Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Урок як основна Форма навчання

Реферат Урок як основна Форма навчання

Зміст


Вступ

Розділ 1. Типи уроку

.1Візначення тіпів уроку за різнімі авторами

.2Основна Класифікація тіпів уроку та їх Зміст

Розділ 2. Основні форми организации навчання

.1 Поняття форм организации навчання

.2 Класифікація форм организации навчання

.3 Форми навчальної роботи

Практична частина. Розробка уроку на тему «Корінь: будова, Функції»

Висновки

Список використаної літератури

Додатки


Вступ


Ключовий компонентом класно-урочної форми организации навчання є урок - форма организации навчання, за якої навчальні заняття проводяться вчителем Із Груп учнів постійного складу, одного віку й уровня підготовленості течение точно встановленного годині, за став Розкладая [1 , c. 69 - 70].

У дідактіці існують Різні підході до класіфікації уроків. Зокрема, уроки класіфікують: за способами їх проведення (урок - лекція, кіноурок, урок - диспут, урок - бесіда, лабораторно - практичний урок та ін.); за етап навчальної ДІЯЛЬНОСТІ (Вступні, уроки формирование зрозуміти, уроки! застосування знань на практике, уроки Тренування и повторень та ін.). Найбільш вдалину и прийнятною є Класифікація уроків за дидактичною метою [1, c. 68].

Загальні вимоги до уроку Такі:

* проведення уроків на Основі СУЧАСНИХ наукових досягнені, передового педагогічного досвіду, закономірностей Навчальний процес;

* проведення уроків на Основі методик гуманних дидактичних концепцій;

* особістісна спрямованість, тобто забезпечення учням умів для самореалізації та ефектівної навчально-пізнавальної ДІЯЛЬНОСТІ з урахуванням їхніх інтересів, потреб, нахілів, здібностей та жіттєвіх Настанов;

* оптімальне поєднання и системна реалізація на уроці дидактичних Принципів;

* встановлення міжпредметних зв'язків, Які усвідомлюються учнямі;

* зв'язок Із Ранее засвоєнімі знань, навичков, уміннямі, опора на досягнутості рівень розвитку учнів;

* актуалізація, стимулювання й актівізація розвитку всех сфер особистості учня: мотіваційної, пізнавальної, емоційно-вольової, фізичної, моральної ТОЩО;

* логічність, вмотівованість и емоційність усіх етапів навчально-пізнавальної ДІЯЛЬНОСТІ учнів;

* Ефективне! застосування СУЧАСНИХ дидактичних ЗАСОБІВ, особливо - комп'ютерних;

* тісній зв'язок Із життям, дере черго - з особістів досвідом учня;

* формирование практично необхідніх знань, навічок, умінь, ефектівної методики навчально-пізнавальної ДІЯЛЬНОСТІ;

* формирование мотівації навчально-пізнавальних Дій, ПРОФЕСІЙНОГО становлення, спожи постійної самоосвіті;

* діагностика, прогнозування, проектування и планування шкірного уроку.

Окрім цього, КОЖЕН урок має Сприяти ефектівній реализации основних функцій дидактичного процесса - освітньої, розвіткової, виховної та самовдосконалення [2, c. 151].

Виховні вимоги до уроку:

- формирование и розвиток в учнів национальной свідомості, самосвідомості та ментальності, провідніх рис громадянина своєї держави;

- формирование в учнів вісокої духовності, підваліну якої мают становитися загальнолюдські, національні та Професійні цінності, широка моральна, правова, екологічна, політична, художньо-естетична й фізична культура;

- формирование и розвиток в учнів актівної жіттєвої настанови, допомога в самоактуалізації та самореалізації у навчальному процессе та Майбутній професійній ДІЯЛЬНОСТІ;

- вміле поєднання дидактичних, розвиткові и виховних Завдання шкірного уроку та їх творче спрямування на формирование и розвиток всебічно и гармонійно розвіненої особистості;

- формирование и розвиток мотівації постійного самовдосконалення и змістовної професійної ДІЯЛЬНОСТІ путем реализации потенційніх інтелектуальніх, фізичних та других можливіть;

- підпорядкування виховної мети шкірного уроку Загальній меті виховання ТОЩО [2, c. 152].

Розвіткові вимоги до уроку:

- спрямованість шкірного уроку на максимальний розвиток духовних, інтелектуальніх, фізичних и творчих здібностей кожного учня, его провідніх псіхічніх рис;

- направленість шкірного уроку на «зону найближче розвитку» учня та ее творче проектування и реалізація;

- проведення зайняти з урахуванням індивідуально-псіхічніх особливую кожного учня та активна допомога в его самовдосконаленні ТОЩО [2...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Нетрадиційні форми уроку. Урок-свято
  • Реферат на тему: Комбінований урок - як тип уроку з основ ЕКОНОМІКИ
  • Реферат на тему: Розробка і проведення уроку теоретичного навчання і позакласного заходу
  • Реферат на тему: Дидактична гра, як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школя ...
  • Реферат на тему: Особливості проектування уроку математики в умів інтерактивного навчання