Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Стратегічний брендинг як інструмент підвищення міжнародної конкурентоспроможності організації

Реферат Стратегічний брендинг як інструмент підвищення міжнародної конкурентоспроможності організації


Курсова робота

СТРАТЕГІЧНИЙ БРЕНДІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ


Зміст


Введення

Глава 1. Теоретичні основи забезпечення конкурентоспроможності підприємства

.1 Поняття, стратегії підвищення конкурентоспроможності організації

.2 Інструменти підвищення конкурентоспроможності організації

.3 Формування бренду як фактора підвищення конкурентоспроможності організації

Глава 2. Стратегічний бренд

.1 Стратегія брендингу та ребрендингу

.2 Методи оцінки ефективності брендів

.3 Світовий досвід впливу брендів на конкурентоспроможність організацій

Глава 3. Оцінка конкурентоспроможності банку

.1 Бренди в банківській сфері

.2 Особливості ребрендингу в банківській сфері

.3 Оцінка міжнародної конкурентоспроможності банку

Висновок

Список використаних джерел та літератури

Глосарій


Введення


Актуальність обраної теми. Сучасні національні фінансово-банківські системи виконують важливі функції з точки зору національних економік. В умовах глобалізації їх значення зростає не тільки з урахуванням вигод, які надаються учасникам світових ринків, але і загроз, які несе в собі глобалізований фінансовий ринок. Задовольняючи зростаючі потреби сучасних економік у фінансових ресурсах, національні фінансово-банківські системи сьогодні все більшою мірою спираються на можливості зарубіжних ринків, у тому числі фінансових, з метою диверсифікації ризиків і отримання додаткового спекулятивного доходу. Фінансово-банківська інститути, які найкращим чином здатні розпорядитися власними фінансовими засобами та засобами своїх клієнтів, безсумнівно, знаходяться в значно більш виграшному становищі.

Ефективне використання фактора глобалізованому ринку в сучасних умовах стає можливим лише при досягненні банком певного рівня розвитку його міжнародних операцій і його впізнаваності на світовому ринку за допомогою бренда. У цьому зв'язку актуальною представляється необхідність розкриття механізмів впливу стратегічного брендингу на міжнародну діяльність національних фінансово-банківських інститутів.

Російські банки протягом досить тривалого періоду розвивалися хаотично, під впливом зарубіжної практики і протиріч періоду трансформації національної економіки, поступово перетворюючись з інститутів планової економіки в ринкові інститути.

Без застосування продуманих і послідовних заходів щодо подальшого реформування російської банківської системи, Росія ризикує опинитися в ситуації, коли банківські послуги можуть стати предметом імпорту. У зв'язку з тим, що національна фінансово-банківська система повинна забезпечувати безперебійне функціонування економіки країни в цілому, стратегія її розвитку повинна враховувати проблеми забезпечення національної економічної безпеки.

Російські банки не мають ще достатнього емпіричного досвіду управління в конкурентній зовнішньому середовищі, що б стати конкурентоспроможним підприємством за допомогою стратегічного бренду.

Мета даної роботи - розкрити стратегічний брендинг як інструмент підвищення міжнародної конкурентоспроможності організації.

Для реалізації цієї мети необхідно виконати наступні завдання:

визначити специфіку поняття «конкуренція», «міжнародна конкуренція», стратегії підвищення конкурентоспроможності організації;

розглянути інструменти підвищення конкурентоспроможності банку;

понятьформірованіе бренду як фактора підвищення конкурентоспроможності організації;

охарактеризувати стратегічний бренд і ребрендинг;

розповісти про стратегію брендингу та ребрендингу;

визначити методи оцінки ефективності брендів;

простежити світовий досвід впливу брендів на конкурентоспроможність організації;

оцінити конкурентоспроможність банку;

розглянути бренди в банківській сфері;

вивчити особливості ребрендингу в банківській сфері;

оцінити міжнародну конкурентоспроможність банків.

Таким чином, предметом даного дослідження є елементи стратегічних підходів просування бренду на різні рівні ринку з метою підвищення конкурентоспроможності, об'єкт дослідження - принципи стратегічного брендингу на прикладі ВАТ «Ощадбанк», ВАТ «ВТБ» і ВАТ «Убрр »для збільшення їх конкуренції на міжнародному ринку.


сторінка 1 з 26 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Конкурси як інструмент підвищення конкурентоспроможності. Методи забезпече ...
  • Реферат на тему: Розробка заходів щодо підвищення конкурентоспроможності організації на прик ...
  • Реферат на тему: Аналіз фінансового стану організації з метою підвищення її конкурентоспромо ...
  • Реферат на тему: Розробка рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності організації на ...
  • Реферат на тему: Шляхи підвищення конкурентоспроможності організації