Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Інтеграція природничо-математичних предметів як інноваційна форма роботи в умовах сільської школи (на прикладі методичного об'єднання Мастахского ЗОШ Кобяйський улус)

Реферат Інтеграція природничо-математичних предметів як інноваційна форма роботи в умовах сільської школи (на прикладі методичного об'єднання Мастахского ЗОШ Кобяйський улус)

Міністерства освіти РС (Я)

Управління освіти МО Кобяйський улус

Мастахского середня загальноосвітня школа
Інтеграція природничо-математичних предметів як інноваційна форма роботи в умовах сільської школи (на прикладі методичного об'єднання Мастахского ЗОШ Кобяйський улус)
Автори:

Алексєєва Тетяна Миколаївна,

Кононова Дарія Миколаївна -

вчителя предметів

соціально-економічного

профілю
масті - 2 013

Зміст


Введення

Глава I. Теоретичні основи проблеми інтеграції

. 1 Інтеграція предметів як один із засобів активізації пізнавальної діяльності школярів

. 2 Інтеграція предметів у сучасній школі як педагогічне явище

Глава II. Робота з інтеграції

. 1 Досвід використання етнопедагогіки в сільській школі

. 2 Переваги інтеграції на уроках предметів природничо-математичного циклу

Висновок

Література

Програми


Введення


Останнім часом в теорії і практиці розвитку освіти постало питання про інтегративному підході до викладання різних предметів у школі. Сучасна педагогічна наука стверджує, що для продуктивного засвоєння учнем знань і для його інтелектуального розвитку засобами різних предметів шкільного курсу надзвичайно важливе встановлення широких зв'язків, як між різними розділами досліджуваних курсів, так і між різними предметами в цілому (Внутрішньопредметна і межпредметная інтеграція). Представляють цінність зв'язки не лише з родинними за змістом дисциплінами (рідною мовою, іноземним і літературою), але й межціклових зв'язку (з математикою, географією, історією і т. Д.). Предметна роз'єднаність стає однією з причин фрагментарності світогляду випускника школи, в той час як в сучасному світі переважають тенденції до економічної, політичної, культурної, інформаційної інтеграції. Таким чином, самостійність предметів, їх слабкий зв'язок один з одним породжують серйозні труднощі у формуванні в учнів цілісної картини світу, перешкоджають органічному сприйняттю культури.

Актуальність продиктована новими соціальними запитами, що пред'являються до школі, і обумовлена ??змінами у сфері науки і виробництва. Сучасна система освіти спрямована на формування високо освіченої, інтелектуально розвиненої особистості з цілісним уявленням картини світу, з розумінням глибини зв'язків явищ і процесів, які мають цю картину. Велике значення інтеграції для розвитку інтелектуальних творчих здібностей учнів пояснюється тим, що:

1. в сучасній науці все більш посилюється тенденція до синтезу знань, до усвідомлення і розкриттю спільності об'єктів пізнання

2. впровадження інтегрованого навчання гарантує досягнення кожним учнем більш високих результатів у навчальній діяльності в порівнянні з традиційними методами, створює реальні умови, що сприяють самореалізації особистості, формує потребу в пізнавальному додатковому працю, забезпечує мотивацію вивчення до навчальної діяльності, дає позитивний емоційний настрій.

Поставлена ??проблема сприяла вибору теми доповіді: Інтеграція природничо-математичних предметів як інноваційна форма роботи в умовах сільської школи .

Об'єкт дослідження - процес вдосконалення навчально-виховної діяльності в школі

Предмет дослідження: педагогічні умови використання інтегрованих уроків учителями методичного об'єднання предметів природничо-математичного циклу.

Гіпотеза: всі навчальні предмети функціонують як автономні освітні системи і не в достатній мірі задовольняють вимогам часу, і ми припускаємо, що введення інтеграції предметів у систему освіти дозволить вирішити завдання, поставлені в даний час перед школою і суспільством в цілому сприятимуть формуванню цілісної картини світу у дітей, розумінню зв'язків між явищами в природі, суспільстві та світі в цілому, використання інтегрованих уроків у навчально-виховному процесі буде успішним, якщо:

· Проводити заняття, враховуючи індивідуальні особливості учнів 5-9 класів;

· Об'єднати зусилля різних фахівців у вирішенні спільних проблем;

· Створити умови для усвідомлення і подальшого саморозвитку школярами.

Мета дослідження: розкр...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Екологічна освіта та виховання на уроках предметів природничо-наукового цик ...
  • Реферат на тему: Сучасні підходи до викладання шкільних предметів гуманітарного циклу як най ...
  • Реферат на тему: Експериментальне дослідження проблеми формування знань про величину предмет ...
  • Реферат на тему: Значення математичних розваг при ознайомленні дітей дошкільного віку з форм ...
  • Реферат на тему: Організація і методика проведення занять з вивчення нового матеріалу в проц ...