Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Теоретичні основи розвитку мотивації навчання молодших школярів у процесі навчання

Реферат Теоретичні основи розвитку мотивації навчання молодших школярів у процесі навчання

Зміст


Введення

Глава 1. Теоретичні основи розвитку мотивації навчання молодших школярів у процесі навчання

1.1 Розвиток мотивації навчання як психолого-педагогічна проблема

.2 Особливості розвитку мотивації навчання молодших школярів

Висновки

Глава 2. Шляхи розвитку мотивації навчання молодших школярів на уроках іноземної мови

2.1 Контрольно-оцінна діяльність як фактор розвитку мотивації

2.2 Стиль взаємодії з учнями

2.3 Активні форми навчання

Висновки

Висновок

Список використаних джерел


Введення


На сучасному етапі розвитку нашого суспільства система освіти і, в тому числі, середня загальноосвітня школа, потребують значного оновлення й удосконалення. Насамперед це стосується організації навчального процесу, зокрема, - побудови уроків з метою розвитку творчої діяльності учнів. Тому діяльність вчителя сьогодні повинна бути спрямована на те, щоб створити в школі такі умови, за яких дитина відчувала б себе комфортно, був індивідуально орієнтований на власні можливості. Тим часом, подібні установки далеко не завжди реалізуються (і навіть не завжди свідомо постуліруются) в нині діючій системі освітньої підготовки школяра.

Існуюче сьогодні зміст низки навчальних предметів, практичні умови реалізації освітніх завдань, зв'язаність самих методик викладання шкільних дисциплін з тією чи іншою дидактичної концепцією далеко не завжди відповідають формуванню активної творчої навчальної діяльності школярів як в початковому, так і в середній ланці загальноосвітньої школи. Це стосується різних сфер педагогічного впливу на учня як відносно формування мотивації навчання в цілому, так і щодо розвитку інтересу до окремих предметів зокрема.

У вітчизняній педагогіці - в працях М. О. Данилова, А.С.Макаренко, М.М.Пістрака, В.О.Сухомлинського та ін. - розроблені общепедагогические положення розвитку мотивації навчання школярів в якості невід'ємного компонента всебічного розвитку особистості. Ці вихідні концептуальні судження про роль і значення потреб, інтересів, мотивів у життєдіяльності школи та учнів отримали подальший розвиток і конкретизацію в працях А.Д.Алферова, В.К.Вилюнас, Е.С.Гобова, О.С.Гребенюка, Т.І.Шамовой, Г. І. Щукіна та інших педагогів.

Теоретичні питання будови і розвитку мотиваційної сфери особистості широко представлені також у роботах психологів Б. Г Ананьєва, ЛІ.Божовіч, А.В. Карпова, А.Н.Леонтьева, С, Л.Рубінштейна, В.Д Шадрикова, П.М.Якобсону та інших. Великий внесок у теорію мотивації внесли зарубіжні вчені Б.Вайнер, Д.Брунер, Т.Новацкій, К.Томашевскій, Х. Хекхаузен та інші.

Г. І. Щукіна висловлює думку про те, що актуалізації емоцій у школярів (особливо молодших і середніх класів) сприяють дидактичні ігри, що розвивають пізнавальну діяльність. Вона також істотно уточнює фактори активізації навчання, тим самим конкретизуючи її як проблему формування мотивації навчання школярів засобами художньої діяльності, що має яскраво виражене емоційне забарвлення.

Відомим психологом А.К.Марковой дано визначення напрямки сучасного педагогічного процесу, яке вона трактує як вплив колективних форм навчальної діяльності на мотивацію навчання. Вона вважає, що це пов'язано, головним чином, зі спробами педагогів інтенсифікувати навчальний процес, зробити навчальну роботу учнів більш ефективною. А.Б.Орлов, розвиваючи її думку, говорить про те, що організація навчання як фасилітація (полегшення, сприяння стимулюванню та активізації розвитку учнів) є одним з важливих питань у навчальній діяльності ».

Індивідуальна і групова робота є складовою частиною колективно-пізнавальної діяльності учнів і представляє для нас інтерес, так як активно формує позитивні мотиви навчання школярів. Про це говорять, зокрема, відомі педагоги Л.Г. Арчажникова, Н.А.Ветлугина, К. В. Тарасової, Н.А.Терентьева та інші фахівці.

Узагальнюючи вищевикладене, можна зробити висновок про те, що багатьма вченими і фахівцями приділялася значна увага питанням мотивації навчання школярів, надавалася особлива значимість інтегрованим і комплексним формам навчання, виділялося і підкреслювалося важливе значення спілкування в процесі виховання та освіти.

Однак, можна констатувати, що до теперішнього часу багато перераховані проблеми не вирішені до кінця: не вивчені особливості впливу різних видів роботи на уроці на розвиток учнів в єдиному предметному комплексі; можливості комплексного впливу на учнів у педагогічній практиці використовуються хаотично - від випадку до випадку; мало застосовуються інтерактивні методи, ігри, технічні засоби навчання (комп'ютер, інтерактивна дошка) та ін., які найбільшою мірою формують мотивацію навчання школяр...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Педагогічні умови розвитку творчих здібностей у молодших школярів на уроках ...
  • Реферат на тему: Мотивація в процесі навчання, шляхи мотивації до навчання
  • Реферат на тему: Розвиток мотивації глухих учнів на уроках предметно-практичного навчання
  • Реферат на тему: Нестандартні форми навчання як засіб розвитку творчих здібностей молодших ш ...
  • Реферат на тему: Навчання молодших школярів створенню тексту-міркування як засіб розвитку мо ...