Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Навчання молодших школярів створенню тексту-міркування як засіб розвитку мови

Реферат Навчання молодших школярів створенню тексту-міркування як засіб розвитку мови

Департамент освіти міста Москви

Державне бюджетне освітня установа

середньої професійної освіти міста Москви

Педагогічний коледж №5

спеціальність 050709 - Викладання в початкових класах

Навчання молодших школярів створенню тексту-міркування як засіб розвитку мовлення учнівВипускна кваліфікаційна робота

студента 54 групи 5 курсу

очного відділення

Кульбаковой Яни Сергіївни

Науковий керівник:

Фатєєва Тетяна СергіївнаЗміст


Введення

Глава 1. Теоретичне вивчення проблеми навчання молодших школярів створенню тексту-міркування з метою розвитку мови

1.1 Психолого-лінгвістичні основи мовної діяльності

1.2 Особливості розвитку мовлення молодших школярів. Вимоги до мовлення молодших школярів

1.3 Шляхи розвитку мовлення молодших школярів через роботу з текстом-міркуванням

Висновки

Глава 2. Дослідно-практична робота з учнями 2 класу з розвитку мовлення при навчанні створенню тексту-міркування

2.1 Обстеження актуального рівня розвитку мовлення учнів

2.2 Опис та апробація комплексу занять з розвитку мовлення при навчанні створенню тексту-міркування

2.3 Контрольне обстеження рівня сформованості вміння будувати текст-міркування

2.4 Аналіз результатів дослідно-практичної роботи та методичні рекомендації

Висновки

Висновок

Список літератури

Введення


Розвиток мови - важливе завдання навчання рідної мови. Мова - основа будь-якої розумової діяльності, засіб комунікації. Вміння учнів порівнювати, класифікувати, узагальнювати формується в процесі оволодіння знаннями через мова, і проявляються також в мовній діяльності. Логічно чітка, переконлива, доцільна, виразна, грамотна усна і письмова мова - є показником розумового розвитку учня.

Ефективною мова буде тоді, коли вона досягне поставленої автором мети. Критерієм ефективності мови завжди є співрозмовник - істинно не те, що ви хотіли сказати, а те, що зрозумів слухає вас. Проблема ефективної промови - особливо актуальна сьогодні, коли росте значення правильного, переконливого слова. Вміння переконувати, обгрунтовувати власну думку необхідно як у суспільному житті, так і в побуті. Уміння міркувати є найважливішим загальнонавчальних умінь, воно необхідне дітям для оволодіння матеріалом шкільних програм, при вивченні більшості предметів, коли учням доводиться робити висновки, виявляти причинно-наслідкові та умовно-наслідкові зв'язки, порівнювати, приводити докази, встановлювати істинність або хибність певних суджень, узагальнювати. Це вміння пов'язано з оволодінням створення тексту типу міркування [5, 3]. Загальновідомо, що саме цей тип тексту викликає у більшості учнів найсерйозніші труднощі, які проявляються у відсутності аргументації, у використанні слабких, недостатньо вагомих доказів, в шаблонності побудови тексту, в підміні міркування розповіддю. Тому, однією з найбільш важливих завдань на сучасному етапі навчання учнів, вважаємо розвиток мовної діяльності через роботу над міркуванням.

Актуальність теми дослідження, її практична значущість зумовили вибір об'єкта і предмета дослідження.

Даною проблемою активно займалися такі вчені, як М.П. Бандес, О.А. Нечаєва, А.Б. Мордвинов, І.С. Матевосян, М.С. Соловейчик, В.В. Одинцов, В.Н. Мещеряков, Т.Б. Трошева, Р.С. Немов, Т.А. Ладиженська, Т.Г. Рамзаева, М.Р. Львів.

Об'єкт дослідження - процес розвитку мовлення молодших школярів.

Предмет дослідження - текст - міркування, як один засіб розвитку мовлення учнів початкових класів.

Мета дослідження: на основі теоретичного та дослідно-практичного вивчення проблеми виявити ефективні шляхи та педагогічні умови розвитку мовлення учнів при створенні текстів - міркувань.

У процесі роботи над дослідженням нами була висунута гіпотеза про те, що систематична робота по складанню тексту типу міркування є одним із способів розвитку мовлення молодших школярів на уроках російської мови.

Задачи дослідження:

) встановити рівень розробленості проблеми;

) проаналізувати сутність понять: мовна діяльність, мова, міркування, теза, аргумент;

...


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дидактичні ігри на уроках російської мови в розвитку мовлення молодших школ ...
  • Реферат на тему: Робота зі словниками на уроках російської мови як засіб розвитку мовлення ш ...
  • Реферат на тему: Моделювання тексту завдання як засіб розвитку математичного мислення молодш ...
  • Реферат на тему: Особливості писемного мовлення молодших школярів із затримкою психічного ро ...
  • Реферат на тему: Особливості писемного мовлення молодших школярів із затримкою психічного ро ...