Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Вплив логоритмічних занять на формування мовної активності у дітей із загальним недорозвиненням мови дошкільного віку

Реферат Вплив логоритмічних занять на формування мовної активності у дітей із загальним недорозвиненням мови дошкільного віку

Міністерство освіти Республіки Білорусь

УО" Гомельський державний обласний інститут

підвищення кваліфікації та перепідготовки керівних кадрів і фахівців освіти"

Факультет перепідготовки кадрів


Випускна робота

Вплив логоритмічних занять на формування мовної активності у дітей із загальним недорозвиненням мови дошкільного віку
Роботу виконала:

Шевко Валентина Миколаївна

слухач групи Д - 26

Керівник:

Симкина Галина Аркадіївна
Гомель

Зміст

мова діти логопедичний ритміка

Введення

Глава 1. Характеристика загального недорозвинення мови

. 1 Рівні мовного розвитку

. 2 Використання логоритміки в корекційній роботі з подолання загального недорозвинення мови в дітей

Глава 2. Логоритміка як наука

. 1 Основні поняття і принципи логопедичної ритміки

. 2 Засіб логопедичної ритміки

Глава 3. логоритмічних заняття як засіб впливу на мовну активність дітей із загальним недорозвиненням мови дошкільного віку

. 1 Особливості використання логоритміки при загальному недорозвитку мовлення

. 2 Фактори, що впливають на розвиток мовної активності дітей

Висновок

Список використаної літератури

Програми


Введення


З появою в ХХI столітті нових технологій і нових вимог у вихованні та навчанні підростаючого покоління перед суспільством стоїть одне з головних завдань - виховання нового, сучасного людини для того, щоб володіти цими технологіями, вдосконалюватися, передавати практичний і теоретичний досвід іншим.

Першою ланкою у вихованні такої особистості є дитяча дошкільна установа. Однією з найбільш важливих і важких завдань є розвиток мовлення дитини, усунення її недоліків. Тому перед педагогами стоїть проблема, як найбільш ефективно підійти до вирішення корекційних завдань, що сприяють подоланню ОНР у дошкільнят, використання різних методик, а також вибір методів і прийомів, які допоможуть включити дитини в процес навчання.

Мета даної роботи розкрити значення і важливість логоритмічних занять з формування мовленнєвої активності дітей дошкільного віку, а так само відзначити особливості корекційної роботи з подолання ОНР у дошкільнят.

Слід зазначити актуальність цієї проблеми на сучасному етапі. При ОНР, як вважає Р.І. Левіна, відзначається пізніше її прояв, дефекти вимови і фонемообразования.

Вивчення педагогічного досвіду говорить про те, що логоритміка розвиває увагу, пам'ять, мова, сприяє розвитку загальної і тонкої логоритміки.

Отже, об'єктом логопедичної ритміки є дитина з мовною патологією.

Предметом - різноманітні порушення психомоторних функцій і система рухів у поєднанні з музикою і словами.

Метою - подолання мовного порушення шляхом розвитку, виховання та корекції рухової сфери у поєднанні зі словами і музикою.

Завдання логопедичної ритміки визначаються як оздоровчі, освітні (пізнавальні), виховні, корекційні.

У логопедичної ритміці використовуються методи аналізу та узагальнення літературних даних; педагогічного обстеження, коли дослідник не втручається в хід педагогічного процесу, а накопичує факти, які підтверджують його гіпотезу; а також соціологічні та експериментальні методи.

У I главі роботи розглядаються і характеризуються рівні мовного розвитку. Корекційна робота з подолання ОНР у дітей здійснюється шляхом використання поетапної системи формування мови. На кожному етапі розроблені певні корекційні завдання, що вимагають вироблення єдиної стратегії, методичної та організаційної спадкоємності у вирішенні виховно-корекційних завдань.

У другому розділі дано наукове обгрунтування логоритміки. Як науки, визначено мету і завдання логопедичної ритміки.

Засоби логопедичної ритміки представлені, як система поступово ускладнюються ритмічних, логоритмічних та музично-ритмічних вправ і завдань, які лежать в основі самостійної рухової, музичної і мовної діяльності дітей з мовною патологією.

У третьому розділі розроблена система впливу мовної...


сторінка 1 з 26 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Методика проведення заняття з логопедичної ритміки у підготовчій до школи г ...
  • Реферат на тему: Дидактична гра як засіб розвитку лексичної сторони мовлення у дітей старшог ...
  • Реферат на тему: Дидактична гра як засіб розвитку мовної діяльності дітей із загальним недор ...
  • Реферат на тему: Формування діалогічної мови дітей дошкільного віку із загальним недорозвине ...
  • Реферат на тему: Особливості розвитку пам'яті дітей старшого дошкільного віку із загальн ...