Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Нестандартні форми навчання як засіб розвитку творчих здібностей молодших школярів

Реферат Нестандартні форми навчання як засіб розвитку творчих здібностей молодших школярів

Введення


У зв'язку з тим, що відбуваються зміни в суспільстві, підвищуються вимоги до шкільних системам, з'являється необхідність підготовки творчо активних особистостей. Метою освіти є не просто отримання знань, умінь і навичок, а розвиток розумових сил, здібностей і нахилів учнів.

В даний час школа потребує такої організації своєї діяльності, яка забезпечила б розвиток індивідуальних здібностей і творчого ставлення до життя кожного учня, впровадження різних інноваційних навчальних програм, реалізацію принципу гуманного підходу до дітей і тощо. Іншими словами , школа надзвичайно зацікавлена ??у знанні про особливості психічного розвитку кожної конкретної дитини. І не випадково все більшою мірою зростає роль практичних знань у професійній підготовці педагогічних кадрів.

Проблема розвитку творчих здібностей завжди була в центрі уваги педагогів та психологів. Ця проблема є однією з актуальних. Педагогічною наукою доведена крайня необхідність теоретичної розробки цієї проблеми і здійснення її на практиці навчання. Необхідність готувати до творчості кожного зростаючого людини не потребує доказів. Саме на досягнення цієї мети повинні бути спрямовані зусилля педагогів. Тяга до творчості, яка є не вродженим якістю, чи не природним даром, а результатом виховання, ця тяга до творчості може бути сама звернена в засіб педагогічного впливу, зокрема, в засіб формування пізнавальних інтересів школярів, в засіб формування потреби вчитися, отримувати знання.

Рівень навчання і виховання в школі значною мірою визначається тим, наскільки педагогічний процес орієнтований на психологію вікового та індивідуального розвитку дитини. Це передбачає психолого-педагогічне вивчення школярів протягом усього періоду навчання з метою виявлення індивідуальних варіантів розвитку, творчих здібностей кожної дитини, зміцнення його власної позитивної активності, розкриття неповторності його особистості, своєчасної допомоги при відставанні в навчанні або незадовільному поведінці. Особливо важливо це в молодших класах школи, коли тільки починається цілеспрямоване навчання людини, коли навчання стає провідною діяльністю, в лоні якої формуються психічні властивості і якості дитини, насамперед пізнавальні процеси і ставлення до себе як суб'єкту пізнання (пізнавальні мотиви, самооцінка, здатність до співпраці та ін.).

Використання на уроках нестандартних форм навчання, докладно розглядається в таких галузях знання як приватні методики викладання. У педагогіці і методиці викладання більше уваги приділяється нестандартним формам навчання (Н.А. Короткова, Н.Я. Михайленко, А.І. Сорокіна, Н.Р. Ейгес і ін.) І молодших школярів (Ф.КБлехер, А.С. Ібрагімова, Н.М. Конишева, М.Т. Саліхова та ін.). Це пов'язано з тим, що педагоги розглядають нестандартні форми як важливий метод навчання для дітей саме дошкільного та молодшого шкільного віку. Ряд спеціальних досліджень здійснили видатні педагоги нашого часу (П.П. Блонський, Л.С. Виготський, С.Л. Рубінштейн, Д. Б. Ельконін та ін.). Аспекти ігрової діяльності в загальноосвітній школі розглядалися С.В. Арутюняном, О.С. Газманом, В.М. Григор'євим, О.А. Дьячкова, Ф.І. Фрадкіна, Г.П. Щедровицьким та ін.

Казахські просвітителі А. Кунанбаев, І. Ібрай, громадські діячі та педагоги А. Байтурсинов, М. Жумабаєв, Ж. Аймауитов у своїх працях і практичній діяльності також закликали до активізації пізнавальної діяльності шляхом розвитку творчих здібностей учнів. Радянські дидакти і психологи Л.С. Виготський, БГ. Єсіпов, Л.В. Занков, В.В. Давидов, Р.Г. Лемберг, І.ЯЛернер, М.Н. Скаткін внесли помітний внесок у теорію і практику розвиваючого навчання і активізації пізнавальної діяльності учнів. [2]

У сучасній школі виникає нагальна потреба у розширенні методичного потенціалу в цілому, і в активних формах навчання зокрема. До таких активних форм навчання, недостатньо висвітленим у методиці викладання російської мови, відносяться проведення нестандартних форм навчання.

Нестандартні форми є однією з унікальних форм навчання, яка дозволяє зробити цікавими і захоплюючими не тільки роботу учнів на творчо-пошуковому рівні, а й буденні кроки з вивчення російської мови. Цікавість умовного світу гри робить позитивно емоційно забарвленої монотонну діяльність із запам'ятовування, повторення, закріплення або засвоєнню інформації, а емоційність ігрового дійства активізує всі психічні процеси і функції дитини. Іншою позитивною стороною є те, що проведення таких форм сприяє використанню знань в новій ситуації, т.ч. засвоюваний учнями матеріал проходить через своєрідну практику, вносить різноманітність і інтерес в навчальний процес.

Актуальність нетрадиційних форм в даний час підвищується і через перенасиченість сучасного школяра інформаціє...


сторінка 1 з 31 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Педагогічні умови розвитку творчих здібностей у молодших школярів на уроках ...
  • Реферат на тему: Шляхи розвітку творчих здібностей дитини в процесі навчання в загальноосвіт ...
  • Реферат на тему: Розвиток творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання
  • Реферат на тему: Розвиток творчих здібностей молодших школярів у процесі трудового навчання ...
  • Реферат на тему: Нестандартні прийоми навчання математики молодших школярів як засіб розвитк ...