Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Експеримент як метод екологічної освіти дітей старшого дошкільного віку

Реферат Експеримент як метод екологічної освіти дітей старшого дошкільного віку

и.

Об'єкт дослідження? експеримент як метод навчання.

Предмет дослідження? методика використання експерименту в процесі екологічної освіти дітей старшого дошкільного віку.

Мета нашого дослідження - виявити роль експерименту в екологічній освіті дітей старшого дошкільного віку.

Гіпотеза - використання експериментальної діяльності в екологічній освіті дошкільнят сприяє успішному засвоєнню знань з екології.

Завдання дослідження:

1. Провести огляд навчальної та методичної літератури з предмету дослідження;

2. Вивчити особливості екологічної освіти дітей старшого дошкільного віку;

. Розкрити поняття експерименту як методу пізнання і навчання;

. Виявити роль експерименту в екологічній освіті дітей старшого дошкільного віку;

. Виробити рекомендації педагогам щодо використання експериментальної діяльності в екологічній освіті дошкільнят.

У якості піддослідних обрані діти старшого дошкільного віку, старша і підготовча групи. Всього в дослідженні брали участь 20 осіб, вік яких 5-6 років.

Методичною основою дослідження виступає методика діагностики екологічних знань старших дошкільників (заснована на методиці О.Соломенніковой, кандидата педагогічних наук, доцента інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників народної освіти Московської області. Журнал Дошкільне виховання № 7, 2004 р. стор 21 ).

Практична значущість дослідження визначається тим, що результати дослідження можуть використовуватися у педагогічній практиці дошкільних освітніх установ, а також можуть послужити матеріалом для розробки спеціальних курсів, семінарів по збагаченню педагогічного досвіду.

Таким чином, створюється реальна основа для саморозвитку та самореалізації дошкільнят, сприяючи розвитку дослідницької активності та ініціативи.


Розділ 1. Теоретичне дослідження особливостей екологічної освіти дітей в старшому дошкільному віці


. 1 Екологічна освіта дошкільнят у сучасному дошкільному навчальному закладі


Розвиток екологічного освіти як нового напрямку дошкільної педагогіки почалося набагато пізніше, ніж екологічної освіти школярів і студентів, і в даний час знаходиться в стадії становлення. Особливо бурхливий розвиток цього напрямку спостерігається в 90-і роки. З'являються парціальні екологічні програми, питання екології включаються у зміст окремих розділів комплексних програм («Розвиток», «Дитинство», «Веселка»), в базисну програму розвитку дитини-дошкільника «Витоки»; публікуються різноманітні методичні розробки. Організовуються всеросійські і регіональні наради, конкурси на кращу організацію роботи з екологічної освіти. Окремі вимоги (в якості тимчасового стандарту) сформульовані в 1996 р в документах по атестації та акредитації дошкільних освітніх установ в розділі «Розвиток екологічної культури дітей». Цей документ вперше закріпив вимога до дошкільним закладам будь-якого виду проводити роботу в галузі екологічної освіти.

Аналіз різноманітних матеріалів (монографії, методичні посібники, збірники статей, статті в періодичній пресі, досвід роботи дошкільних установ, представлений на виставках, конкурсах, конференціях тощо) дозволив зробити висновок про те, що сучасне екологічна освіта як особливий напрямок дошкільної педагогіки в нашій країні формується на основі декількох складових і в значній мірі відрізняється від такого в інших країнах,

. Традиційні для вітчизняної педагогіки підходи (К.Д. Ушинський, В.А. Сухомлинський, Л.М. Толстой та інші), що базуються на тісному контакті дітей з природою, натуралістичних спостереженнях, екскурсіях. Такий підхід передбачає, з одного боку, розвиток в дитині моральних начал, вміння бачити красу природи, відчувати і розуміти її, з іншого - розвиток пізнавального інтересу, розгляд природи як універсального об'єкта для навчання. З іменами цих та інших відомих російських педагогів тісно пов'язане становлення в дошкільних установах нашої країни такого традиційного напрямку роботи, як ознайомлення з навколишнім світом, природою. Цей напрямок створює хорошу базу для екологічної освіти дітей.

. Народні традиції. Народні свята, прикмети, гри, казки різних народів відображають певний рівень сприйняття природи людьми, їх ставлення до неї, особливості використання природних ресурсів. У народній творчості добре простежуються регіональні особливості взаємин «людина - природа». Інтерес дітей дошкільного віку до ігор, казок, загадок робить особливо перспективним використання елементів різних культур з метою екологічної освіти.

Назад | сторінка 2 з 23 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Гра - як засіб виховання екологічної культури дітей старшого дошкільного ві ...
  • Реферат на тему: Експериментальне дослідження сформованості вольових якостей у дошкільнят і ...
  • Реферат на тему: Спостереження - провідний метод екологічного виховання та освіти дітей стар ...
  • Реферат на тему: Сенсорний розвиток дітей старшого дошкільного віку в процесі ознайомлення з ...
  • Реферат на тему: Розвиток активного словника у дітей з розумовою відсталістю старшого дошкіл ...