Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Експериментальне дослідження проблеми формування знань про величину предметів у дітей середнього дошкільного віку

Реферат Експериментальне дослідження проблеми формування знань про величину предметів у дітей середнього дошкільного віку

Введення


Проблема навчання математики в сучасному житті набуває все більшого значення. Це пояснюється насамперед бурхливим розвитком математичної науки і проникненням її в різні галузі знань.

Підвищення рівня творчої активності, проблеми автоматизації виробництва, моделювання на електронно-обчислювальних машинах і багато іншого передбачає наявність у фахівців більшості сучасних професій досить розвиненого вміння чітко і послідовно аналізувати досліджувані процеси. Тому навчання в дитячому садку спрямоване насамперед на виховання у дітей звички повноцінної логічної аргументації навколишнього. Досвід навчання свідчить про те, що розвитку логічного мислення дошкільнят в найбільшій мірі сприяє вивчення початкової математики. Для математичного стилю мислення характерні чіткість, стислість, розчленованість, точність і логічність думки, вміння користуватися символікою. У зв'язку з цим систематично перебудовується зміст навчання математики в школі та дитячому садку.

Природно, що основою пізнання є сенсорний розвиток, що купується за допомогою досвіду і спостережень. У процесі чуттєвого пізнання формуються уявлення - образи предметів, їх властивостей, відносин.

Численними дослідженнями (А.М. Леушина, НА. Менчинская, Г.С. Костюк та ін) доведено, що вікові можливості дітей дошкільного віку дозволяють формувати у них наукові, хоча й елементарні, початкові математичні знання. При цьому підкреслюється, що відповідно до віку дитини необхідно підбирати і форми, і спосіб навчання. У зв'язку з цим на конкретних вікових етапах створюються найбільш сприятливі умови формування певних знань і умінь.

Середній дошкільний вік є сензитивним для розвитку у дитини уявлень про величину предметів, так як на даній етапі у дошкільника відбувається активне формування наочно-образного мислення, з'являються задатки словесно-логічного.

Аналіз наукових досліджень педагогічного досвіду (А.М. Леушина, Н.І. Непомняща, А.А. Столяр та ін) переконує в тому, що раціонально організоване навчання дошкільнят формуванню понять про величину предметів забезпечує загальний розумовий розвиток дітей. Дошкільнят вчать порівнювати предмети за величиною (розміром) і результати порівняння позначати відповідними словами-поняттями (більше - менше, вузький - широкий та ін), будувати ряди предметів за їх розміром в порядку збільшення або зменшення (великий, маленький, ще менше, самий маленький).

Однак для того, щоб дитина засвоїла ці поняття, необхідно сформувати у нього конкретні уявлення, навчити його порівнювати предмети між собою спочатку безпосередньо, накладанням, а потім опосередковано - за допомогою вимірювання.

Виходячи з актуальності, недостатньої вивченості даної теми, як проблеми нашого дослідження ми пропонуємо розглянути залежність розвитку уявлень у дитини про величину предметів і методами організації навчання.

Об'єкт дослідження - математичний розвиток дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження - процес формування знань про величину предметів у дітей СР дошкільного віку.

Мета дослідження - вивчити особливості формування уявлень про величину предметів у дитини середнього дошкільного віку.


сторінка 1 з 18 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Формування уявлень про величину предметів у дітей молодшого дошкільного вік ...
  • Реферат на тему: Розвиток уявлень про масу предметів у дітей дошкільного віку
  • Реферат на тему: Значення математичних розваг при ознайомленні дітей дошкільного віку з форм ...
  • Реферат на тему: Формування логічного мислення дітей молодшого дошкільного віку
  • Реферат на тему: Уявлення про форму предметів як засіб розвитку мислення дітей