життя суспільства. Збільшується число фірм, що вимагають великого штабу керівників, здатних приймати грамотні, раціональні рішення, що вміють працювати з великими масами людей і бути вільними у своїх вчинках. Тому від керуючих потрібен високий професіоналізм і компетентність.

Керівник - це особа, яка офіційно управляє колективом, організацією і контролює, регулює діяльність самого колективу, це і суб'єкт, який несе юридичну, правову відповідальність за функціонування, діяльність колективу. Особливе значення у формуванні іміджу організації має імідж її першої особи, так званого «лідера організації». Саме від перших осіб компанії багато в чому залежить прийняття важливих рішень, а також те, як буде сприйнята компанія громадськістю. Саме перших осіб ми найчастіше бачимо в засобах масової інформації і саме від них отримуємо велику частину інформації про функціонування організації і, отже, асоціюємо з ними всю діяльність організації. Імідж керівника є одним з основних чинників формування іміджу організації.

Насамперед, слід зазначити, що для розуміння місця і ролі іміджу організації, іміджу керівника зокрема, в сучасному суспільстві особливе значення мають ідеї М. Вебера, Е. Дюркгейма, К. Маркса, Т. Парсонса , П. Сорокіна, що розкривають основні принципи взаємодії соціальних суб'єктів у соціокультурної діяльності.

Методологічною основою соціологічного вивчення формування іміджу як особливого соціального процесу мають роботи таких вітчизняних соціологів, як В.М. Шепель, А.Ю. Панасюк, Г.Г. Почепцов, Н.І. Алексєєва, Е.С. Баразгова, Ю.Р. Вишневського, Н.І. Лапіна, В.І. Маслова, В.Г. Подмаркова, Є.П. Попова, А.І. Пригожина, Ю.Г. Семенова, С.А. Фролова, Н.І. Шаталової, О.І. Шкаратан та ін Ними виділені ті фактори, які визначають становлення і зміна цінності діяльності різних організацій та її складових у громадській думці в сучасних умовах.

Об'єкт дослідження - корпоративний імідж.

Предмет - імідж керівника як частина корпоративного іміджу.

Метою даного дослідження є вивчення особливостей іміджу керівника, сприйняття його співробітниками, ролі іміджу керівника в складі корпоративного іміджу.

П...


сторінка 1 з 18 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Теоретико-практичні засади Формування іміджу керівника загальноосвітнього з ...
  • Реферат на тему: Імідж політичного лідера. Роль засобів масової інформації у побудові імідж ...
  • Реферат на тему: Рекламно-інформаційна діяльність та формування позитивного іміджу організац ...
  • Реферат на тему: Формування іміджу глави муніципального освіти на прикладі формування іміджу ...
  • Реферат на тему: Соціологічне дослідження іміджу організації