Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Методика організації та проведення уроків підсумкового повторення в 9 класі на тему: &Основні методи вирішення планиметрических завдань& в плані підготовки до ДПА

Реферат Методика організації та проведення уроків підсумкового повторення в 9 класі на тему: &Основні методи вирішення планиметрических завдань& в плані підготовки до ДПА

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

ФГБОУ ВПО Нижегородський державний педагогічний університет

Факультет математики, інформатики та фізики

Кафедра математичного аналізу, теорії та методики навчання математики


Методика організації та проведення уроків підсумкового повторення в 9 класі на тему: «основні методи вирішення планиметрических завдань» в плані підготовки до ДПА

ДИПЛОМНА РОБОТА

Нижній НовгородПлан


Введення

Глава I.

§ 1. Узагальнююче повторення з математики: його цілі, особливості організації та проведення

§ 2. Основні методи рішення планіметричних задач шкільного курсу геометрії

§ 3. Спеціальні прийоми рішення планіметричних задач шкільного курсу геометрії

Глава II.

§1. Тематичне планування уроків

§2. Практичне дослідження

Висновок

Список літературиВведення


З 2004 року в Російській Федерації проводиться апробація державної (підсумкової) атестації (ДПА) випускників дев'ятих класів в новій формі.

У КІМ ДПА - 9 в умовах апробації нової форми іспиту досягнута певна стабільність (в цілому рік від року зберігається структура і зміст КІМ ДПА по абсолютній більшості предметів). Необхідні коректування структури та змісту роботи (зміна кількості завдань, посилення практико-орієнтованої складової, збільшення частки завдань, виконання яких вимагає опори на логічне мислення, вміння робити висновки тощо) вносяться поступово після широкого громадського обговорення та апробаційних досліджень. При цьому КІМ ДПА щорічно удосконалюються по кожному загальноосвітнього предмета: уточнюються формулювання завдань і підходи до відбору екзаменаційного матеріалу, вдосконалюється система оцінювання окремих завдань і екзаменаційної роботи в цілому.

Основна відмінність екзаменаційної роботи від моделі, що діяла в останні роки, полягає в тому, що в ній відображені пропозиції по роздільному оцінюванню алгебраїчної і геометричної підготовки учнів з метою виставлення відміток за курсом алгебри і курсом геометрії, а також посилений блок завдань по використанню набутих знань і вмінь у практичній діяльності та повсякденному житті. Робота включає три модулі - «Алгебра», «Геометрія», «Реальна математика».

Максимальна кількість балів, яку може отримати екзаменований за виконання всієї екзаменаційної роботи, - 38 балів. З них - за модуль «Алгебра» - 17 балів, за модуль «Геометрія» - 14 балів, за модуль «Реальна математика» - 7 балів. Модуль «Геометрія» містить 8 завдань: у частині 1 - 6 завдань базового рівня, в частині 2 - 2 завдання в одному з яких необхідно вміти проводити доказові міркування під час вирішення завдань, а в іншому вміти виконувати дії з геометричними фігурами, координатами і векторами.

Рекомендований мінімальний результат виконання екзаменаційної роботи, що свідчить про освоєння федерального компонента освітнього стандарту у предметній галузі «Математика», - 8 балів, набрані в сумі за виконання завдань всіх трьох модулів, за умови, що з них не менше 3 балів по модулю «Алгебра», не менш 2 балів по модулю «Геометрія» і не менше 2 балів по модулю «Реальна математика». Подолання цього мінімального результату дає випускникові право на отримання, відповідно до навчального плану освітньої установи, підсумкової оцінки з математики або з алгебри та геометрії.

У процесі навчання математиці важливе місце відводиться організації повторення вивченого матеріалу. Необхідність повторення обумовлена ??завданнями навчання, які вимагають міцного і свідомого оволодіння ними. Одним з найважливіших питань, сприяють подальшого підвищення успішності, досягненню глибоких і міцних знань в учнів є питання повторенні раніше пройденого матеріалу.

Без міцного збереження набутих знань, без уміння відтворити в необхідний момент, раніше пройдений матеріал, вивчення нового матеріалу завжди поєднане з великими труднощами не дає належного ефекту.

Проблема повторення широко обговорюється в літературі. Велике значення повторення навчального матеріалу і вправ надавали Я.А.Коменский, Н.И.Лобачевский, К. Д. Ушинський. Широко відомі класифікації повторень за різними ознаками [О.А.Аракелян, М.К.Бішевскій, Л.Ю. Березина та ін.], Описані прийоми і методи організації повторення [Т.К.Авдеева, О.А.Аракелян, Г.В.Асауляк, О.К.Афанасьева, М.К.Бішевскій и др.]

Щоб готувати учнів до вирішення планиметрических завдань необхідно проводити підсумкове повторення по даній темі. Однак, з п...


сторінка 1 з 20 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Навчання учнів пошуку вирішення завдань при вивченні елементів теорії графі ...
  • Реферат на тему: Використання ключових задач у процесі навчання школярів рішенню завдань з г ...
  • Реферат на тему: Розробка бюджету підприємства з урахуванням вирішення інвестиційних завдань ...
  • Реферат на тему: Організація узагальнюючого повторення на уроках геометрії в 7 класі
  • Реферат на тему: Система нестандартних завдань як засіб розвитку логічного мислення учнів 5- ...