Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия » Методи і прийоми екологічної освіти дошкільників

Реферат Методи і прийоми екологічної освіти дошкільників

Нижегородський державний педагогічний університет

Кафедра дошкільної педагогіки


Конспект уроку

за методикою екологічної освіти

на тему: Методи і прийоми екологічної освіти дошкільників
Виконала студентка 504 гр.

Методист МДПУ: Охулкова І.В.

Викладач НПК: Ушакова Т.В.
Нижній Новгород

2009

Мета уроку: дати уявлення про методи і прийоми екологічної освіти дошкільників, розкрити їх характеристику і класифікацію.

Завдання:

1. формувати знання про сутність методів і прийомів екологічної освіти, підводити до розуміння їх взаємозв'язку і взаємозумовленості.

2. підводити до вміння узагальнювати отримані знання, виділяти головне.

3. розвивати вміння вловлювати зв'язок нового матеріалу з вже наявними знаннями, практичним досвідом.

4. виховувати екологічну свідомість студентів: підводити до усвідомлення того, що використання і поєднання методів екологічного освіти дозволяє визначити зв'язки та закономірності природи і людини.

Тип уроку: виклад нового матеріалу.

Вид уроку: лекція.

Кошти: моделі, дошка

Методи і прийоми: словесні/розповідь, бесіда, пояснення, уточнення, питання /, наочна/наочний приклад /, практичні/проблемні ситуації/

План уроку:

I. Організаційне початок. p> II. Виклад нового матеріалу:

III. Первинне повторення нового матеріалу. p> IV. Підведення підсумків. p> Чорний текст - під запис

I.Здравствуйте, шановні студенти!

Давайте з вами познайомимося! Я студентка 5 курсу педагогічного університету, ............., я буду вести у вас кілька занять.

Ви вивчаєте велика кількість дисциплін, і знаєте, що у будь-якої науки є предмет, об'єкт і свої методи дослідження. Згадайте, на педагогіці однією з перших ви вивчали тему В«Методи виховання і навчанняВ». Сьогодні ми будемо розбирати методи і прийоми екологічної освіти дошкільників. Звичайно, багато в чому ці методи піди і з педагогічними, але мають свої особенно33сті. У цьому ми з вами і постараємося розібратися. План нашого уроку:

1) Поняття В«Методи і прийоми навчанняВ».

2) Характеристика методів і прийомів екологічного освіти.

3) Класифікація методів і прийомів екологічного освіти.

II. 1) Отже, процес навчання дітей здійснюється різними методами. Згадайте, як прийнято визначати поняття В«методВ» у педагогіці? (Метод - спосіб спільної діяльності дорослого і дитини, спрямований на досягнення виховно-освітнього результату по засвоєнню знань, розвитку здібностей і формування моральних якостей і звичок поведінки). Яке визначення ви дасте методам екологічного освіти?

Метод з точки зору екологічної освіти - спосіб спільної діяльності вихователя і дітей, в ході якого здійснюється формування екологічних знань, умінь і навичок, а також виховання ставлення до навколишнього світу.

У кожному методі виділяють зовнішню (система способів дії дітей і вихователя) і внутрішню сторону (психічні пізнавальні процеси, який лежать в тих чи інших способах дії).

Тепер поговоримо про прийоми. Що таке прийом? Який зв'язок прийому та методу?

Прийом - конкретний елемент того чи іншого методу. Чим багатшим і різноманітнішим прийоми, що складають метод, тим успішніше вирішується навчально-пізнавальна задача.

Як ви вже зазначили, взаємозв'язок методів і прийомів очевидна. Прийом - складова частина методу в одному випадку, а при вирішенні інших завдань може виступати як метод. Наведіть приклади, коли прийом може використовуватися як метод?

Отже, метод і прийом - взаємопов'язані і взаимопроникающие явища. У чому їх відмінності? Основна відмінність в обсязі й характері навчально-пізнавальних завдань: метод спрямований на вирішення загальної навчальної задачі, прийом - більш приватної завдання.

2 п. В основі будь-якого методу лежать особливості психічного розвитку учнів. Психологічною основою класифікації методів і прийомів є взаємодія сигнальних систем людини. Згадайте, що відноситься до 1,2 сигнальним системам? З 1 сигнальною системою пов'язана чуттєва сторона пізнання (відчуття, сприйняття), з 2 - абстрактне мислення, тобто зв'язок із зовнішнім світом через 1-ю.

Як ви знаєте з психології, педагогіки, пізнання дитиною навколишнього світу починається з відчуттів, які з'являються в процесі впливу подразнень на його органи чувсвств. І чим більше аналізаторів беруть участь у сприйнятті, тим багатшим і точніше будуть уявлення дітей про предмет або явище.

Який з цього можна зробити висновок? Як повинна будуватися робота по ознакомненію дітей з природою?

Висновок: звідси випливає, що в основі ознайомлення дітей з природою повинна лежати наочність. Діти повинні мати можливість ...


сторінка 1 з 3 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Експеримент як метод екологічної освіти дітей старшого дошкільного віку
  • Реферат на тему: Спостереження - провідний метод екологічного виховання та освіти дітей стар ...
  • Реферат на тему: Методи екологічної освіти на уроках хімії
  • Реферат на тему: Проектування педагогічного процесу екологічної освіти дошкільників
  • Реферат на тему: Робота вихователів ДОУ з екологічної освіти дошкільників засобами кубансько ...