Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Розвиток розумової діяльності школярів на уроках математики із застосуванням ігрових технологій

Реферат Розвиток розумової діяльності школярів на уроках математики із застосуванням ігрових технологій

Введення


Актуальність. Сучасні соціально-економічні умови ведуть за собою посилення вимог до освіти. Школа відіграє вирішальну роль у становленні та розвитку активної особистості учнів.

Багато вчених вважають, що розвиток розумової діяльності є головною умовою розвитку творчої особистості учнів (Л.С. Виготський, Н.Ф. Тализіна, С. Аренова та ін.). Успішне оволодіння пізнавальною діяльністю безпосередньо залежить від сформованості пізнавальних інтересів в учнів.

В даний час існує гостра соціальна потреба у творчості і творчих індивідах. Розвиток у школярів творчого мислення одна з найважливіших завдань у сьогоднішній школі. Прагнення реалізувати себе, проявити свої можливості - це те направляюче початок, що виявляється у всіх формах людського життя - прагнення до розвитку, розширенню, вдосконаленню, зрілості, тенденція до вираження і прояву всіх здібностей організму і «я».

Математика протягом всієї історії людства була складовою частиною людської культури, ключем до пізнання навколишнього світу, основою науково-технічного прогресу. Жодна область людської діяльності не може обходитися без математики - як без конкретних математичних знань, так і інтелектуальних якостей, що розвиваються в ході оволодіння цим предметом.

При існуючому навчанні проблема розвитку учня є однією з найскладнішої в психолого-педагогічній практиці. Вирішення цієї проблеми залежить від того, на отримання якого саме результату, орієнтується вчитель у своїй роботі. Педагогічні завдання багатофункціональні, але основний зміст педагогічної діяльності - учень, тому ми вважаємо, що кінцевим результатом повинна бути передача знань учневі і формування особистості, готової до творчої діяльності.

Сьогодні питання про розвиток розумової діяльності учнів в теорії та практиці навчання стоїть особливо актуально, так як дослідження останнього часу виявили у школярів значно більше, ніж передбачалося раніше, можливості засвоювати матеріал, як у звичній, так і в нестандартній ситуації. Все це і зумовило наступний науковий апарат:

Мета дослідження: довести ефективність використання ігрових технологій як засіб розвитку розумової діяльності дітей молодшого шкільного віку на уроках математики.

Об'єкт дослідження - розвиток розумової діяльності школярів на уроках математики із застосуванням ігрових технологій.

Предмет дослідження - використання ігрового матеріалу на уроках математики в початковій школі як засіб розвитку розумової діяльності.

Для досягнення мети поставлені такі завдання:

проаналізувати психолого-педагогічну літературу з проблеми розвитку розумової діяльності молодших школярів через застосування ігрових технологій;

розкрити сутність ігрових технологій та їх роль у розвитку розумової діяльності молодших школярів;

- проаналізувати реалізацію цікавих завдань на уроках математики в початковій школі;

- виявити, чи сприяє ігрові технології розвитку розумової діяльності школярів на уроках математики.

Гіпотеза: якщо ввести в систему використання ігрових технологій на уроках математики, то створюються додаткові умови для формування та розвитку розумової діяльності у молодших школярів.

Теоретична значимість: визначення можливостей до застосування ігрового матеріалу як засіб розвитку розумової діяльності на уроках математики в початковій школі.

Практична значимість: полягає у розробці основних вимог до складання та проведення ігрових технологій.

Методологічною основою є праці М.І. Моро, Артемова А. К., Атанасян Л.С., Гуревича Г.Б. та ін. авторів.

Методи дослідження: вивчення та аналіз літератури, аналіз педагогічного досвіду, спостереження, експеримент.

Основні етапи дослідження.

Дослідження складалося з трьох етапів.

Базою дослідження стала Ауліекольская середня школа № 1 імені С. Баймагамбетова.

На першому етапі здійснювалося осмислення теоретико-методологічних аспектів дослідження, виявлялося стан проблеми засвоєння нового матеріалу молодшими школярами, визначалися провідні позиції дослідження (об'єкт, предмет, мета, гіпотеза, завдання, база дослідження).

На другому етапі уточнювалися завдання, гіпотеза дослідження, виявлялася специфіка ігрової технології, дидактичні умови її застосування для ефективного засвоєння нового матеріалу.

Третій етап включав експериментальну роботу, підсумкову обробку результатів експерименту, формулювання висновків та оформлення дипломної роботи....


сторінка 1 з 31 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Активізація розумової діяльності на уроках математики
  • Реферат на тему: Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках читання чер ...
  • Реферат на тему: Організація розумової і практичної діяльності учнів на уроках географії
  • Реферат на тему: Розробка методичних рекомендацій для активізації пізнавальної діяльності мо ...
  • Реферат на тему: Розвиток творчого мислення молодших школярів на уроках математики