Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Експеримент як метод екологічної освіти дітей старшого дошкільного віку

Реферат Експеримент як метод екологічної освіти дітей старшого дошкільного віку


«Експеримент як метод екологічної освіти дітей старшого дошкільного віку»


Зміст


Введення

Розділ 1. Теоретичне дослідження особливостей екологічної освіти дітей в старшому дошкільному віці

.1 Екологічна освіта дошкільнят у сучасному дошкільному навчальному закладі

.2 Форми і методи екологічної освіти дошкільників

.3 Методичні особливості екологічної освіти дітей в старшому дошкільному віці

Глава 2. Теоретичне дослідження експерименту як методу екологічної освіти дітей в старшому дошкільному віці

.1 Експеримент як метод екологічної освіти дошкільників

.2 Методичні особливості проведення дитячій експериментальній діяльності

.3 Організація дослідно-експериментальної діяльності з екології з дітьми в старшому дошкільному віці

Глава 3. Практичне дослідження експерименту як методу екологічної освіти дітей в старшому дошкільному віці

.1 Організація емпіричного дослідження і методики дослідження

.2 Огляд та інтерпретація емпіричних даних

.3 Рекомендації за результатами дослідження

Висновок

Список літератури

Програми


Введення


Екологічна освіта виступає необхідною умовою подолання негативних наслідків антропогенного впливу на навколишнє середовище і чинником формування екологічної культури особистості як регулятора відносин у системі «людина - довкілля». Екологічна освіта визнано міжнародним екологічним рухом педагогів найважливішим напрямком педагогічних досліджень та вдосконалення освітніх систем.

Екологічна освіта як комплексна проблема сучасності стала об'єктом уваги філософсько-соціологічних досліджень, що розглядають екологічні проблеми як загальнолюдські (Е.В. Гирусов, Ю.Г. Марков, Д.Ж. Маркович, Н.І. Моїсеєв та ін.). Першорядну важливість для розвитку екологічної освіти придбали основні положення Концепції сталого розвитку (Конференція ООН з навколишнього середовища в Ріо-де-Женейро 1992), Концепції освіти в галузі навколишнього середовища (міжурядова конференції в Тбілісі 1977), Концепції екологічної освіти РАО (1994).

Проблеми екологічної освіти були предметом досліджень А.Н. Захлебного, І.Д. Звєрєва, Б.Г. Іоганзен, Н.Н. Моїсеєва, І.Т. Суравегиной, ATI. Сідельковского та ін., Які розробили загальнотеоретичні та методологічні аспекти екологічної освіти сучасної школи. Ідеї ??екологічної освіти дошкільників представлені в статтях, методичних роботах провідних педагогів і психологів (О. Йогансон, А.А. Бистров, Р.М. Басс, А.М. Степанова, Е.І. Залкинд, Є.І. Волкова, Е. Геннінгс та ін.).

В даний час активно відбувається процес якісного оновлення освіти, посилюється його культурологічний, що розвиває, особистісний потенціал. Різні форми дослідницької діяльності активно впроваджуються в освітній процес сучасної школи. При цьому дослідницька діяльність учнів виступає як сучасна освітня технологія, функціонально дозволяє реалізувати специфічний зміст освіти, орієнтоване на розвиток суб'єктної позиції школярів. Сучасне суспільство потребує активної особистості, здатної до пізнавально - діяльнісної самореалізації, до прояву дослідницької активності і творчості у вирішенні життєво важливих проблем. Першооснови такої особистості необхідно закласти вже в дошкільному дитинстві.

Дошкільна освіта покликане забезпечити саморозвиток і самореалізацію дитини, сприяти розвитку дослідницької активності та ініціативи дошкільника. Науковий пошук ефективних засобів розвитку дослідницької активності дошкільнят - представляє актуальну проблему, що вимагає теоретичного та практичного вирішення.

Дослідницька активність сприяє становленню суб'єктної позиції дошкільника в пізнанні навколишнього світу, тим самим забезпечує готовність до школи. Слід підкреслити, що саме в старшому дошкільному віці створюються важливі передумови для цілеспрямованого розвитку дослідницької активності дітей: розвиваються можливості мислення, становлення пізнавальних інтересів, розвиток продуктивної і творчої діяльності, розширення взаємодії старших дошкільників з навколишнім світом, становлення елементарного планування та прогнозування.

Все це створює реальну основу для розвитку дослідницьких умінь старшого дошкільника та вдосконалення його дослідницької активності. Серед можливих засобів розвитку дослідницької активності дошкільнят особливої ??уваги заслуговує дитяче експериментування. Розвиваючись як діяльність, спрямована на пізнання і перетворення об'єктів навколишньої дійсності, дитяче експериментування сприяє розширенню кругозору, збагаченню досвіду самостійної діяльності, саморозвитку дитин...


сторінка 1 з 23 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Екологічна стежка, як засіб для стійкого розвитку екологічної освіти в ДОП ...
  • Реферат на тему: Методи і прийоми екологічної освіти дошкільників
  • Реферат на тему: Проектування педагогічного процесу екологічної освіти дошкільників
  • Реферат на тему: Робота вихователів ДОУ з екологічної освіти дошкільників засобами кубансько ...
  • Реферат на тему: Концепції освіти і підготовки фахівців для екологічної безпеки