Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реклама
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Синтаксичні трансформації в художньому тексті при перекладі з російської мови на українську мову

Реферат Синтаксичні трансформації в художньому тексті при перекладі з російської мови на українську мову
Синтаксичні трансформації в художньому тексті при перекладі з російської мови на українську мову


ВСТУП

перекладацький трансформація російська українська

Тема нашої дипломної роботи «Синтаксичні трансформації в художньому тексті при перекладі з російської мови на українську мову».

Проблематика перекладу, і власне художнього перекладу, не нова. Видимі витоки її сягають до Стародавнього Риму; ще Цицерон формулював, що слова при перекладі слід не підраховувати, а зважувати, і, стало бути, вже тоді вирішувалася проблема вірності подлиннику один з наріжних питань перекладацької практики впродовж подальших двох тисяч років. І хоча погляди на переклад склалися в струнку систему лише в останні десятиліття, історія європейської культури все ж налічує безліч спроб викласти ці погляди в міру їх накопичення. Що ж повинна вивчати наука про переведення? Більшість дослідників вважає, що наука про переведення вивчає і повинна вивчати процес перекладу. При цьому під процесом перекладу вони зазвичай розуміють міжмовні перетворення, трансформацію тексту на одній мові в текст на іншій мові.

Такі перетворення обов'язково обмежені рамками двох конкретних мов (будь-яка книга про переведення містить велику кількість прикладів перекладу з однієї конкретної мови на іншій). Тим самим завдання науки про переведення зводяться до порівняльного вивчення двох мовних систем, до деякого комплексу проблем приватної теорії перекладу. Тим часом процес перекладу не є проста заміна одиниць однієї мови одиницями іншої мови. Процес перекладу як специфічний компонент комунікації з використанням двох мов є завжди діяльність людини, в ньому акумулюються проблеми філософії, психології, фізіології, соціології та інших наук, не кажучи вже про лінгвістиці, залежність перекладу від якої немає необхідності доводити. Основне питання перекладознавства можна сформулювати наступним чином: можливо зовсім точно і повно передати на одній мові думки, виражені засобами іншої мови? З цього питання в науковому середовищі традиційної склалися дві протилежні точки зору, які згадувалися в роботах А.В. Федорова [46], Л.С. Бархударова [1-2], В.Н. Коміссарова [17-20] (надалі ми в основному будемо спиратися на теоретичну базу, розроблену саме цими вченими) та інших вчених.

Теорія не перекладається raquo ;. За цією теорією повноцінний переклад з однієї мови на іншу взагалі неможливий внаслідок значної розбіжності виразних засобів різних мов; переклад є лише слабким і недосконалим відображенням оригіналу, що дає про нього дуже віддалене уявлення. «Теорія перекладається» не зробила, зрозуміло, будь-якого впливу на перекладацьку практику, оскільки перекладачі продовжували виконувати «нездійсненне» завдання [14,15].

Інша точка зору, якої дотримується більшість дослідників, що лягли в основу діяльності багатьох професійних перекладачів, полягає в тому, що будь-який розвинений національна мова є цілком достатнім засобом спілкування для повноцінної передачі думок, висловлених на іншій мові.

Актуальність дослідження визначається затребуваністю у розробці еквівалентного російсько-українського перекладу, у зв'язку з широкими віковими культурними контактами російського і українського народів. Так само інтерес представляє вибір досліджуваного матеріалу, так як творчість Н.В. Гоголя вважається надбанням обох літератур.

Об'єктом дослідження є синтаксичні структури в збірнику повістей Гоголя М.В. «Вечори на хуторі біля Диканьки» [53] і їх перекладі А. хуторян, І. Сенченка, М. Рильського, С. Васильченка, Остапа Вишні [54].

Предмет дослідження - способи перекладу синтаксичних конструкцій з російської мови на українську.

Мета - дослідження типів трансформацій синтаксичних структур на матеріалі повістей Н.В. Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки» та їх перекладах. Для досягнення поставленої мети, слід вирішити ряд завдань:

1) Расспотреть типи та види перекладацьких трансформацій;

2) визначити типи синтаксичних трансформацій;

) виявити закономірності перекладацьких трансформацій на матеріалі досліджуваного художнього тексту.

Для вирішення поставлених завдань були використані наступні методи: описовий, порівняльний і статистичний.

Методологічною базою були роботи Л.С. Бархударова, В.Н. Комісарова, А.В. Федорова, А.Д. Швейцера, Л.Т. Латишева та ін.

Дана робота складається з вступу, в якому йдеться про вивченості та актуальності даної теми; двох розділів, в першій розглядаються теоретичні аспе...


сторінка 1 з 15 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості при перекладі технічних текстів з англійської мови на російську ...
  • Реферат на тему: Типи фразеологізмів у англомовному газетно-публіцістічному тексті та Особли ...
  • Реферат на тему: Лексико-семантичні Особливостігри перекладу художнього тексту з англійської ...
  • Реферат на тему: Синтаксичні функції дієприкметників в англійській мові та способи їх перекл ...
  • Реферат на тему: Стилістичні особливості перекладу з англійської мови на російську (на матер ...
  • Скачать с сайта: