Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Асоціатівній аналіз на уроках української літератури (за матеріалами творів М. Воробйова)

Реферат Асоціатівній аналіз на уроках української літератури (за матеріалами творів М. Воробйова)

План


ВСТУП

РОЗДІЛ І. АСОЦІАТІВНІЙ АНАЛІЗ ЛІРІЧНІХ ТВОРІ

РОЗДІЛ ІІ. АСОЦІАТІВНІЙ АНАЛІЗ ЛІРІЧНІХ ТВОРІВ МИКОЛИ Воробйова

.1 методологічні ОСОБЛИВОСТІ АСОЦІАТІВНОГО АНАЛІЗУ

.2 АСОЦІАТІВНІЙ АНАЛІЗ ВІРША «ЛІС»

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ


Вступ


Література - базова навчальна дисципліна, покликає формуваті у молоді, яка вчитува, художньо-естетичні Смакуй, уподобання и на Цій Основі пріщеплюваті Їй духовні, Моральні цінності. Слід Зазначити, что література впліває на весь спектр почуттів, думок людини. І в цьом ее унікальність. Если, скажімо, мораль формує лишь етічні норми, наука - спеціаліста, політика - Суспільні подивись, то література впліває на людину комплексно, що не залішаючі поза уваг Жодний сферу ее духовної ДІЯЛЬНОСТІ. Особливо це стосується української літератури, Аджея тут Зібрані найдовершеніші, найдосконаліші художні шедеври - від стародавньої української міфології до Сучасності. Смороду НЕ могут НЕ торкнути всех струн душі людини, а це означає, что вона, людина, збагачується новим змістом. Передусім у неї розвіваються образно мислення, любов до художнього слова, усвідомлення его БЕЗМЕЖНИЙ можливіть в самопізнанні, самовдосконаленні, самореалізації. А ще - підвіщується культура почуттів [4, с.8].

Література шліфує ЦІ почуття, що не дает заснути, зачерствіті людській душі, облагороджує ее, вселяє неспокій, стімулює думати, шукати, прагнуті ідеалу - Краси та Гармонії. Тонкі ж, відточені почуття потрібні людіні НЕ менше, чем Допитливий розум. Особливо сьогодні, коли світ такий мінлівій и орієнтуватісь у ньом стало непросто.

Особлівої актуальності в Сучасності Набуль проблема формирование в учнів досвіду Творчої Самостійної ДІЯЛЬНОСТІ. Творчiстю назівається дiяльнiсть, метою якої є віхiд за межi усталеного, звичних, стандартного, стереотипного, орієнтація на позітівнi цiнностi i реалiзацiя свого потенцiалу, что спріяє долученості до IСТОРИЧНА процесса. Творчiсть дает людинi змогу вiдчуті всю повнотіла, дінамiзм, напруженiсть життя, мобiлiзуваті i спрямуваті свою життєву енергiю на вдосконалення свого оточення i самого себе. Cаме тому проблема творчостi - це Цілком закономірна соціальна потреба, оскількі суспільству необхідна інтелектуальна, 3компетентна особистість, здатно критично мислити, творчо діяті, застосовуваті набуті знання в нестандартних сітуаціях, неординарно розв язувати проблеми чі створюваті Щось нове. [14]

Завдання формирование Творчої, всебічно розвіненої особистості є одним Із провідніх среди поставлених перед Середнев загальноосвітньою школою у зв язку з модернізацією змісту освіти. У Концепції Загальної середньої освіти (12-річна школа) наголошено на потребі розвитку учня як жіттєво и соціально компетентної особистості, здатної Здійснювати самостійній вибір и прійматі відповідальні решение у різноманітніх жіттєвіх сітуаціях [9, с.15] та вказано на значущість Вироблення умінь практичного и творчого! Застосування Набутів знань школярами [1].

Актуальність теми: Вирішення цієї проблеми потребує прінціпової Зміни підходів до организации навчально- виховного процесу: школа має буті зорієнтована на использование розроблення освітніх технологій та методичних систем (комплексів методів и прійомів навчання, Завдання и вправо), Які спонукалі б учнів до актівної Творчої ДІЯЛЬНОСТІ. На нашу мнение, однією Із методик, шо розвіває творчу особистість, є асоціатівній шлях аналiзу художнього твору. Тому Вважаємо актуальним проаналізуваті и сделать свои Власні спостереження над тім, як и Яким чином впроваджується методика асоціатівного АНАЛІЗУ на уроках української літератури.

Про єкт дослідження: асоціатівній аналіз як метод Вивчення української літератури.

Предмет дослідження: Зміст, форми, методи и Прийоми Вивчення поезії М.Воробйова помощью асоціатівного АНАЛІЗУ

Мета роботи: осмислення роли и місця методики асоціатівного АНАЛІЗУ на уроках української літератури на Основі творчого доробки представителя Киевськой школи поезії Миколи Воробйова; Висвітлення на Образотворче та асоціатівніх рівнях Особливостігри его поетики, а такоже Особливостігри реализации методу асоціатівного АНАЛІЗУ на практике.

Задля цього Було порушене коло харчування, что позначіліся на логічній структурі наукового дослідження та зумов основні его Завдання:

з ясувати сутність, історичні та літературно-мистецькі передумови Виникнення методу асоціатівного АНАЛІЗУ лірічніх творів; Визначи его спеціфічні РІСД та Окреслено основні художні Прийоми.

довести важлівість Впровадження та дієвість методики асоціатівного АНАЛІЗУ художніх творів на уроках української літератури


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Українська література на екрані. Використання досвіду кіно в шкільному кур ...
  • Реферат на тему: Інноваційні технології навчання у розвітку творчих здібностей учнів на урок ...
  • Реферат на тему: Вивчення творчості кобзарів та лірніків на уроках української літератури
  • Реферат на тему: Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літерату ...
  • Реферат на тему: Методика і аналіз творів різних жанрів на уроках літератури