Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Значення математичних розваг при ознайомленні дітей дошкільного віку з формою предметів і геометричними фігурами

Реферат Значення математичних розваг при ознайомленні дітей дошкільного віку з формою предметів і геометричними фігурами

Міністерство освіти Республіки Білорусь

Установа освіти

Мозирський державний педагогічний університет

імені І.П. Шамякіна

Факультет дошкільної та початкової освіти

Кафедра педагогіки початкової освіти

ЗНАЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ РОЗВАГ при ознайомленні ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ФОРМОЮ ПРЕДМЕТІВ і геометричних фігур

Дипломна робота

Спеціальність 1-01 01 02-04 - Дошкільна освіта


Реферат


Дипломна робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел. Повний обсяг текстової частини 38 сторінок, включаючи 6 таблиць і 4 графіка, 1іллюстрацію. Список використаної літератури включає 37 найменувань.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ИГРА, дидактична гра, ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ, ігрових технологій, ІННОВАЦІЯ, ігрова діяльність.

Об'єкт дослідження - процес формування уявлень про геометричні фігури і формі предмета у дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження - методи формування уявлень про геометричні фігури і формі предмета у дошкільнят.

Мета дослідження - особливості формування уявлень про геометричні фігури і формі предмета у дітей дошкільного віку.

Завдання дослідження:

. Вивчити психологічні особливості сприйняття форми предметів і геометричних фігур дітьми дошкільного віку.

. Розглянути методику розвитку уявлень про форму предметів і геометричних фігур у дошкільнят.

. Визначити етапи ознайомлення дошкільнят з геометричними фігурами.

. Виявити можливості задач-головоломок у розвитку уявлень про форму предметів.

У ході дослідження були використані наступні методи: аналіз філософської та психолого-педагогічної літератури з проблеми для розробки теоретичних основ; вивчення стану шкільної практики з впровадження ігрових форм навчання молодших школярів; бесіди з учителями, експеримент, обробка результатів із застосуванням статистичних і математичних методів.

Гіпотеза дослідження: ми припускаємо, що впровадження ігрової технології на уроках в початкових класах сприяє підвищенню ефективності навчального процесу, якщо:

Игротехнический підхід поєднує індивідуальну та групову організаційні форми роботи на уроці;

з навчальних предметів розроблений комплекс різних ігор, що гарантують засвоєння знань і формування конкретних способів діяльності.

Наукова новизна і значимість отриманих результатів:

. Обґрунтовано необхідність підходу до ігрової технології як компоненту навчального процесу в початкових класах.

. Розкрито і опробірованной технологія гри для навчання молодших школярів.

. Доведено вплив ігрової технології на підвищення ефективності навчального процесу в початкових класах.

. На допомогу вчителю розроблена методична скарбничка ігрового навчання молодших школярів.

Практична значимість отриманих результатів полягає в тому, що вони можуть бути використані в практичній діяльності вчителів початкових класів для більш ефективної організації навчального процесу та для розробки спецкурсу з підготовки студентів педвузів до інноваційної та ігрової діяльності зі школярами.

Апробація результатів. Основні положення роботи обговорювалися на засіданнях кафедри педагогіки початкової освіти, були представлені на студентській науковій конференції Від ідеї - до інновації (Мозир, 26 квітня 2009 року).

опублікування результатів:

Нестерова, М.І. Педагогічне діагностування учнів початкових класів//М.І. Нестерова/Від ідеї - до інновації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф .; 26 квітня 2009, м Мозир: УО МДПУ ім. І.П. Шамякіна, 2009. - С. 24-25.


Зміст


Введення

Глава I. Психолого-педагогічний аспект розвитку уявлень про форму предметів і геометричних фігурах у дошкільнят

Глава II. Значення математичних розваг при ознайомленні дітей дошкільного віку з формою предметів і геометричними фігурами

Глава III. Методика формування уявлень про геометричні фігури і форму предметів у дошкільників

.1 Етапи ознайомлення дошкільнят з геометричними фігурами

.2 Методика формування уявлень про геометричні фігури і форму предметів у дошкільників

.3 Використання задач-головоломок у розвитку у дітей дошкільного ві...


сторінка 1 з 19 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Формування уявлень про величину предметів у дітей молодшого дошкільного вік ...
  • Реферат на тему: Розвиток уявлень про масу предметів у дітей дошкільного віку
  • Реферат на тему: Особливості формування у дітей дошкільного віку уявлень про форму
  • Реферат на тему: Експериментальне дослідження проблеми формування знань про величину предмет ...
  • Реферат на тему: Формування елементарних математичних уявлень у дітей старшого дошкільного в ...