Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Удосконалення стратегії організації (на прикладі ТОВ "Росгосстрах-Поволжье")

Реферат Удосконалення стратегії організації (на прикладі ТОВ "Росгосстрах-Поволжье")

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої професійної освіти

«Пермський національний дослідницький політехнічний університет»

Кафедра менеджменту та маркетингу
Курсова робота з предмету

«Стратегічний менеджмент»

На тему: Удосконалення стратегії організації (на прикладі ТОВ «Росгосстрах-Поволжье»)


Виконав: студент гр. УУ - 10С

Харіна С.В.

Перевірив: Мильнікова Е.М.

Перм 2012

Зміст


Введення

. Аналіз діючої стратегії організації

.1 Характеристика організації

1.2 Стратегічний аналіз діяльності організації

1.3 Оцінка фінансового стану страхового філії

2. SWOT-аналіз як основа стратегічного планування

.1 Виявлення сил і слабкостей

3. Удосконалення стратегії організації

.1 Визначення місії і головних стратегічних цілей

3.2 Вибір типу стратегії та його обгрунтування

Висновок

Список використаної літератури


Введення


Стратегічний менеджмент являє собою детальний всебічний комплексний план, призначений для того, щоб забезпечити здійснення місії організації і досягнення її цілей.

Планування завжди орієнтується на дані минулого, але прагне визначити і контролювати розвиток підприємства в перспективі. Якість планування більшою мірою залежить від інтелектуального рівня компетентних співробітників, менеджерів.

Процес стратегічного планування є інструментом, що допомагає забезпечувати основу для управління підприємством.

Завдання стратегічного планування - забезпечити нововведення і зміни в організації в достатній мірі.

Сам процес планування проходить чотири етапи:

розробка загальних цілей;

визначення конкретних, деталізованих цілей на заданий,

порівняно короткий період часу (2,5,10 років);

визначення шляхів і засобів їх досягнення;

контроль за досягненням поставлених цілей шляхом зіставлення планових показників з фактичними.

Формування стратегічного плану представляє собою ретельну, систематичну підготовку до майбутнього, здійснювану вищим керівництвом.

Керівники середньої і вищої ланки беруть участь у цій роботі, надаючи відповідну інформацію і забезпечуючи зворотний зв'язок. Стратегічний план повинен грунтуватися великими дослідженнями і фактичними даними.

Щоб ефективно конкурувати в сьогоднішньому світі бізнесу, компанія повинна постійно займатися збором і аналізом величезної кількості інформації про галузь, ринок, конкуренцію і інші чинники.

Нарешті, стратегічні плани повинні бути розроблені так, щоб не ...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Стратегічне планування організації: стратегічний аналіз
  • Реферат на тему: Оцінка системи стратегічного планування в організації
  • Реферат на тему: Удосконалення фінансового планування в системі управління фінансово-господа ...
  • Реферат на тему: Функції та метод стратегічного планування організації
  • Реферат на тему: Система стратегічного і оперативного планування в організації