Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Синтаксичні трансформації в художньому тексті при перекладі з російської мови на українську мову

Реферат Синтаксичні трансформації в художньому тексті при перекладі з російської мови на українську мову

кти, у другій представлені результати практичного дослідження; висновків та списку використаної літератури. Наприкінці дипломного в якості ілюстративного матеріалу дається додаток.


РОЗДІЛ 1.ПЕРЕВОДЧЕСКІЕ ТРАНСФОРМАЦІЇ


1.1 Перекладацька еквівалентність


Основним поняттям перекладу і головною його метою є перекладацька еквівалентність. Від того, як уявляє собі еквівалентність перекладу перекладач, залежать результати його практичної роботи, якість перекладу. Історія перекладацької думки засвідчила різні погляди на проблему еквівалентності перекладу. Хронологічно першої є концепція формальної відповідності. Кредо представників цього напряму можна сформулювати так: передається все, що піддається передачі, в тому числі по можливості і структура вихідного тексту.

Мовний матеріал неодмінно впливає на характер переданого повідомлення. Він втручається в його дефінітивного форми пасивно - тим, що чинить опір або сприяє найбільш природному для даного матеріалу висловом - і активно - тим, що за допомогою мовних та інших асоціацій приваблює в текст нові елементи змісту, яких не було у складі ідейної концепції першотвору і які не могли б з неї самостійно вирости. [31] Іншими словами, процес перекладу передбачає осмислення вихідного тексту з подальшим його розчленуванням на складові частини з метою аналізу, так як перетворення граматичних структур та лексичних одиниць на етапі аналізу дозволяють здійснити «переключення», тобто перехід до ядерних структурам і семантичним компонентам мови перекладу [14,15].

Прагнучи до найменшій витраті сил, панівні методи перекладу привчають зосереджувати всю увагу на найпростіших елементах мови. Слід відразу ж і недвозначно сказати, що ці елементи не відповідають одиницям думки, а якщо і відповідають, то тільки випадково, - що дуже важливо відзначити. Зазвичай же оперують елементами, довільно вихопленими з мовної тканини на підставі зовнішніх формальних ознак, чужих механізму мислення [3].

Переклад твір не монолітне, це взаємопроникнення, конгломерат двох структур: з одного боку, є зміст і формальні особливості оригіналу, з іншого цілий комплекс художніх рис, пов'язаних з мовою перекладача. У творі обидва ці пласта, або, скоріше, взаємодіючих якості, знаходяться в постійній напрузі, яке може вилитися в протиріччя. Різноманіття процесу перекладу породжує не тільки різні теорії перекладу, але й не збігаються за своїми характеристиками види перекладу, виділення яких необхідно науково обгрунтувати.

Всяка наукова класифікація має свою основу поділу. Такою основою поділу є, наприклад, категорія діяча в перекладі, що дозволяє розрізняти машинний переклад і переклад, здійснюваний людиною. Для класифікації перекладу, здійснюваного людиною, використовуються різні основи поділу. [14,15]

По-перше, вважають за необхідне враховувати співвідношення в часі двох основних операцій перекладу: сприйняття вихідного тексту і оформлення перекладу.

По-друге, за основу класифікації перекладу приймають умови сприйняття повідомлення та оформлення перекладу. Сприймати повідомлення можна або зорово, або на слух, що вже дає можливість розрізняти зоровий переклад та переклад на слух.

Оформляти переказ можна письмово або усно, передбачаючи письмовий і усний переклад. Але так як кожен процес перекладу включає і сприйняття повідомлення, і оформлення перекладу, то з'являється можливість говорити вже про чотири види перекладу: зорово-письмовому перекладі, зорово-усному перекладі, письмовому перекладі на слух і усному перекладі на слух. Цю ж класифікацію пізніше запропонував Л.С. Бархударов [2], але вже не на психологічної, а на лінгвістичній основі. Він пропонує розрізняти ті ж чотири основних види перекладу в залежності від форми промови, в якій вживаються вихідний і перекладної мови, називаючи їх відповідно письмово-письмовий, усно-усний, письмово-усний і усно-письмовий переклад. Виходячи зі специфіки даної роботи, далі ми розглядатимемо випадок письмово-письмового перекладу.

Прийнято розрізняти три види письмового перекладу:

. Послівний переклад (буквальний або підрядковий). Це механічний переклад слів іноземного тексту в тому порядку, в якому вони зустрічаються в тексті, без урахування їх синтаксичних і логічних зв'язків. Використовується в основному як база для подальшої перекладацької роботи.

. Дослівний переклад. Дослівний переклад, при правильній передачі думки тексту, прагне до максимально близькому відтворення синтаксичної конструкції і лексичного складу оригіналу. Незважаючи на те, що дослівний переклад часто порушує синтаксичні норми російської мови, він також може застосовуватися при перших, чорновому етапі роботи над текс...


Назад | сторінка 2 з 15 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості перекладу текстів науково-популярного стилю у сфері аудіовізуал ...
  • Реферат на тему: Особливості при перекладі технічних текстів з англійської мови на російську ...
  • Реферат на тему: Особливості мови медичного науково-популярного тексту і проблеми перекладу ...
  • Реферат на тему: Стилістичні особливості перекладу з англійської мови на російську (на матер ...
  • Реферат на тему: Особливості перекладу наукового тексту