Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Перевірка і оцінка знань, умінь і навичок учнів молодших класів

Реферат Перевірка і оцінка знань, умінь і навичок учнів молодших класів
Перевірка і оцінка знань, умінь і навичок учнів молодших класів


Введення


Перевірка (контроль) результатів навчальної діяльності школярів, покликана встановити ступінь досягнення цілей навчання, рівень сформованості знань, умінь і навичок школярів, а також виявити рівень їх розвитку, включаючи індивідуальні якості та особистісні властивості є важливим етапом педагогічного процесу. Перевірка - це процедура отримання зворотного зв'язку про хід і результати педагогічного процесу з використанням різноманітних педагогічних заходів, методів вимірювань і оцінки навчальних досягнень учнів. p align="justify"> Перевірка і оцінка знань учнів на уроці - завершальний етап навчання. Основна мета цієї складової частини уроку - визначення якості засвоєння учнями навчального матеріалу. Учитель має можливість переконатися в тому, наскільки ефективні організація уроку, його зміст, методика проведення. Якщо вчитель виявляє незадовільні знання у значної частини учнів, він прагне внести ті чи інші зміни в організацію і методику навчальної роботи, удосконалювати урок. Якщо ж прогалини в знаннях носять індивідуальний характер, вчитель організовує додаткову роботу з окремими учнями. p align="justify"> Метою роботи є виявлення найкращих способів перевірки та оцінки знань, умінь і навичок учнів молодших класів.

Завданнями роботи є:

аналіз значення оцінки навчальних досягнень учнів молодших класів;

розгляд дидактичних цілей перевірки знань;

дослідження використання різних типів завдань при перевірці знань;

виявлення особливостей організації різних видів контролю навчальних досягнень учнів молодших класів.

1. Значення оцінювання навчальних досягнень учнів молодших класів


.1 Поняття оцінки знань, умінь і навичок

контроль досягнення оцінка учень

Оцінка - це процес, діяльність (дії) оцінювання щодо встановлення ступеня реально досягнутих результатів із планованими цілями. Система оцінювання навчальної праці учнів повинна враховувати як результативність усіх видів навчальної діяльності учня і процесуальну сторону засвоєння навчального матеріалу, так і прояв індивідуальних якостей та особистісних властивостей. p align="justify"> Стосовно до навчально-пізнавальної діяльності оцінити - значить визначити ступінь виконання (рішення) учнями завдань, поставлених перед ними в процесі навчання на підставі зіставлення реальних результатів із планованими цілями, заданими вимогами освітніх стандартів і навчальних програм. Оцінці підлягають як обсяг, системність і узагальненість засвоєних знань, так і рівень розвитку спеціальних предметних, загальнонавчальних та інтел...


сторінка 1 з 15 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Використання навчальних виробничих завдань для узагальнення та систематизац ...
  • Реферат на тему: Способи оцінювання та контролю знань, умінь і навичок учнів ВПЗ в дизайн-ос ...
  • Реферат на тему: Сучасні методи оцінки знань, умінь і навичок учнів
  • Реферат на тему: Форми і методи перевірки знань, умінь, навичок з математики початкових клас ...
  • Реферат на тему: Перевірка та оцінка знань і вмінь учнів