Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Урок як основна Форма навчання

Реферат Урок як основна Форма навчання

, c. 152].

Дидактичні вимоги до уроку:

- чітке визначення освітніх Завдання шкірного уроку та їх творче поєднання Із загальною метою Вивчення конкретного предмета й формирование особистості учня в навчально-виховному процессе;

- оптімальне визначення змістового компонента шкірного уроку з урахуванням особістісної спрямованості навчально-виховного процесу;

- широке использование методів, прійомів и способів актівізації навчально-пізнавальної ДІЯЛЬНОСТІ учнів та їхнього творчого розвитку;

- творчий ПІДХІД до обгрунтування методики проведення шкірного уроку;

- опора на загальнолюдські цінності в застосуванні Принципів навчання;

- забезпечення активного зворотнього зв'язку, дієвого контролю и управління ТОЩО [2, c. 153].

Мета курсової lt; # justify gt; урок знання навчання


Розділ 1. Типи уроку


. 1 Типи уроку за різнімі авторами


На сегодня известно безліч варіантів тіпології уроку. Їхня Кількість растет з з'явилися НОВИХ методів та інтерактівніх форм навчання. Існують Різні підході до визначення тіпів уроків и їхньої класіфікації.

І. Казанців поділяє уроки за Ознакою основного Засоба їх проведення назіває сім тіпів (С.М. Мартиненко, Л.Л. Хоружа. Загальна педагогіка. - К .: МАУП, 2 002, - 174 с.):

. Уроки з різнімі видами зайняти.

. Уроки-лекції.

. Уроки-Бесідам.

. Уроки-екскурсії.

. Кіноурокі (відео уроки).

. Уроки Самостійної роботи учнів у класі.

. Уроки лабораторних та других практичних зайняти.

С.І. Іванов відштовхується від етапів Навчальний процес (ситуации, моменти) i відокремлює Такі основні етапи уроків (С.М. Мартиненко, Л.Л. Хоружа. Загальна педагогіка. - К .: МАУП, 2 002, - 174 с.):

. Вступні.

. Уроки первинного Ознайомлення з матеріалом.

. Уроки Утворення зрозуміти, встановлення Законів и правил.

. Уроки! Застосування одержаних знань на практике.

. Уроки формирование навічок (тренувальні уроки).

. Уроки повторень ї узагальнення.

. Контрольні уроки.

. Змішані уроки, або комбіновані.

Сучасна дидактика (В. Галузинський, М. Євтух), віходячі Із вимог до проведення уроків, з комплексного Переліку їх елементів, послідовності й наступності, віокремлює (Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. - К .: Вища шк., 1995. - С. 169):

. Урок ПОВІДОМЛЕННЯ НОВИХ знань.

. Повторенням попередня матеріалу.

. Контрольно-перевірочній урок.

. Комбінований урок.

Одна з найпошіренішіх у педагогічній Теорії та практике Класифікація уроків за провідною дидактичністю метою зайняти, якові предложили В. Онищук (Оконь В. Введення в загальну дидактику. - М., 1990. - С. 34).

В.А. Оніщук (1985), за основною освітньою метою:

. Засвоєння НОВИХ знань.

. Засвоєння НОВИХ умінь та навічок ..

. Комплексного! Застосування НОВИХ знань, умінь и навічок.

. Узагальнення й сістематізація знань, умінь та навічок ..

. Перевіркі, ОЦІНКИ ї корекції ЗУН (контролю та корекції ЗУН) ..

. Комбіновані (урок засвоєння НОВИХ знань и! Застосування вже сформованому навічок и вмінь; урок засвоєння НОВИХ знань и перевірка Ранее вивченості).


. 2 Основна Класифікація тіпів уроку та їх Зміст


Урок засвоєння НОВИХ знань

макроструктурою уроку засвоєння НОВИХ знань ми візначаємо за Ознакою поступового розгортання учбово-пізнавальних Завдання, что являються собою ОКРЕМІ олениці на шляху до Досягнення ОСНОВНОЇ дідактічної мети. Віходячі з цього, урок даного типу Включає в собі следующие макроструктурні елементи:

) Актуалізація чуттєвого досвіду опорних знань учнів. Першопочаткове сприйняттів учнямі нового учбового матеріалу, винне спіратісь на наявні у їхній пам`яті уявлення, на їхній чуттєвій досвід або знання, Якими смороду оволоділі в процессе Вивчення на попередніх уроках. Уявлення учнів могут буті чуттєвою опорою при засвоєнні ними опорних зрозуміти. Проти для того, щоб ця опора булу достаточно надійною, чуттєвій досвід перед вивченості новой тими необходимо ак...


Назад | сторінка 2 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Нестандартні уроки як засіб Підвищення якості знань учнів на уроках математ ...
  • Реферат на тему: Урок-дослідження як складова частина формування дослідницького типу мисленн ...
  • Реферат на тему: Економіка знань. Нові знання в сучасному світі. Істинність нових знань
  • Реферат на тему: Комбінований урок - як тип уроку з основ ЕКОНОМІКИ
  • Реферат на тему: Сучасна економічна криза: причини, наслідки, уроки